x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הנעלם שבעולם

הרב זמיר כהן

אנו חיים בעולם חומרי שמסתיר בתוכו סודות רבים. הרב זמיר כהן יוצא אתנו למסע מרתק אל תוככי סודות הבריאה, וחושף את שלושת האמיתות העיקריות שהעולם מסתיר מאיתנו