כללי - שאל את הרב

האם כישוף זה דבר אמיתי?

כ"ה תשרי התשע"ח | 15.10.17 00:00

שאלה

האם כישוף דבר אמיתי או דמיוני ולא היה דבר כזה מעולם?

תשובה

שלום רב,

יש בעניין זה מחלוקת בין הראשונים, כי דעת הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פרק יא' הלכה טז) שכישוף אינו דבר אמיתי ואינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת וכו', ע"ש.

אולם דעת הרמב"ן על התורה (ספר דברים פרק יח פסוק ט) שכישוף הוא דבר אמיתי, ע"ש.

ומכל מקום בזמנינו אין כבר כישופים (תשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א, הובא בספר סגולות רבותינו עמודים 390-391, ועיין בהערה שם).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר