עובדות ביהדות

גדול הדור בסכנה. מה בכוחנו לעשות? 11 עצות לעלייה רוחנית

מצבו של גדול הדור, הגראי"ל שטיינמן, מדאיג מאוד, ועם ישראל מתבקש להתחזק לרפואתו השלמה. ליקטנו עבורכם 11 עצות לקבלות רוחניות, אנא התחזקו והסירו חרון אף מעל עם ישראל

| ד' כסלו התשע"ח |
הרב שטיינמן (צילום: פלאש 90)
אא

1. כיצד בוחרים קבלה טובה? הרב שטיינמן מסביר כי "ראשית יש לדעת שצריך לעשות את הסור מרע ואח"כ ועשה טוב". כלומר: בעת בחירת הקבלה השנתית יש להתמקד ראשית ב"סור מרע" – כיצד להימנע מעבירות, ורק לאחר מכן ב"עשה טוב" – תוספת וחיזוק במצוות.

2. קבלה מומלצת - זהירות מדיבורים אסורים: הרב שטיינמן ממליץ שהקבלה תהיה בענין הדיבור. כה דבריו לאחד מתלמידיו: "עיקר הקבלה צריכה להיות מענין הדיבור. כגון לשון הרע וליצנות שעושים מאחרים, או תלמידים ממורה וכו', וחנופה". כלומר: מומלץ שהקבלה תהיה בענין הדיבור: לשון הרע / ליצנות / חנופה. הרב ממשיך ומציין כי "מי שנזהר בדיבורו יכול להגיע למדרגות גבוהות מאד".

3. הקב"ה בחסדיו דן אותנו כפי מצבנו הנוכחי: "ועוד מחסדי הקב"ה עמנו, שכשמקבל האדם על עצמו קבלות טובות בימים אלו, הרי הוא מוכיח שרצונו לשפר את מעשיו והקב"ה בחסדיו דן אותו לפי מצבו הנוכחי, וכמ"ש על ישמעאל ששמע ה' את קולו 'באשר הוא שם"'.

4. הקב"ה מחשיב כל מאמץ להתגבר על היצר: "ואמנם, שעל האדם לעמול שיחזיקו קבלותיו למשך השנה, אבל גם אם יצליח שיחזיקו קבלותיו ולו במעט לאחר יום הכיפורים, וכגון שיקבל על עצמו שלא ידבר לשון הרע לאחר יוה"כ, ולו חצי שעה, הרי שגם זה דבר גדול הוא, דהרי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, והרי אנו אין לנו את הכוח להילחם בו, ועל כן כל מאמץ להתגבר על יצרנו נחשב בעיני המקום".

5. קבלה למשך שעות בודדות ביום: קבוצת תלמידים ניגשה לרב וביקשה ממנו עצה לקבלה. אמר הרב: "שכל אחד יקבל על עצמו באם אחד יאמר לו איזה דבר עלבון וכדו', ישתוק ולא ישיב לו, במשך שעות הבוקר עד הצהרים". עוד ניתן ללמוד מכך את חשיבות השתיקה בקבלת עלבונות.

6. לכוון בברכה הראשונה של שמונה עשרה: באחת השנים המליץ הרב שטיינמן לתלמידיו לקבל על עצמם "לכוון בברכה ראשונה של תפילת שמונה עשרה".

7. הימנעות מעשיית מלאכה – חצי שעה לפני השקיעה: הרב שטיינמן ממליץ פעמים רבות על הקבלה הבאה: "לקבל על עצמו שכל דבר שאסור לעשות בשבת, יפסיק לעשות כבר חצי שעה לפני השקיעה, וזה גדר שלא יכשלו, ובכך ירגיש כבר שבת". הרב שטיינמן מציין כי הכוונה היא דווקא לפרוש ממלאכה ולא לקבל שבת, כדי שאם פעם ישכח משהו יוכל לעשות.

8. איך ניתן להמשיך את ההתעלות של יום הכיפורים? כאשר ניגשו לרב שטיינמן בשאלה כיצד ניתן לשמר את ההתעלות שהייתה ביום כיפור? השיב הרב כי "אם אפשר לשמור 'שויתי ה' לנגדי תמיד' הכל יהיה בסדר".

9. ללמוד מוסר ופעם ביום לעשות חשבון נפש: בשנה אחרת השיב הרב כי "כדי לשמר את ההתעלות של יום כיפור רצוי שילמד מוסר או שיעשה, לכל הפחות פעם ביום, חשבון הנפש".

10. להתחזק בקבלה שכוללת את הכל: תלמיד ניגש לרב שטיינמן ושאל אותו במה כדאי להתחזק, והוא מעוניין "להתחזק בדבר אחד הכולל את הכל". הרב שתק ולא השיב, ולמחרת כשהגיע התלמיד שוב, השיב לו הרב: "תסתכל ב'אורחות חיים".

כה מובא בספר עליו המליץ הרב שטיינמן: "דבר מנוסה כשישכים אדם בבוקר ויקבל עליו ביום ההוא עול תורה באמת ובלב תמים, היינו שיגמור בלבו שלא ישמע לשום דבר ולא יבטלנו שום טרדה, אז יסורו ממנו הביטולים ובוודאי יצליח ביום ההוא בתורה, וכפי תוקף קבלת עול תורה וכפי חיזוקה הסכמה, כן יעזרהו ה' בו ביום וכן יסורו הטרדות ממנו".

עוד נאמר: "ההתחלה של היום קובע על כל היום... וכן באמת ציותה התורה לקבל עול מלכות שמים בקריאת שמע 2 פעמים בכל יום, שעל ידי זה יוכל להיות המשך ויסוד למה שאחר כך, ובזה צריך להשתדל: להתחיל בטוב ובקבלה רצויה - אז יש לקוות להצלחה בס"ד".

11. שתהיה קבלה גמורה: באחת הפעמים השיב הרב שטיינמן לשאלה 'במה ראוי להתחזק', ואמר: "אין כאן שאלה במה להתחזק, שבכל דבר שתתחזקו יש תועלת, אך התנאי שיקבלו זאת בקבלה גמורה בלב שלם".


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (86 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים