תולדות ה"אמרי יוסף" מספינקא זצ"ל

תולדות, הנהגות, אמרות וסיפורי קודש אודות ה "אמרי יוסף" מספינקא זצ"ל. יום פטירת הצדיק: ו' אייר

| י"ב אלול התשע"ד |
אא

תולדות ה"אמרי יוסף" מספינקא זצ"ל

...והנה הארכתי קצת וידעתי נאמנה שאף על פי שהרבה שנים שמשתי את מורי הרה"ק (רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב) זללה"ה בעמידה (ועיין בירושלמי שבת פ"י הלכה ה' וירושלמי חגיגה פ"ג הלכה א') ומסר לי דברים גדולים ונוראים אשר בוש אנכי להוציא אותם מכח אל הפועל ולהעלותם על הכתב, וידעתי בנפשי שלא הייתי כדאי לכל זה אפילו לשומעם כי מכיר אנכי שפל ערכי כ"א בזכות אבותי ה"ה זקני אבי אבי הרב הקדוש מו"ה צבי הירש זללה"ה אשר שימש כו"כ צדיקים וקדושים ובפרט רבו הקדוש מלובלין, ואמר עליו רבו הקדוש מוהרי"י מלובלין אשריך אברהם אבינו שיצא זה מחלציך, גם שימש הרבה הרה"ק מוהר"ר משה מפשווערסק זללה"ה... וגם שימש אבי זקני הנ"ל את הרה"ק מוהר"ר יוסף מיאמפאלי זללה"ה... והיה גם כן תלמיד הרה"ק מו"ה שלמה מקארלין זללה"ה הי"ד...

וגם בזכות אבי מורי הרב הצדיק מוה"ר שמואל צבי זללה"ה אשר מתחילה היה תלמיד הרה"ק מו"ה צבי אלימלך מדינוב זללה"ה ואח"כ היה תלמיד הרה"ק מו"ה יהודא צבי מראזלי זללה"ה. וכ"ק אבי מורי העתיק הסה"ק דעת קדושים מהרה"ק מראזלי הנ"ל, מתחילתו עד סופו. ומובן ממילא שהיה בקי בכל כתבי האריז"ל כי לולא זאת א"א להעתיק ס' עמוק כזה. ואח"כ היה תלמיד רבינו הקדוש המחבר (הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב) זללה"ה, והיה מגדולי תלמידיו מן החשובים בעיניו מאד. והיה מחבבו ומכבדו מאד... ובזכות אבותי זללה"ה נתנני השי"ת לחן בעיני מורי ז"ל ללמוד אותי תורה ועבודה השי"ת ברוב חסדיו יזכני לשמור ולקיים מה שלמדתי ממנו, ואף על פי כן לא היה לי השגה להבין קדושתו ודרכי עבודתו אפילו כטפה מן הים, וכן חדושי תורתו, אף על פי שהרבה דרושים למדתי אותם בחייו ואמרתי אותם לפניו בע"פ, וכן כתבתי כמה דרושים לפניו, מ"מ האמת אני יודע שלא ירדתי לסוף דעתו ואין בי דעת להבין ולהשכיל מהם אף טפה מן הים כי דבריו הם עמוק עמוק מי ימצאנו, השי"ת יעזור לי ללמוד ספרו הקדוש ולהבין ולהשכיל דרכי עבודה שבלב אמן.

והפעם אודה את ה' על כל הטוב אשר גמלנו ברחמיו ורוב חסדיו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה וזכיתי להיות מסייע להוציא לאור ספרו הקדוש והטהור "לקוטי תורה והש"ס מהרי"א"...

מתוך הקדמת ה"אמרי יוסף" זי"ע

לספה"ק "לקוטי תורה וש"ס" (ירושלים תשנ"ג) ע' כ"ח


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (82 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים