כשרות

האם יש בעולם דג עם קשקשת, אך בלי סנפיר?

כיצד מכריזה התורה על עובדה מדעית, שאולי אפשר להפריכה? והאם אנו קובעים הלכות כשרות על סמך השערה?

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

במאמר הקודם דיברנו אודות רמת הדיוק המוחלטת של חכמת תורתנו הקדושה, והבאנו דוגמא מתחום המדע, בנושא האסטרונומיה. הוכחנו, להבדיל, שרמת דיוקו של המדע האנושי – מוגבלת לאמצעים העומדים לרשותו. כמו כן, הדגשנו את העובדה שקיים הבדל עקרוני ומהותי בין ממצא מדעי אובייקטיבי לבין השערה מדעית, שגם כאשר נראית למדען האומר אותה כמסתברת – כוחה יפה עד אשר תיסתר ע"י מדען אחר.

הפעם, ברצוננו להמחיש את שליטתה המוחלטת של תורתנו הקדושה – בטבע, בתחום הביולוגיה, בנושא: דגי הים [עובדה שהוזכרה בתורתנו הקדושה, כבדרך אגב – בהקשר לתחום התזונה].

כידוע, תורתנו הקדושה מנחה אותנו לדרך החיים הנכונה והטובה ביותר עבורנו, והמתאימה לנשמות ישראל העדינות והרגישות, שזכו להתקדש במעמד הר-סיני, ולקבל תורה.  ההנחיות שמורה לנו תורתנו הקדושה כוללות גם פרק בתחום התזונה, ומכיוון שאנו מצווים ללמוד תורה ולהתקדש בקיום מצוותיה – פרטה לנו התורה תפריט, המתאים לרמה רוחנית גבוהה זו. היות שמקורות המזון כוללים גם בשר בעלי חיים מן הים – הגדירה לנו התורה את המותר לנו לאכילה מתוכם, ככתוב (ויקרא י"א ט'): "אֶת זֶה תֹּֽאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם, כֹּל אֲשֶׁר לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים – אֹתָם תֹּאכֵֽלוּ". כלומר: מציאותם של שני סימנים, בדגי הים – תהווה עבורנו את ההיכר לכשרות המאכל, והם: "סנפיר" ו"קשקשת".

לכאורה, מבחינה סטטיסטית, כל בעלי החיים שְׁבַּיָם, אמורים להתחלק לארבע קבוצות: א) בעלי סנפיר וקשקשת; ב) חסרי סנפיר וקשקשת;   ג) בעלי סנפיר וחסרי קשקשת;   ד) בעלי קשקשת וחסרי סנפיר. ולא זו בלבד, אלא שהסבירות הסטטיסטית היא, שכל קבוצה תהווה כ25% מכלל בעלי החיים שבים. אלא שכאן הכינה לנו התורה שבע"פ הפתעה מדהימה: בתלמוד במסכת חולין (ס"ב ע"ב) כתוב, וז"ל: כל שיש לו קשׂקשׂת – יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר – ואין לו קשׂקשׂת; יש לו קשׂקשׂת ויש לו סנפיר – דג טהור; יש לו סנפיר ואין לו קשׂקשׂת – דג טמא, עכ"ל.  כלומר: בניגוד להגיון הסטטיסטי, המחייב את קיום ארבעת האפשרויות שהזכרנו – שוללת התורה שבע"פ, באופן פלאי, את קיומה של האפשרות הרביעית – לחלוטין, והיא: בעלי קשׂקשׂת וחסרי סנפיר, שהרי כתוב בה: "כל שיש לו קשׂקשׂת – יש לו סנפיר", ואין מציאות של בעלי קשׂקשׂת בלבד [לכן, הקדימה התורה "סְנַפִּיר" ל"קַשְׂקֶשֶׂת", שאם היתה מקדימה "קַשְׂקֶשֶׂת", לא היתה צריכה להזכיר "סְנַפִּיר" כלל, משום שעל פי התורה שבע"פ, מעצם מציאות הקשׂקשׂת – מחויבת מציאות הסנפיר ממילא].

מכאן עולה השאלה: התורה ניתנה לעם ישראל במדבר – לפני למעלה משלושת אלפים ושלש מאות שנה, ולכל הדעות – נותן-התורה: גדול, גיבור ונורא; אם כן, כיצד מציין נותן-התורה עובדה מדעית שיכולה להיבדק, ועלולה להתבדות? ויתירה מזו: גם אם בדק את מקורות המים בעולם: בימים ובאוקיאנוסים, בנחלים, בנהרות ובמקורותיהם – לעומקם, לאורכם ולרוחבם, עד אותה העת שדיבר, אולי לעתיד לבוא, תיווצר "מוטציה דרוויניסטית" שלא היתה קיימת בעת שדיבר, כיצד יכול להתחייב על העתיד? [הערה: "תאוריית האבולוציה" של דרווין כבר מזמן נסתרה – מבחינה מדעית, ע"י גדולי המדענים בעולם – בראיות רבות ושונות].

התשובה לשאלות מתמיהות אלה אחת היא: נותן התורה וסַפָּק המידע, אינו אלא – בורא העולם, יתברך שמו, ובידו, ורק בידו – השליטה המלאה בטבע – מראשית ועד אחרית, ולכן, בכוחו להבטיח ולקיים דבריו – לעד ולנצח נצחים.

לכן, עם ישראל מסתמך על מידע תלמודי ביולוגי כשרותי זה – בלי כל פקפוק, וכן נפסק להלכה ולמעשה, בכל ספרי הפוסקים וב"שולחן-ערוך" (יורה דעה סימן פ"ד סעיף ג'), שהוא ספר ההלכה המקובל על כל עם ישראל, וז"ל: כָּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת – יֵשׁ לוֹ סְנַפִּיר, וְיֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ סְנַפִּיר – וְאֵין לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת. לְפִיכָךְ מָצָא חֲתִיכַת דָּג שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת – אֵין צָרִיךְ לַחֲזֹר [לחפש] אַחַר סְנַפִּיר. מָצָא לוֹ סְנַפִּיר – לֹא יֹאכְלֶנּוּ עַד שֶׁיֵּדַע שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת, עכ"ל. כלומר: אע"פ שעל נושא הכשרות אנו מחויבים להקפיד מאוד, ובתחום כשרות הדגים נתנה התורה שני סימנים: "סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת" – מתיר לנו "ספר-החוקים" של עם ישראל לאכול דג שנמצא בו רק סימן אחד, והוא הקשקשת – על סמך ההבטחה מנותן התורה יתברך, ש"כָּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַשְׂקֶשֶׂת – יֵשׁ לוֹ סְנַפִּיר".

ואמנם, עולם המדע השקיע בנושא זה שנים רבות ומיליארדים רבים – ועדיין לא נמצאה בריה בים בעלת קשׂקשׂת וחסרת סנפיר – ולעולם גם לא תִּמָצֵא!

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

כאן המקום לשאול: אם עצם מציאות הקשׂקשׂת מחייבת את מציאות הסנפיר, מדוע לא הסתפקה התורה, בנותנה את סימני הכשרות בדגים, בהזכרת הקשקשת, ותו לא? שהרי ממילא – מעצם מציאות הקשׂקשׂת – מחויבת מציאות הסנפיר, והדג כשר?

ראשית, דעו – את השאלה הזו כבר שאלו חז"ל בתלמוד (שם, ס"ב ע"ב), ותירצו, וז"ל: יגדיל תורה ויאדיר, עכ"ל. כלומר: ע"י שהתורה מזכירה את שני סימני הכשרות בתורה שבכתב [בסדר שהוזכרו], ומורה לנו אח"כ, בתורה שבע"פ, שדי בסימן אחד, והוא הקשקשת – מתגלה כוחה של התורה ושל נותנהּ – בורא העולם, הקב"ה.

כן, זהו כוחה ה"על-אנושי" של "תורת ישראל", והוא נובע מכוחו האין-סופי של אבינו מלכנו – בורא העולם, מלך מלכי המלכים הקב"ה – נותן התורה, שאין עוד מלבדו, ואין מי יאמר לו מה יעשה, ואין מי יאמר לו מה יפעל; שחוזר ומוכיח לבניו אהוביו – בני אברהם, יצחק ויעקב ע"ה – עבדיו הקדושים, שאין עוד מלבדו, כדי שנאמין בו אמונה-תמימה, ונשוב בתשובה שלימה, למען נזכה לגאולה קרובה, לבניין בית-המקדש, ביאת משיח צדקנו והשראת השכינה במהרה בתוכנו – לעד לעולם ולנצח נצחים, אמן ואמן.

תגיות:סנפיר וקשקשתכשרותדגים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה