חגים ומועדים - שאל את הרב

בקשות אישיות בראש השנה@3

כ"ב אלול התשע"ה | 06.09.15 00:00

שאלה

שלום לרב, מתי אפשר לבקש בקשות אישיות בתפילות של ראש השנה?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

יש בזה מחלוקת בין הפוסקים האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. ולהלכה, אפשר להקל לבקש בקשות ב"אלוקי נצור".

מקורות: יעויין בסידור אשי ישראל בפתיחה לתפילת ראש השנה ד"ה אך, שאין לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. אולם ראה להגר"י בלאזר זצ"ל בספר כוכבי אור (מהדורת תשל"ד עמודים רסב-רסג) שכתב בשם הגר"י סלנטר זצ"ל להתיר בזה. וכן בספר ארחות רבנו חלק ב' (עמוד קפא אות כז) הביא בשם החזון איש זצ"ל שמותר לבקש בראש השנה בתפלה כל הבקשות הפרטיות שכל היום הוקבע לבקשות. וכן הובא בספר אשרי האיש חלק ג' (פרק טו סעיף יג) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ובספר הליכות שלמה על המועדים (פרק א' סעיף טו) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל להתיר, ע"ש. וע"ע בשו"ת ודרשת וחקרת חלק ד' (חלק חושן משפט סימן כו אות ב).

ולעניין ראש השנה שחל בשבת, ראה באשרי האיש שם בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאיו לבקש בקשות בראש השנה שחל בשבת, ובקשה על פרנסה של אחרים אינו נחשב לבקשה על רוחניות. אולם בהליכות שלמה הנ"ל הובא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאפילו כאשר ראש השנה ויום הכיפורים חלים בשבת, מותר להוסיף בקשות בתפלת הלחש ב"אלקי נצור", ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר