הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - מהי מטרת החיים?

הרב יצחק פנגר

מהי מטרת החיים, לשם מה הגענו לכאן? מה תכליתו הרוחנית של האדם בעולמו? האם יש דרך להגיע למיצוי אישי, האם אני לבד יכול לדעת בשביל מה באתי לעולם? הרב יצחק פנגר בהרצאה חובה