כללי - שאל את הרב

"במקום שבעלי תשובה עומדים, לא עומדים צדיקים גמורים"

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:20

שאלה

שלום רב, ידוע שמעלת החזרה בתשובה הינה גדולה מאוד, עד כדי כך שנאמר: "במקום שבעלי תשובה עומדים, לא עומדים צדיקים גמורים". ועם זאת כאשר נשאלת השאלה מי גדול יותר, אדם שחטא וחזר בתשובה, התנסה בנסיונות קשים ונלחם ביצריו הרבים, או אדם שמלכתחילה נולד לבית שומר תורה ומצוות ומעולם לא חטא התשובה היא ששכרו של החוזר בתשובה גדול יותר כי נסיונותיו גדולים יותר, אך למעשה מעלתו של אותו אדם שמעולם לא חטא גדולה יותר, שכן אין רצונו של ה` יתברך שנחטא. השאלה שלי היא מדוע הרי אדם לא בוחר לאיזה בית להיוולד, ואם מראש הוחלט ע"י הקב"ה שהוא יוולד בבית פלוני אז בכלל לא ניתנת לו האפשרות להיות זך וטהור כמו אותו אחד שנולד לבית דתי שומר תורה ומצוות. בשאלתי אני מתעלמת מנושא השכר של העולם הבא, כי אני יוצאת מנקודת הנחה שאדם לא מקיים מצוות בשביל השכר אלא מתוך רצון אמיתי לקיים את מצוות ה`. לכן מפריעה לי העובדה שלמרות כל הנסיונות וההתמודדויות שעובר בעל תשובה בחייו בגלל שלא בא מבית דתי, לעולם לא יוכל להיות שווה לאדם שכן נולד לבית דתי שומר תורה ומצוות. ולעולם הוא לא יוכל להיות זך וטהור כמוהו. הייתי שמחה לקבל תשובה לשאלתי. המון תודה ויום טוב.

תשובה

שלום וברכה

הרשי לי לחלוק על המסקנות שלך, בעל התשובה כן יכול להגיע לדרגת הזכות והטהרה כמו צדיק גמור. ובפרט כשהתשובה נעשית מתוך מצב קודם שלא הוא בחר בו. הקב"ה אינו עושה דין ללא דין, כך קבעו חז"ל.

התבונני בגיורת רות שהתקרבה ליהדות מתוך הטומאה של מואב, כך המוני תנאים שהיו גרים בעצמם כמו שמעיה ואבטליון, רבי מאיר ורבי עקיבא הגדול שבין התנאים נולדו לאביהם שהיו גרי צדק. וכן הרבה. אין ספור בעלי תשובה בכל הדורות זכו לגילויים מפליגים, ואפי` לדרגות של נבואה שהוא רמת הזיכוך הגבוהה ביותר שיכול יצור אנוש להגיע, הגיעו בעלי תשובה, ואפי` גרים כמו עובדיה הנביא שהיה גר אדומי.

זה עצמו עניין של זיכוך ושליחות להיוולד בבית לא שומר תורה, ודוקא משם להתקרב לקב"ה מתוך אהבה. ובעצם גם מי שנולד בבית שומר תורה העבודה לפניו רבה להכיר בעבודת הקב"ה מתוך אמת פנימית, ולא כמצוות אנשים מלומדה. וזהו עבודת כל איש יהודי ואין בכלל הבדל בין זה שנולד בבית כזה או אחר.

בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר