כללי - שאל את הרב

פחד

כ"ט תשרי התשע"ו | 12.10.15 23:12

שאלה

שלום וברכה. עקב המצב הביטחוני בארץ ישאל, יש לי הרבה מחשבות רעות.. אני מאמין באמונה שלמה שהקבה אחד אבל בכל זאת נפלתי ויש לי פחד ומחשבות לא טובות. מה אפשר לעשות? תודה רבה ה׳ ישמור על כל עם ישראל

תשובה

לכבוד השואל, 

 

לכבוד השואל,

 

מה שאתה  צריך לדעת בבירור: אין רצונו של השם יתברך שנהיה כל כך מודאגים בשום פעם עד שלא יהא באפשרותינו להמשיך חיים תקינים. כל הדברים השליליים שנאמרו (או שנאמרים) אודות "מה שראוי לבוא" - אינם נאמרים אלא בדרך מוסר וכדי לעורר את העם.

 

 

הרי ידוע לך שכל תכליתינו בעולם הזה הוא רק להביא את העולם לידי תיקון וטוב, וכל הסיבה לבריאת העולם היא רק משום שהקב"ה רצה לתת לנו טוב - א"כ פשוט הדבר שרצונו יתברך שתמיד נשמור בתוכינו את ההרגשה הטובה והאיזון הפנימי התומך בהמשך חיים תקינים ופוריים.

 

ובנוסף לכל זה מה שאתה צריך לדעת, שאכן יתכן שהדברים השלילים שנאמרו על התקופה הזו לא יקראו בכלל.

 

כתוב בכמה ספרים שאחד מהצדיקים הכי גדולים שהיו בדורות האחרונים הרה``ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי``ע ביטל את הצרות שנגזרו על ישראל בחבלי משיח, וככתוב בספר נתיב מצוותיך מהגה``ק מקאמרנא ששמע מחמיו הרה``ק ר` אברהם מרדכי מפינטשוב ששמע מפיו שאמר חידוש הוא לי על התנאים שצפו ברוח קדשם עד סוף כל הדורות וכתבו כל כך גזירות רעות ויסורים שיהיו קודם ביאת המשיח עד שאחד מהם אף אמר ייתי ולא אחמיניה, ולא ראו שאלימלך יהיה בעולם וכל אלו הרעות והגזירות כבר המתיק אותם וביטל אותם אלימלך, עכ``ל.

 

וכן מבואר בספר תולדות אדם פרשת עקב. ובספר מלבוש לשבת ויו``ט כתוב יותר מזה ששמע מזקנו מהרי``א מזידטשוב שהרבי רבי אלימלך אמר שהגם שנאמרו כמה פסוקים אשר בשעת ביאת המשיח יהיו מלחמות גדולות ומלחמות גוג ומגוג אמנם הוא פעל בתפילתו שלא יהיו אז מלחמות רק המוכר קמח יעמוד בהמידה וימכור הקמח, והמוכר סחורה על המלבוש יעמוד אם אמתו וימדוד, ופתאום יבוא אליהו ויבשר ויאמר אשר משיח בא. ובפרי צדיק פרשת נשא כתוב בנוסח אחר וז``ל: בספר דברי אמת מהרבי מלובלין זצ``ל כתב כי משיח בן יוסף לא יהרג שכבר נתקיים בר` שמשון אסטראפאליער. ודבר זה הוא מה שרצה הוא לפעול זה בדיבורו.

 

ובספר גבורות ה` מהגה``ק מקאזניץ זצ``ל כתב דגם מלחמת גוג ומגוג לא יהיה עוד [גוג ומגוג הן שיירי עמלק כמבואר בספה``ק והיינו שהקב``ה ימחם כמו רגע בלא מלחמה]. והוא גם כן מה שבא הוא לפעול ולהיות צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים``. ובספר משנה למלך כתב ששמע מהדברי חיים שכל מה שכתוב היה לפני עבודתם של הצדיקים בדורות האחרונים, אבל אחרי עבודתם במסירות נפש והרבה שמתו על קידוש ה` ואורך הגלות וקושי השעבוד במיסים וארנוניות כבר נמתק הכל. ושכן שמע כמ``פ מהדברי חיים שמשיח יבוא בלא צער כלל שיקדים לו.

בברכת חיזוק ושתזכה לחשוב באופן חיובי ולדעת שהקב"ה רוצה לתת רק טוב,

 

רב נחום

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר