הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם יש איסור לגדל ציפורניים ארוכות?

י"ז סיון התשע"ז | 11.06.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב, שמעתי שיש איסור כלשהו להאריך את הציפורניים בידיים משום משהו מהקבלה, שהחיצונים נדבקים לציפורניים . האם זה נכון? באמת יש עם זה בעיה? זה הלכה או מנהג? תודה רבה.

תשובה

שלום רב,
 
ראוי מאוד להימנע מלגדל ציפורניים ארוכות משני טעמים -
 
הטעם הראשון הוא כמו שהביא המשנה ברורה (סימן קסא סק"ג) מהאליה רבה בשם ספר חסידים (סימן נח) שנכון שאדם לא יגדל את ציפורניו משום שלפעמים נכנס לכלוך מתחת לציפורניים, ובמקרים מסויימים זה נחשב לחציצה בנטילת ידיים.
 
והטעם השני הוא על פי הקבלה וכמו שהביא הכף החיים (שם סק"ד) בשם העץ חיים (שער לא פרק ב) שמה שעודף מן הציפורן ויוצא לחוץ מכנגד הבשר צריך לחתוך אותו, כי שם נתלים החיצונים ויונקים בתכלית. וכתב הכף החיים שם, שרק אם הוא אנוס כגון שוחט או מוהל שצריך להניח ציפורן לבדיקת סכין או לפריעת המילה יש להכשיר, אמנם צריכים ליזהר הרבה שיתנו דעתם קודם נטילת ידיים לראות שמא מדובק בהן איזה דבר, יעויין שם.
 
בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר