עובדות ביהדות

מהו הדבר ממנו יש להיזהר בכל מחיר? לא תאמינו מה כותב גדול תלמידיו של האר"י הקדוש

רבי חיים ויטאל, תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של האר"י, היה מגדולי המקובלים בכל הדורות. מקבץ ציטוטים נוראי הוד מספרו "שערי קדושה"

| כ"ז ניסן התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

במוצאי השבת הקרובה, אור לל' בניסן, יחול יום ההילולא של רבי חיים ויטאל. רבי חיים ויטאל היה מגדולי המקובלים בכל הדורות, תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של האר"י הקדוש. ספרו "שערי קדושה" הוא ספר עמוק ביותר, ומטרתו היא "ליישר את האדם לעבודת בוראו". להלן מספר ציטוטים מתוך הספר:

1. "אבות כל המדות הרעות הם ארבעה: הגאווה והכעס הנכלל ומתדבק עמה, והשיחה בטילה, ותאוות התענוגים, והעיצבון".

2. "והפכם הם ארבע מדות טובות: הענוה - שהיא תכלית השפלות ומתרחק מכל מיני כעס הבא על ידי גאוה. והשתיקה - כאלם לא יפתח פיו לבד בעסק תורה ומצות או בהכרחו לקיום הגוף ולצורך כבוד הבריות, והמיאוס - בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים. והשמחה התדירית בחלקו, כי כל דעבדין מן שמיא לטב, וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו".

3. "בהיות מדות הרעות קבועות באדם, נמנע הוא מלקיים התורה והמצות, וגם אם יקיימם - יהיה שלא לשם שמים ובטורח גדול".

4. "שפלות - עד קצה האחרון, ולא יכעס כלל אפילו על בני ביתו, ולא יקפיד כלל, ויהיה נעלב מן הכל ולא עולב, ויהיה שמח אפילו בעת צרותיו".

5. "ויאהב את כל הבריות אפילו גויים".

6. "ולא יקנא על שום דבר, כי כצל ימינו על הארץ".

7. "וישנא ויהביל כל עניני העולם הזה, ופת במלח תאכל וכו', ולא תחמוד שום דבר מהבלי העולם הזה".

8. "ותברח בכל כחך מן השררה הקוברת בעליה".

9. "בכל לילה בלכתך לישון, זכור כי היא מיתה הקטנה מזכירך המיתה הגדולה האמתית, והסתכל בכל המעשים שעשית באותו יום, ואם יש בהם רעים התודה עליהם שכן דרך המומתין מתוודים, ותקבל עליך עול מלכות שמים בקריאת שמע שעל המטה להעלות נשמתך באחד, ואחר כך הפקד רוחך בידו יתברך בפסוק (תהלים ל"א ו') בידך אפקיד רוחי".

10. "ואלו הם מה שצריך ליזהר עד קצה האחרון: היזהר מכל מיני כעס וקפידה וגאווה, אפילו לבני ביתך".

11. "ואם יחרפך איש לא תעננו, והיה נעלב ולא עולב".

12. "והעבר על מידותיך לכל מי שחטא, ולא תרגיש צער אפילו בלבבך כי טוב הוא לך, כי כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו ומכל שכן עונות וחטאות. ואם עיני שכל לך, היה לך לחפש מי שיצערך - כי חיים אתה מבקש לך".

13. "וקבל כל האדם בשמחה, אף אם הוא שונאך, כי על ידי כן יהפך לך לאוהב, והזכות הוא לך".

14. "וכל דבריך יהיו בנחת וקול נמוך, ובל תיכנס בגבול הכעס".

15. "והסר עצבות ודאגה מלבך והעבר רעה מבשרך, כי מוקש הוא לך לסלק רוח קדוש מעליך".

16. "וברח מן הרבנות אשר היא מקצרת שנותיך, ומשקר, וחנופה, וליצנות, ולשון הרע, כי הן כתות אשר אינן מקבלות פני שכינה לעולם הבא".

17. "ואחוז בענווה המביאה לידי רוח הקדש, והיה כאסקופה הנדרסת לגדולים וקטנים".

18. "ואטום אזנך משמוע רכילות ולשון הרע".

19. "והיה כאלם לא יפתח פיו, אלא בתורה ובמצוות ובמשא ומתן ההכרחי, ובקבול האדם בסבר פנים יפות ולשון רכה".

20. "ולא תשתבח במעשיך הטובים לבריות כי תפסיד שכרך, ועוד תקבל עונש על כך".

10 עובדות מפעימות על רבי חיים ויטאל.

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (105 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים