הרב יצחק פנגר - מבחן החיים

הרב יצחק פנגר

כל מה שקורה לנו בחיים - הוא מבחן. הקב"ה בוחן אותנו לא בדברים גדולים, אלא דווקא בנקודות הקטנות. איך נעמוד במבחן? הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,630 --> 00:00:13,330
.שלום לכולם

2
00:00:16,190 --> 00:00:17,930
.היי אימא... סתם

3
00:00:18,300 --> 00:00:19,430
?מכיר את אלה מהטלוויזיה

4
00:00:20,090 --> 00:00:21,210
...טוב

5
00:00:23,370 --> 00:00:24,670
.טוב, תראו, אני אתחיל ככה

6
00:00:25,490 --> 00:00:33,820
,יצא לי השבוע לפני יומיים כמדומני זה היה
שלחו אותי לתת הרצאה לנשים אמריקאיות

7
00:00:33,920 --> 00:00:35,180
,In English
.באנגלית

8
00:00:36,560 --> 00:00:44,000
הן נשים דתיות היום שמעוניינות לעסוק
,בקירוב, איך בעצם לאחד בין העולמות

9
00:00:44,970 --> 00:00:46,080
.ושלחו אותי לתת להן הרצאה

10
00:00:46,360 --> 00:00:53,170
:וניגשה אליי אישה אחת אמריקאית ואמרה לי
אתה חייב להבין עד כמה הייתי"

11
00:00:53,700 --> 00:00:56,140
מעין 'בור ועם הארץ' כזה"
.בכל מה שקשור ליהדות

12
00:00:56,490 --> 00:00:58,870
,אני גרתי בארצות הברית", היא אומרת"
."עד גיל 19. הייתי סטודנטית"

13
00:00:59,730 --> 00:01:05,130
ובתור סטודנטית הביאו אותנו פה לארץ"
.למעין 'מסע תגלית' כזה, חופשה בארץ

14
00:01:06,440 --> 00:01:10,500
.כשהגענו פה לארץ, אני לא הכרתי"
.'public school'-למדתי ב

15
00:01:10,600 --> 00:01:12,420
,זה בית ספר לא יהודי public school"

16
00:01:12,440 --> 00:01:16,400
זאת אומרת, גם השכונה שגרתי"
.היא שכונה שכמעט ולא היו יהודים שם

17
00:01:17,280 --> 00:01:20,930
אבל בגלל שאנחנו יהודים, אז לקחו את כל"
הסטודנטים היהודים מכל האוניברסיטה

18
00:01:20,950 --> 00:01:22,030
.ועשו לנו כזה פרויקט"

19
00:01:22,990 --> 00:01:29,960
כשהגעתי לארץ אז לקחו אותנו לירושלים"
:ואני שאלתי את המדריכה שלנו

20
00:01:30,840 --> 00:01:33,600
?איפה היהודים"
"?איפה היהודים פה

21
00:01:34,350 --> 00:01:36,120
?'אמרתי לה: "מה זאת אומרת 'איפה היהודים
."הנה יהודים

22
00:01:36,710 --> 00:01:40,190
היא אומרת: "לא, תבין, בשביל
?אמריקאית איך נראים יהודים

23
00:01:41,040 --> 00:01:45,970
,קח עכשיו תשאל, נראים כמו אלה בתמונות
...אלה עם ה'זונגלך' והזקנים והוואו, וואו, וואו

24
00:01:47,090 --> 00:01:49,600
?אז איפה היהודים שאני ראיתי בתמונות"
"?איפה הם

25
00:01:50,050 --> 00:01:54,040
אז אמרו לה: "אולי לא ככה סתם מסתובבים
."ברחוב, אבל בכותל ודאי תמצאי אותם

26
00:01:54,830 --> 00:01:55,880
"?אז היא אמרה: "אפשר לקחת אותי לכותל

27
00:01:56,820 --> 00:02:00,650
היא מספרת לי, היא הגיעה לכותל
.עם המדריכה והיא הייתה המומה

28
00:02:01,400 --> 00:02:05,190
היא רואה אנשים עומדים מול קיר
.ומדברים איתו

29
00:02:08,080 --> 00:02:13,130
."הלו? קשה לי"
.אה? היא הייתה בהלם, בהלם

30
00:02:14,210 --> 00:02:18,110
עכשיו, היא כל כך התעניינה, זה כל כך ריגש
,אותה שהיא נכנסה להר הבית, תקשיבו

31
00:02:18,500 --> 00:02:22,090
...היא לא ידעה מותר
.נכנסה להר הבית וביקשה לרדת מאחורי הכותל

32
00:02:24,210 --> 00:02:26,070
:אז מוסלמי אחד שואל אותה
"?מה את מחפשת שם"

33
00:02:26,250 --> 00:02:28,010
היא אומרת: "אני רוצה לראות
."עם מי היהודים מדברים

34
00:02:29,260 --> 00:02:34,940
היא הייתה בטוחה... ברור, אתה מדבר
"?לקיר, "הלו? תעזור לי. יש מישהו

35
00:02:36,270 --> 00:02:39,810
:אז המוסלמי אמר לה
"?תגידי, את נורמאלית כאילו"

36
00:02:40,100 --> 00:02:42,660
,with God הם מדברים
.עם אלוקים

37
00:02:44,010 --> 00:02:45,150
"?אה, אז אלוקים למטה"

38
00:02:46,370 --> 00:02:49,580
?כאילו, "מה אמרת
."עוד פעם, תחזור

39
00:02:50,530 --> 00:02:51,470
.היא הייתה בהלם

40
00:02:53,010 --> 00:02:57,620
היא זוכרת שהיא רואה אנשים מבוגרים
.וצעירים וכולם בכל מיני גילאים כאלה שונים

41
00:02:57,680 --> 00:03:00,550
:זה כל כך ריגש אותה שהיא אומרת
."אני חייבת להבין מה קורה פה"

42
00:03:00,860 --> 00:03:04,100
כך היא התחילה ללמוד עד שהיום
.היא כבר אישה דתייה וכן הלאה וכן הלאה

43
00:03:05,450 --> 00:03:06,800
אתה יודע למה אני מספר
?לכם את הסיפור הזה

44
00:03:06,850 --> 00:03:12,300
,'כי הרגשתי שגם אנחנו כאלה 'עמי הארצות
.כולנו, ביחס להסתכלות שלנו על העולם

45
00:03:13,230 --> 00:03:18,120
?מה באמת קורה פה? מה באמת משפיע
?מה מניע פה את הכוחות

46
00:03:18,160 --> 00:03:22,810
?כאילו, איך אני יכול לשנות את העתיד שלי
?איך אני יכול להתייחס לדברים שקרו לי בעבר

47
00:03:23,030 --> 00:03:28,890
.אני כל הזמן בדילמות, אני כל הזמן במאבקים
.אני באמת לא יודע איך העולם הזה עובד

48
00:03:30,460 --> 00:03:32,160
,אז אני אתן לכם משפט שפעם דיברנו עליו

49
00:03:32,550 --> 00:03:37,690
ועם המשפט הזה אנחנו נדבר קצת על מה
.שקורה בתורה שלנו בפרשת שמות

50
00:03:38,400 --> 00:03:40,820
זה לאו דווקא שמות, אבל אנחנו נראה
.שזה כל יציאת מצרים

51
00:03:41,680 --> 00:03:45,230
ויציאת מצרים צריך להבין שזה
,לא אירוע חד-פעמי שהיה

52
00:03:45,250 --> 00:03:48,410
ו"בסדר, בואו ניזכר במה שהיה
."במיתולוגיה היהודית

53
00:03:49,390 --> 00:03:53,040
,אלא זה משהו שנוגע לכל אחד מאיתנו
,כי גם אנחנו נמצאים באיזשהו מצר

54
00:03:53,600 --> 00:03:59,530
משהו שסוגר אותי. אולי גם אני מעין עבד
.מסוים לשטויות שלי, לתאוות שלי, לכעסים שלי

55
00:04:00,800 --> 00:04:03,940
אז ננסה להבין קצת
,איך יוצאים מהסבך הזה

56
00:04:04,530 --> 00:04:07,920
.כאשר המשפט שילווה אותנו הוא משפט אחד
...תקשיבו טוב. המשפט הולך ככה

57
00:04:10,050 --> 00:04:11,230
?בואו ניתן הקדמה, בסדר

58
00:04:11,240 --> 00:04:15,350
.ההקדמה הזאת... טוב, נוותר עליה
:המשפט הולך ככה

59
00:04:16,710 --> 00:04:21,950
.לפני מעשה - בידי האדם
.אחרי מעשה - בידי שמים

60
00:04:22,730 --> 00:04:30,460
,תקשיבו טוב, כל דבר שקורה לי בחיים
- כל אירוע, כל מקרה, כל אתגר

61
00:04:31,110 --> 00:04:32,320
.יש לפני ואחרי

62
00:04:33,270 --> 00:04:35,170
.לפני זה בידיים שלך

63
00:04:35,800 --> 00:04:41,240
,אתה יכול לשנות, אתה יכול להרוס
.אתה יכול לבנות - זה בידיים שלך

64
00:04:41,250 --> 00:04:43,330
.זה עדיין אלסטי, זה עדיין גולמי

65
00:04:44,380 --> 00:04:46,550
.אחרי שקרה - תשחרר

66
00:04:47,550 --> 00:04:49,290
.תשחרר, תשחרר, תשחרר

67
00:04:50,540 --> 00:04:56,050
,מה שקרה זה לא מקרה, זה שיעור
.אבל תשחרר

68
00:04:56,910 --> 00:04:58,490
.תלמד אותו, תתקדם קדימה

69
00:04:59,570 --> 00:05:03,410
תכף נבין עד כמה הדברים האלה
...באמת הם חמורים מכיוון ש

70
00:05:04,690 --> 00:05:06,590
.סיפרתי לכם
?מאיפה אני מכיר את המשפט הזה

71
00:05:07,750 --> 00:05:13,030
,לצערנו הרב, לפני כבערך שנתיים וחצי
,משהו כזה, סיפרתי לכם שנפטרו שתי בנות

72
00:05:13,040 --> 00:05:16,440
לצערנו הרב, משפחת גרוס
.בהדברה שהייתה בירושלים

73
00:05:17,940 --> 00:05:22,410
ועכשיו הייתה ועדת חקירה
.שיכלו להציל את הבנות הללו

74
00:05:22,650 --> 00:05:25,670
- אם הבנות היו מקבלות טיפול א, ב, ג, ד
.הבנות היום היו בין החיים

75
00:05:26,580 --> 00:05:29,000
.עכשיו, זו הרגשה מאוד קשה
,ההורים הסתובבו עם הרגשה מאוד קשה

76
00:05:29,010 --> 00:05:31,080
.בוא'נה, תקשיב, יכלו להציל את הבנות
.יכלו להציל את הבנות

77
00:05:31,270 --> 00:05:33,090
,אם היו עושים 1, 2, 3
.היו מצילים את הבנות

78
00:05:34,490 --> 00:05:38,080
.אז העלו אותו לרדיו
,יחד איתו העלו לשידור את הרב בני פישר

79
00:05:38,100 --> 00:05:40,740
שהוא יהודי מאוד חשוב שמבין
.בתחומי הרפואה קצת כמו הרב פירר

80
00:05:41,510 --> 00:05:43,400
?ואמרו לו: "הרב, זה נכון
"?יכלו להציל את הבנות הללו

81
00:05:44,270 --> 00:05:48,750
אמר להם הרב: "כן. אם הבנות היו מקבלות
,טיפול 1, 2, 3, הבנות היום היו בין החיים

82
00:05:48,870 --> 00:05:54,190
אבל", הוא אמר, "כך מקובלני ממורי ורבי"
,הרב שלמה זלמן אוירבך זכרונו לברכה

83
00:05:54,940 --> 00:05:58,410
.שלפני מעשה - בידי האדם"
."אחרי מעשה - בידי שמים

84
00:05:59,360 --> 00:06:02,420
.לפני שקורה משהו, אתה צודק, תעשה הכול
.תכף נראה מה

85
00:06:03,300 --> 00:06:07,600
.ואחרי שקרה - תשחרר, תלמד מזה
.תמשיך הלאה

86
00:06:08,750 --> 00:06:12,070
,אז בואו ננסה לרדת לפרטים מעשיים
...קצת איך אפשר באמת מה, מה

87
00:06:13,290 --> 00:06:17,360
אז קודם כול צריך להבין שבאמת הכול זה
.מבחן בחיים. הכול זה מבחן בחיים

88
00:06:18,540 --> 00:06:19,880
?רוצים לשמוע מבחן
.אפרופו מבחן

89
00:06:20,000 --> 00:06:21,270
,מישהו שלח לי את זה
.ואמר תגידו אתם

90
00:06:22,920 --> 00:06:23,590
.זה מבחן היגיון

91
00:06:24,850 --> 00:06:28,640
.אדם העלה 500 לבנים למטוס
.זרק אחת מהן

92
00:06:29,490 --> 00:06:30,720
?כמה לבנים יש במטוס עכשיו

93
00:06:33,070 --> 00:06:33,700
.הוא זרק אחת

94
00:06:36,280 --> 00:06:38,250
...הופה, הופה

95
00:06:40,960 --> 00:06:44,670
...זה מטוס
.עם חלון. -עם חלון-

96
00:06:46,670 --> 00:06:47,130
.יפה

97
00:06:50,640 --> 00:07:00,040
,הליקופטר, הליקופטר, 500 לבנים העלו אליו
.זרקו אחת. כמה נשאר? 499

98
00:07:00,200 --> 00:07:01,270
.יפה, שאלה ראשונה

99
00:07:01,670 --> 00:07:02,270
:שאלה שנייה

100
00:07:04,650 --> 00:07:06,590
?מהם שלושת הצעדים להכניס פיל למקרר

101
00:07:08,470 --> 00:07:13,760
,לפתוח את המקרר, לדחוף אותו למקרר
.לסגור את המקרר. יופי

102
00:07:15,040 --> 00:07:17,340
.ארבעה צעדים להכניס צבי למקרר

103
00:07:18,370 --> 00:07:26,010
,לפתוח את המקרר, להוציא את הפיל, יפה
.להכניס את הצבי, לסגור את המקרר

104
00:07:27,160 --> 00:07:29,560
.עכשיו שאלות קשות, תקשיבו
.עד עכשיו התחממתם רק

105
00:07:33,010 --> 00:07:38,930
הייתה יום הולדת לאריה. כל החיות
?הגיעו למסיבה למעט אחת. מי

106
00:07:40,260 --> 00:07:43,730
.הצבי, יפה. במקרר
.חזק

107
00:07:46,120 --> 00:07:50,740
.אישה זקנה צריכה לעבור ביצה עם תנינים
?איך היא תעשה את זה

108
00:07:52,500 --> 00:07:55,760
?בשחייה. למה
.כל התנינים ביום הולדת של האריה

109
00:07:59,470 --> 00:08:03,960
...בסוף היא טבעה
?אה, סליחה, בסוף היא מתה. למה היא מתה

110
00:08:05,130 --> 00:08:08,840
...יש תנין שנשאר
.לא. נפלה אבן מהמסוק. יפה-

111
00:08:10,090 --> 00:08:12,520
.אתה רואה? לא עברת את המבחן

112
00:08:13,430 --> 00:08:17,240
עכשיו אמרתי לעצמי, מי כותב
?את השטויות האלה, תגיד לי

113
00:08:17,940 --> 00:08:20,170
,ועוד שולח לי את זה, שיהיה בריא
?אתה מבין

114
00:08:20,430 --> 00:08:21,740
.ואני קורא לכם את זה

115
00:08:22,970 --> 00:08:24,200
.חבורה של כישרוניים פה

116
00:08:25,660 --> 00:08:30,050
.אבל כל החיים זה מבחן, תדעו לכם
.כל החיים זה מבחן

117
00:08:31,490 --> 00:08:33,020
.והמבחן הוא לא בדברים גדולים

118
00:08:33,650 --> 00:08:35,700
כשאתה בודק לראות
,אם מישהו רואה טוב או לא

119
00:08:36,060 --> 00:08:37,870
,לא אומרים לו
"?בוא, אתה רואה את ההר הזה או לא"

120
00:08:38,560 --> 00:08:41,700
אתה תשאל אותו: "האם אתה רואה
"?את הבן אדם שהולך על ההר

121
00:08:42,760 --> 00:08:46,210
,כשאתה בודק שמיעה של בן אדם
,אתה לא בודק עם צליל חזק

122
00:08:46,740 --> 00:08:48,600
.צליל עדין לבדוק אם הוא שומע או לא

123
00:08:49,290 --> 00:08:51,350
.ככה אלוקים בוחן כל אחד מאיתנו

124
00:08:52,120 --> 00:08:58,560
.חז"ל אומרים ששני מנהיגים נבחנו בדבר קטן
.אחד זה דוד המלך והשני משה רבנו

125
00:08:59,040 --> 00:09:04,420
.תבין, שני ענקי עולם מה שנקרא
?דוד מלך ישראל...", אוקיי"

126
00:09:05,080 --> 00:09:11,060
,מלך ישראל! לא תגיד לי איזה אחד
.'לא יודע מה, ראש קבוצה בסניף 'הצופים

127
00:09:11,910 --> 00:09:15,360
...אני מדבר איתך על ראש
.בוא'נה, מלך ישראל. אפילו לא ראש ממשלה

128
00:09:15,420 --> 00:09:20,330
.מלך ישראל, תקשיב
.איך בחנו אותו? בצאן. בצאן

129
00:09:22,550 --> 00:09:24,320
.בואו נראה איך הוא מסדר את הצאן

130
00:09:24,810 --> 00:09:28,900
?מה אתה יורד לי לנשמה עם הצאן, אחי
.עזוב אותך בצאן. בוא תראה אותי במלחמות

131
00:09:29,120 --> 00:09:32,820
,איך בוחנים, לא יודע
?רמטכ"ל או ראש ממשלה, אוקיי

132
00:09:33,100 --> 00:09:38,690
בואו נראה מה הוא עשה בצבא, בואו נראה
.איזה מבצעים, צלקות על הפנים. אוקיי? לא

133
00:09:39,830 --> 00:09:42,780
,את מלך ישראל בודקים בדבר קטן
.איך הוא מוציא את הכבשים

134
00:09:43,530 --> 00:09:46,880
אז דוד המלך מאוד היה אכפת לו
,מהכבשים, אז הוא לא הוציא את כולם

135
00:09:46,890 --> 00:09:50,460
"...יאללה, יאללה! אוז... אוז"
.לא יודע איך מדברים עם כבשים, אני לא יודע

136
00:09:53,000 --> 00:09:54,960
,'לא, כלב, 'פפפ... פפפ
...אני לא יודע, ככה

137
00:09:55,380 --> 00:09:57,870
'...חתול 'פסס... פסס... פסס
...סוס

138
00:09:58,350 --> 00:10:01,060
?איך כבשים? נו, מה
?אתם צוחקים. איך כבשים

139
00:10:01,110 --> 00:10:06,280
!ררר...'. -'ררר...'? אה, הופה'
.קבלו את הרועה! יפה

140
00:10:06,620 --> 00:10:09,610
.יפה, יש בזה משהו
.יפה מאוד

141
00:10:10,260 --> 00:10:17,290
טוב, בקיצור, אז דוד המלך לא היה מוציא
.את כולם 'ררר...' למדתי משהו בחיים

142
00:10:17,990 --> 00:10:19,980
.הוא לא היה מוציא את כולם ככה
?מה הוא היה עושה

143
00:10:20,220 --> 00:10:23,960
,קודם כול היה מוציא את הילדים הקטנים
.את הטלאים הקטנים

144
00:10:24,160 --> 00:10:26,540
.למה? כדי שיוכלו לאכול את העשב הרך

145
00:10:27,270 --> 00:10:30,920
אחרי זה מוציא את הזקנים, כי הם
,יש להם את השיניים היותר חזקות

146
00:10:30,930 --> 00:10:34,480
.התותבות, אבל חזקות
.הם כבר יכולים לאכול את העשב הבינוני

147
00:10:34,500 --> 00:10:37,950
.ובסוף את הצעירים. הם טוחנים הכול
?ראית פעם עז

148
00:10:38,440 --> 00:10:42,310
.טוחנת כל מה שזז בכלל
...תטחן לך את הבגדים אם לא תיתן לה גם. עז

149
00:10:44,030 --> 00:10:48,930
אז דוד המלך, זה מה שאלוקים בחן אותו. זאת
.אומרת, המדרש מספר שבגלל זה הוא בחר אותו

150
00:10:49,110 --> 00:10:52,650
,לא בגלל שהוא נלחם עם איזה דוב או אריה
.שגם זה נכון היה

151
00:10:53,000 --> 00:10:55,970
.לא זה מעניין אותי. בסדר, אז הוא חזק
.כל הכבוד! לא

152
00:10:56,660 --> 00:11:00,380
.אני רוצה לראות אם הוא בן אדם
.אם הוא רגיש. אם הוא רגיש

153
00:11:00,910 --> 00:11:04,040
.אותו דבר משה רבנו
...תבין מה זה, משה רבנו. לא תגיד לי

154
00:11:04,630 --> 00:11:09,690
המנהיג', הדמות הכי מפורסמת'
.בעולם אולי, נבחר גם כן בצאן

155
00:11:10,250 --> 00:11:16,120
אחד מהכבשים בורח לו, כולם מכירים את
.הסיפור, רודף אחריו, מגיע לאיזה אגם של מים

156
00:11:16,130 --> 00:11:18,990
.רואה שהטלה היה צמא, צמא

157
00:11:20,400 --> 00:11:24,420
הוא שותה. משה רבנו מה זה
.זה נוגע לו ללב. חמוד

158
00:11:24,930 --> 00:11:27,290
אני חשבתי שהוא שובב
.עם הפרעות קשב וריכוז

159
00:11:29,420 --> 00:11:31,080
!לא, צמא

160
00:11:31,960 --> 00:11:34,580
.מסכן, רץ כל כך הרבה
.טלה קטן

161
00:11:35,110 --> 00:11:38,390
.משה רבנו לקח אותו, "יאללה, שק קמח
."בוא, בוא מאמי, בוא, בוא

162
00:11:39,010 --> 00:11:42,290
שק קמח, לקח אותו ככה
?חזר חזרה לעדר. שמעת

163
00:11:42,760 --> 00:11:44,630
.זה מה שהתורה כותבת לנו על משה רבנו

164
00:11:45,350 --> 00:11:49,250
עכשיו, בינינו כאילו, מה זה מעניין אותי
,איך הוא סחב את הכבש. נו, מה

165
00:11:49,280 --> 00:11:52,840
?אתה יורד לפרטים כאלה קטנים
?מה אתה...? מה זה משנה, כבש, לא כבש

166
00:11:53,130 --> 00:11:58,640
לא. אדם נבחן בדברים קטנים
.והדברים הקטנים משפיעים מאוד

167
00:12:00,030 --> 00:12:00,680
...קצת קצת

168
00:12:05,740 --> 00:12:07,280
.קצת קצת מתווסף להרבה

169
00:12:08,130 --> 00:12:11,370
היה אחד אמר שסבא שלו מגיל 70
.התחיל ללכת כל יום 5 קילומטר

170
00:12:11,930 --> 00:12:14,000
.היום הוא בן 90
.לא יודע איפה הוא כבר

171
00:12:17,470 --> 00:12:22,960
.כל יום תלך קצת, חמוד שלי
.כל יום תלך קצת, אתה תראה דברים קטנים

172
00:12:23,080 --> 00:12:26,000
,זאת אומרת, תשימו לב טוב
?כשאני מדבר על לפני מעשה, בסדר

173
00:12:26,010 --> 00:12:28,400
.אנחנו מדברים עכשיו לפני מעשה
,אתה ביום-יום שלך

174
00:12:28,690 --> 00:12:32,500
.תתחיל לעשות. כל דבר קטן משפיע
.תקשיב, כל דבר קטן

175
00:12:32,980 --> 00:12:34,600
?משה רבנו, שמים אותו ביאור, בסדר

176
00:12:34,850 --> 00:12:37,020
כי הייתה גזירה "כל הבן היילוד
."היאורה תשליכוהו

177
00:12:37,090 --> 00:12:38,820
.שמים את משה רבנו בתיבה ביאור, נהדר

178
00:12:39,140 --> 00:12:42,390
,אחותו מרים
."ותתצב אחותו למרחוק"

179
00:12:42,490 --> 00:12:46,170
,היא מסתכלת מה קורה עם מוישי
.מה קורה עם משה רבנו

180
00:12:47,160 --> 00:12:50,810
.עכשיו, מה את מסתכלת? עדיף שלא תסתכלי
.מה את רוצה לראות? הרי יש תנינים

181
00:12:50,830 --> 00:12:52,380
.הם לא הלכו למסיבה של האריה, באמת

182
00:12:53,380 --> 00:12:58,800
יש תנינים ביאור. מה את צריכה לראות
...את אח שלך כאילו... תנין... ומשה

183
00:12:59,440 --> 00:13:03,030
?מה את רוצה לראות
.עזבי, אל... לא. היא רוצה לראות

184
00:13:03,590 --> 00:13:05,740
.היא רוצה לראות והיא רוצה לשמור עליו

185
00:13:05,750 --> 00:13:08,820
"...כאילו, "אם אני יכולה לעשות משהו, אם
."לא יודע מה, "אני אעשה הכול בשבילו

186
00:13:09,680 --> 00:13:12,840
היא חיכתה קצת. חז"ל אומרים
שעה אחת, לא יודע כמה זה היה

187
00:13:12,850 --> 00:13:14,070
.עד שבתיה בת פרעה מצאה אותו

188
00:13:15,020 --> 00:13:17,560
,בגלל שהיא עשתה את הדבר הקטן
,אני תמיד אומר לכם את זה

189
00:13:17,720 --> 00:13:20,590
.היהדות מאוד מאדירה, ולו מעשה קטן

190
00:13:21,150 --> 00:13:25,510
בגלל שהיא חיכתה לאח שלה שעה קלה, שזה יכול
,להיות אפילו רבע שעה מצידי או חמש דקות

191
00:13:26,140 --> 00:13:29,460
.כל עם ישראל התעכב בשבילה
.אני אקפיץ אתכם קדימה

192
00:13:29,760 --> 00:13:34,440
- בשלב מסוים כשהם כבר גדולים
,אהרון, מרים ומשה - הם שלושת האחים הרי

193
00:13:34,860 --> 00:13:37,250
אז מרים ואהרון מדברים
,לשון הרע על משה רבנו

194
00:13:37,850 --> 00:13:41,180
.ומרים מקבלת צרעת
.פעם זה היה העונש על לשון הרע

195
00:13:41,810 --> 00:13:45,680
.מרים מקבלת צרעת
.עכשיו אדם מצורע מורחק מהמחנה

196
00:13:46,400 --> 00:13:49,300
.אנחנו במדבר. עם ישראל צריך להתקדם
.מאמי, לא מחכים לך. הולכים

197
00:13:50,020 --> 00:13:53,350
?אלוקים אומר להם: כולכם מחכים לה. למה

198
00:13:53,670 --> 00:13:58,560
היא חיכתה ובדקה מה עם אח שלה, כולנו
.מתעכבים בגללה עכשיו. עונש קבוצתי

199
00:14:00,250 --> 00:14:03,500
.לא מתקדמים, חבר'ה, בגללה
.לא בגללה, אלא בזכותה

200
00:14:03,530 --> 00:14:07,520
אנחנו נחכה לה, אנחנו לא נזוז. אנחנו
נחכה עד שהיא תסיים את התקופה שלה

201
00:14:07,530 --> 00:14:12,010
,שהיא צריכה להיות בטהרה שלה עם הצרעת
.והיא תהיה בריאה, היא תחזור אלינו

202
00:14:12,190 --> 00:14:12,860
.אנחנו מחכים לה

203
00:14:13,260 --> 00:14:18,040
זאת אומרת, לדעת, אל תזלזל
.ולו בדבר קטן, כי כל דבר קטן משפיע

204
00:14:18,190 --> 00:14:21,730
זאת אומרת, כלל ראשון, אם נדבר
.על הלפני, כל דבר משפיע

205
00:14:21,800 --> 00:14:25,780
,אני בודק את הבן אדם בדברים קטנים
.לאו דווקא בדברים גדולים. נקודה ראשונה

206
00:14:26,190 --> 00:14:30,570
:אם כבר הזכרנו את מרים, הנקודה השנייה
.אתה לא מאבד תקווה

207
00:14:31,010 --> 00:14:33,940
,תקשיב טוב מה שאני אומר לך עכשיו
.אתה לא מאבד תקווה

208
00:14:34,030 --> 00:14:36,630
,אני אקרא לכם את החפץ חיים
.מה שהוא כותב על מרים

209
00:14:38,370 --> 00:14:41,530
ידעה מרים הנביאה כי יינצל"
."אחיה מן המים הזדונים

210
00:14:42,100 --> 00:14:45,640
,היא ידעה שהוא יינצל. "אני אומרת לכם
"?יש לי הרגשה הוא יינצל, אוקיי

211
00:14:46,660 --> 00:14:48,760
."אבל לא ידעה באיזה אופן תהיה ההצלה"

212
00:14:48,950 --> 00:14:51,990
,היא אמרה: "הוא יינצל, בעזרת השם
."אבל לא יודעת איך זה יהיה

213
00:14:52,040 --> 00:14:56,040
לא אכפת לי מה, יבוא נשר ויתפוס
.את התיבה וייקח אותו, או לא משנה מה

214
00:14:58,240 --> 00:15:01,200
לבסוף, באה בתיה בת פרעה
.ומשתה אותו מן המים

215
00:15:01,520 --> 00:15:02,660
.בינינו, זה לא היה צפוי

216
00:15:03,040 --> 00:15:07,280
.בוא נחכה פה, אולי הנסיכה תרד במקרה
.הנסיכה לא באה לים, חבר'ה

217
00:15:07,670 --> 00:15:11,810
.ראיתם פעם נסיכה בים? אין כזה דבר
.יש לה חוף ים פרטי שלה

218
00:15:12,090 --> 00:15:15,720
.היא לא באה עכשיו להשתכשך עם כולם
.היי, מה עניינים אחי? לא, זו נסיכה

219
00:15:17,040 --> 00:15:18,800
,מזה עלינו ללמוד", אומר החפץ חיים"

220
00:15:19,450 --> 00:15:22,680
,"שבכל עת, צרה וצוקה"
,בכל פעם שאתה במצב של סכנה

221
00:15:22,800 --> 00:15:24,770
- צער, לא יודע מה, לחץ

222
00:15:26,090 --> 00:15:30,230
."תדע כי בסוף תבוא הרווחה וההצלה"
.בסוף יהיה טוב בעזרת השם

223
00:15:30,300 --> 00:15:31,860
.בסוף יהיה טוב בעזרת השם

224
00:15:33,520 --> 00:15:37,150
."אם כי נעלמו מאיתנו הדרכים והאמצעים"
.רק אני לא יודע איך. לא יודע איך

225
00:15:37,190 --> 00:15:37,970
.אני לא יודע איך אני יוצא מזה

226
00:15:38,690 --> 00:15:40,830
אני לא יודע מה. אני מנסה לחשוב
...בראש שלי, אני לא מוצא אפילו

227
00:15:40,840 --> 00:15:43,860
.אין לי משהו יצירתי אפילו, אני אומר לך
.לא יודע, לא... אין לי, אין לי משהו

228
00:15:44,910 --> 00:15:48,430
אבל עלינו לצפות ולקוות"
.'ל'מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית

229
00:15:48,520 --> 00:15:53,840
,כי יחוש להצלתנו ולגאולתנו מתוך צרה"
."ימציא לנו פדות והצלה

230
00:15:54,320 --> 00:15:58,600
זאת אומרת, מבחינתו, גם אם אני לא רואה
,בשכל שלי איך אני יוצא מהמצב הזה

231
00:15:58,870 --> 00:16:01,480
,או איך המצב הזה משתנה
- או איך אני עובר את התקופה הזאת

232
00:16:01,550 --> 00:16:02,680
.אתה חייב לקוות לטוב

233
00:16:03,580 --> 00:16:05,710
,אם יהיה טוב או לא
.נדבר אחר כך

234
00:16:06,810 --> 00:16:13,650
?אתה מקווה לטוב, למה
.יש כוח בתקווה, יש כוח בביטחון הזה

235
00:16:14,180 --> 00:16:17,150
ברגע שאתה בא כביכול על פי
:היהדות ואתה אומר לקדוש ברוך הוא

236
00:16:17,170 --> 00:16:20,560
תקשיב, אבא'לה, רק אתה יכול"
."לעזור לי. תקשיב, רק אתה

237
00:16:24,080 --> 00:16:25,840
,לא אהבתי את הסיפור הזה
.אז אני לא אספר אותו. לא משנה

238
00:16:26,730 --> 00:16:28,180
.רק אתה, רק אתה יכול לעזור לי

239
00:16:28,700 --> 00:16:33,520
בשלב מסוים זה נותן כוח לא רק
להישרדות, אלא גם למציאות מסוימת

240
00:16:33,540 --> 00:16:34,740
.שיכולה גם לקרות בעזרת השם

241
00:16:35,200 --> 00:16:38,150
לכן אתה אל תאבד תקווה, כי אם תאבד
.תקווה, 100 אחוז אתה לא תצליח

242
00:16:38,490 --> 00:16:40,100
.לצערנו הרב, פעם דיברנו על זה, על מחלות

243
00:16:40,650 --> 00:16:42,390
...אתה רואה מלא מלא מלא דברים ש

244
00:16:43,720 --> 00:16:47,120
אנשים הבריאו ממחלות סופניות
.שלא נתנו להם סיכוי בחיים. בחיים

245
00:16:47,830 --> 00:16:51,690
,ובדקו פעם את כל אלה שניצלו
?מה המכנה המשותף? מה הם עשו

246
00:16:51,960 --> 00:16:54,830
,אחד עמד על הראש, השני אכל עשבים
,השלישי חיבק עצים

247
00:16:55,150 --> 00:16:58,130
,הרביעי... יש גם כאלה מה
.אחד ראה סרטים מצחיקים. יש גם כאלה

248
00:16:58,900 --> 00:17:02,940
,המכנה המשותף של כולם
.הם האמינו שהם יצאו מזה

249
00:17:03,760 --> 00:17:07,930
ברגע שאתה מאבד את האמונה שאתה
.תצא מזה, גם אם יש סיכוי - הוא יורד פלאים

250
00:17:08,360 --> 00:17:12,310
,יורד פלאים. אתה לא מאבד תקווה
,וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו

251
00:17:13,830 --> 00:17:17,360
...מכיוון ש... לפעמים... לא מזלזל, אנחנו

252
00:17:17,570 --> 00:17:22,940
תראו, התוכנית שלי נקראת ברדיו 'חישוב
.'מסלול מחדש'. 'חישוב מסלול מחדש

253
00:17:23,990 --> 00:17:26,990
...אני הסברתי להם
.הם נתנו לי את השם, לא אני בחרתי

254
00:17:27,610 --> 00:17:31,420
אז היום ראיינו אותי ברדיו ואמרו לי
.לדבר על זה כאילו אני בחרתי את השם

255
00:17:32,210 --> 00:17:34,830
:אז אמרתי
."לפי דעתי, יש בשם הזה מאוד עומק"

256
00:17:36,030 --> 00:17:39,030
...כי אמרתי להם שאני
,אני לפני 10 שנים, אני מרצה

257
00:17:39,280 --> 00:17:42,150
.ולא היה ג'י-פי-אס
?אתה יודע איזה קושי זה

258
00:17:42,650 --> 00:17:46,980
בוא נראה אותך מסתדר. אתה לא יכול. אתה
,נוסע בכבישים, חורים שאתה לא מכיר בכלל

259
00:17:47,250 --> 00:17:49,380
.אתה מגיע לאיזה רחוב 'הפלפל' ברמת גן

260
00:17:50,340 --> 00:17:52,860
.עכשיו, אתה צריך למצוא את הרחוב הזה
.נו, תשאל אנשים ברחוב

261
00:17:53,700 --> 00:17:57,660
,אז יש כאלה אוהבים לייאש אותך
...הפלפל'? די"'

262
00:17:58,430 --> 00:18:01,360
"...אתה לא בכיוון. 'הפלפל'? וואה"

263
00:18:02,590 --> 00:18:07,080
אתה אומר: "תודה, שימחת אותי מאוד, באמת. טוב
."לפגוש אנשים כאלה. יש אנשים טובים בדרך

264
00:18:10,000 --> 00:18:11,750
.יש כאלה בגלגול שעבר היו מפה

265
00:18:13,030 --> 00:18:17,600
רחוב 'הפלפל'? אין שום בעיה. פנייה ראשונה"
.ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, ימינה, שמאלה

266
00:18:17,860 --> 00:18:21,560
,"כיכר שלישית ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה"
.ואתה קולט, איבדת אותו

267
00:18:22,270 --> 00:18:25,020
,אתה ממשיך לחייך כאילו אתה מקשיב לו
"...כן, כן, כן"

268
00:18:25,300 --> 00:18:28,720
בלב אני אומר שישתוק, למה אני כבר
.מזמן לא איתו, באבי. חבל על הזמן של כולנו

269
00:18:31,200 --> 00:18:35,280
אז אני אומר לך, אלוקים ראה את
.הצרה שלי וזיכה אותי ב-ג'י-פי-אס

270
00:18:35,720 --> 00:18:37,890
.ג'י-פי-אס הרועה

271
00:18:38,210 --> 00:18:42,800
?איך קוראים ל-ג'י-פי-אס של רועה
.ג'י-פי-עז

272
00:18:43,190 --> 00:18:46,080
?ככה אמרו לי, אה
?נכון

273
00:18:47,830 --> 00:18:54,170
,טוב, בקיצור, אז יש לי ג'י-פי-אס. עכשיו
.הג'י-פי-אס, לא רוצה לפגוע בו, חס ושלום

274
00:18:54,180 --> 00:18:57,640
...זה בכל זאת, אתה יודע
.אבל הוא קצת טמבל כזה

275
00:18:58,200 --> 00:19:01,520
.א', הוא חובב פקקים
!הנה פקק - כנס

276
00:19:01,850 --> 00:19:03,440
!...אתה בורח - תחזור

277
00:19:04,460 --> 00:19:07,080
,וגם, אני לא פוגע באף אחד
.אבל הוא חובב כפרים ערביים

278
00:19:08,070 --> 00:19:10,010
,אה? כל כפר ערבי
."כנס, כנס פה, כנס"

279
00:19:10,810 --> 00:19:14,670
.אתה נכנס, אין קליטת לוויינים
?תישאר, תחשוב על מה שעשית פה. אה

280
00:19:15,250 --> 00:19:17,890
...באמת, זה... זה
.בלי לפגוע

281
00:19:18,940 --> 00:19:24,450
אבל... פעם אחת הוא הביא אותי לבית
.קברות, אומר לי: "הגעת ליעד". חס ושלום

282
00:19:26,660 --> 00:19:31,850
.טוב, אז השם ריחם עליי ועשה לי ווייז
.ווייז... ווייז זה תענוג

283
00:19:32,070 --> 00:19:33,320
...ווייז זה תענוג

284
00:19:34,230 --> 00:19:36,780
.א', הוא חכם ברמה עילאית, באמת

285
00:19:37,210 --> 00:19:42,670
,הוא און-ליין הרי מתעדכן
!און-ליין, אתה מבין? הוא משהו טוב

286
00:19:43,710 --> 00:19:45,400
.אבל לפעמים הוא סתם, נראה לי הוא גאוותן

287
00:19:46,000 --> 00:19:48,910
.אני אומר לכם, תקשיב טוב, אני גר בהרצלייה
.הייתי גר בהרצלייה. ההורים שלי גרים בהרצלייה

288
00:19:49,780 --> 00:19:52,790
אז לפעמים אני רגיל כבר, אני שם את הווייז
.אוטומטי, אני כבר לא חושב, מה שנקרא

289
00:19:52,810 --> 00:19:55,300
.אני כבר זהו, לא יודע כלום
."איפה אתה רוצה, אני הולך"

290
00:19:56,330 --> 00:19:59,330
.בכלל, לי יש באוטו אפילו קול של אישה
?שתהיה בריאה, אה

291
00:20:00,830 --> 00:20:01,560
.נחמד לנסוע איתה

292
00:20:02,670 --> 00:20:09,900
לא, היא רגועה כזאת. "פנה ימינה. פנה
?ימינה". "אין בעיה. אני אחרייך, מאמי". אה

293
00:20:12,710 --> 00:20:13,890
.לא, לפעמים... טוב, לא משנה

294
00:20:13,950 --> 00:20:16,870
?אבל למה אני אומר את זה

295
00:20:17,710 --> 00:20:20,700
.לא, ניסיתי לשנות אצלי בהגדרות שם
.אני לא מבין בזה. זה רכב מההשכרה

296
00:20:20,930 --> 00:20:27,120
אבל הווייז, כשהוא עושה לך חישוב
,מסלול מחדש, זה לא רק כמו ה-ג'י-פי-אס

297
00:20:27,130 --> 00:20:30,000
.שאם טעית אז מחזירים אותך

298
00:20:30,660 --> 00:20:33,640
,הווייז עושה חישוב מסלול מחדש
.כי לפעמים יש דרך טובה יותר פשוט

299
00:20:33,900 --> 00:20:38,820
,לא קשור, לא טעית, חמוד שלי, אתה צודק
.אבל יש דרך טובה יותר. חפש אותה. חפש אותה

300
00:20:39,720 --> 00:20:43,570
...בסדר, עשיתי אולי טעות, אבל בוא
?גם בלי טעות, מי אמר שאני צודק

301
00:20:43,910 --> 00:20:46,150
,אתה מבין? ואתה תופס את עצמך
."וואו, עשיתי טעות"

302
00:20:46,890 --> 00:20:51,020
,או יש דרך יותר טובה, פעם היה איזה אחד
,שני מבוגרים לא ראו אחד את השני

303
00:20:51,030 --> 00:20:54,240
:אז אחד פוגש את החבר שלו, אומר לו
"?מה שלום אשתך"

304
00:20:54,980 --> 00:20:56,520
."פתאום הוא נזכר, "יואו, היא כבר נפטרה

305
00:20:57,650 --> 00:21:00,890
אז הוא אומר: "אה, מה, היא
"?עדיין באותו בית קברות כאילו

306
00:21:03,750 --> 00:21:05,870
...לא, הוא ניסה לתקן כאילו, אבל

307
00:21:08,660 --> 00:21:10,690
לפעמים אתה נכנס למצב
?שאתה קצת מובך, נכון

308
00:21:11,550 --> 00:21:15,520
.אבל תזכור שכל מעשה קטן משפיע
.זה מצד אחד

309
00:21:15,530 --> 00:21:16,610
.מצד שני, אתה לא מאבד תקווה

310
00:21:16,690 --> 00:21:20,330
אתה רואה מרים, עומדת ומחכה לראות
.מה יהיה עם אח שלה. בעזרת השם יהיה טוב

311
00:21:20,340 --> 00:21:23,210
.מה את עומדת? אין לו סיכוי
,תקשיבי, אחותי, סליחה שאני אומר לך את זה

312
00:21:23,360 --> 00:21:26,850
.לכי הביתה. עדיף שלא תראי
.תנינים. עדיף שלא תראי

313
00:21:26,870 --> 00:21:30,960
.לא, אני מחכה. אני מחכה, אני מצפה
.בעזרת השם יש סיכוי. יש סיכוי, יש סיכוי

314
00:21:31,220 --> 00:21:35,480
,ואני אומר את זה לכולנו, לא משנה מה
?תקשיבו. אל תאבד לי תקווה, אתה מבין

315
00:21:35,730 --> 00:21:39,110
תחזיק חזק. אתה תראה לפעמים שהישועה
.מגיעה מכיוון שאתה הכי פחות חשבת

316
00:21:39,290 --> 00:21:43,800
.הראיה למשל פה אצלנו, בתיה בת פרעה
."פתאום מגיעה הליידי. "היי

317
00:21:44,590 --> 00:21:48,730
...תחשוב עם כל הנפנפות האלה
...קלאופטרה כזאת, כאילו

318
00:21:50,450 --> 00:21:51,600
.נו, ופתאום היא רואה תיבה

319
00:21:52,280 --> 00:21:55,760
.מה את רואה תיבה? נו, שתהיה תיבה
?את נסיכה. את רוצה תיבה, מאמי

320
00:21:56,200 --> 00:21:59,480
,תגידי לאבא שלך מילה אחת
.מביא לך מפעל של תיבות

321
00:22:00,080 --> 00:22:01,320
.לא, אני רוצה את התיבה הזאת

322
00:22:03,870 --> 00:22:07,570
?מה? תסביר לי בהיגיון איך
.התורה לא סתם מספרת לנו סיפורים

323
00:22:07,600 --> 00:22:11,120
תבין, אנחנו מדברים על ספר
,לפני 3,300 שנה ויותר, המקרה הזה ודאי

324
00:22:12,000 --> 00:22:14,720
,ופרטי פרטים איך שהיא באה וזה
."ותשלח את אמתה"

325
00:22:15,200 --> 00:22:17,920
?"מה זה "את אמתה
.את היד שלה. שלחה את היד

326
00:22:18,670 --> 00:22:19,690
?מה את עושה, אחותי

327
00:22:20,490 --> 00:22:22,930
.תחשבו, זה כינרת, בסדר? או ים

328
00:22:23,400 --> 00:22:26,390
,אני יושב על שפת הכינרת, על שובר גלים
,פתאום רואה תיבה שם

329
00:22:27,160 --> 00:22:27,800
.איפה שהמצלמה

330
00:22:28,750 --> 00:22:29,960
?מה נראה לך? שאני עושה ככה

331
00:22:31,560 --> 00:22:32,340
.אני רוצה את המצלמה

332
00:22:33,750 --> 00:22:36,480
...אם אני אעשה ככה, ייקחו
.אתה צריך עזרה, חמוד שלי

333
00:22:36,790 --> 00:22:40,020
?אנחנו אוהבים אותך, פנגר, אבל... אוקיי

334
00:22:41,860 --> 00:22:45,680
.שום היגיון אין בזה
.אתה תפסיק ללכת עם ההיגיון, מה שנקרא

335
00:22:46,150 --> 00:22:49,580
אתה תעשה את שלך. תעשה את שלך
.ואל תאבד תקווה

336
00:22:50,400 --> 00:22:51,920
.תכף נראה, הדבר הכי חשוב זה לעשות

337
00:22:52,470 --> 00:22:54,590
.אז לא לאבד תקווה זה דבר אחד
:דבר שני

338
00:22:56,160 --> 00:22:59,610
,לפעמים אני צריך לזרוק את השכל
.אני אומר לכם. לזרוק את השכל

339
00:23:00,670 --> 00:23:06,910
אני אומר את זה לעצמי, הכוונה לזרוק את
."השכל, הכוונה היא ש... "וילך איש מבית לוי

340
00:23:08,290 --> 00:23:12,300
הוא התחתן עם בת לוי. חז"ל אומרים שהם היו
.עמרם ויוכבד. אלה ההורים של משה רבנו

341
00:23:12,930 --> 00:23:16,120
?למה לא כותבים מי הם היו
.אתה יודע? עמרם היה גדול הדור

342
00:23:16,230 --> 00:23:18,670
.יוכבד מן הסתם גם כן צדקת כזאת

343
00:23:19,260 --> 00:23:22,760
?למה לא כתוב לי מיהם
,כי פה הולך להיוולד מושיעם של ישראל

344
00:23:23,320 --> 00:23:28,340
ועל פי היהדות כל אחד, כל אחד
.יש לו פוטנציאל להיות אחד כזה

345
00:23:29,390 --> 00:23:34,240
.כל אחד, תפסיק להוריד את עצמך
.תפסיקי לחשוב שאת סתם עוד מישהי

346
00:23:34,580 --> 00:23:39,240
לא. את משהו מאוד חשוב. אתה משהו
?עם פוטנציאל אדיר, אתה מבין

347
00:23:39,450 --> 00:23:44,230
,לכן לא כתוב, תקשיב, מה, משה רבנו
?הוא היה לו אבא כזה עמרם, אתה מבין

348
00:23:44,240 --> 00:23:47,580
?עזוב אותך, מה הסיכוי שלי
.לא. לא קשור מי ההורים שלך

349
00:23:47,890 --> 00:23:51,540
יותר מזה, בינינו, עמרם ויוכבד
.לא גידלו אותו. הם לא גידלו אותו

350
00:23:52,210 --> 00:23:54,050
.יוכבד רק הניקה אותו
.הוא גדל אצל פרעה

351
00:23:54,450 --> 00:23:58,590
גדל אצל פרעה עם כל הברדקיסטים
.שם ב... לא יודע מה, בארמון

352
00:23:58,950 --> 00:24:02,870
מה הסיכוי לצאת בכלל יהודי
?אחרי שאתה בארמון של פרעה

353
00:24:03,040 --> 00:24:06,410
,לא. אתה רואה, זה לא משנה איפה גדלת
,זה לא משנה מי ההורים שלך בכלל

354
00:24:06,590 --> 00:24:10,750
.אתה יש לך פוטנציאל אם רק תרצה
.אם רק תרצה יש לך פוטנציאל בעזרת השם

355
00:24:11,110 --> 00:24:14,880
רק תאמין בעצמך. לא משנה מה עברת
.לפני החתונה, אחרי החתונה

356
00:24:14,890 --> 00:24:16,830
,אפרופו האריות אצל המסיבה של היום הולדת

357
00:24:17,200 --> 00:24:18,770
.אז פעם האריה באמת עשה חתונה

358
00:24:19,640 --> 00:24:21,080
.אז כולם הגיעו והגיע גם העכבר

359
00:24:21,980 --> 00:24:26,790
:אז העכבר אומר לאריה
."מזל טוב, אחי. שמח בשבילך, אחי" 

360
00:24:27,130 --> 00:24:30,560
?אומר לו האריה: "אתה עושה צחוק
"!אחי, אחי'? אני האריה, מאמי'

361
00:24:31,120 --> 00:24:32,560
:אומר לו העכבר
."גם אני הייתי לפני החתונה"

362
00:24:35,990 --> 00:24:40,180
אתה אריה. אתה אריה פוטנציאלי גם אם
.עברת כמה דברים בחיים שלך, לא קרה שום דבר

363
00:24:40,950 --> 00:24:43,600
...טוב, אבל לזרוק את השכל, פירוש הדבר

364
00:24:44,250 --> 00:24:45,810
?איך הגיע משה רבנו לעולם, אתם יודעים

365
00:24:46,600 --> 00:24:48,950
הייתה גזירה
."כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"

366
00:24:50,230 --> 00:24:57,800
פרעה... תכף נראה את הרעיון, אבל פרעה
חולם חלום שהוא רואה בחלום מאזניים ענקיים

367
00:24:58,120 --> 00:25:02,430
,צד אחד כל מצרים עם חכמיה וכולם
,כל החרטומים המפחידים האלה

368
00:25:03,010 --> 00:25:05,790
,וצד אחד טלה קטן
,"...מה... מה"

369
00:25:06,570 --> 00:25:08,020
.והטלה הזה מכריע את הכף

370
00:25:08,760 --> 00:25:12,250
הוא בא בבוקר לאיצטגננים שלו, כל אלה
.שמבינים בחלומות. תקשיבו, אל תשאלו מה קרה

371
00:25:12,260 --> 00:25:13,790
.חלום וזה, כבש

372
00:25:14,520 --> 00:25:19,650
,אמרו לו: זה מישהו מישראל. למה
."עם ישראל נמשל לכבש. "שה פזורה ישראל

373
00:25:20,090 --> 00:25:22,390
.זה מישהו מישראל
.הולך לקום מושיעם של ישראל

374
00:25:22,520 --> 00:25:24,700
...רק אנחנו רואים בכדור בדולח

375
00:25:27,060 --> 00:25:30,650
.אנחנו רואים שהוא הולך ללקות על מים
.הוא הולך להיפגע ממים

376
00:25:31,480 --> 00:25:34,280
.זה נכון
הרי משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל

377
00:25:34,360 --> 00:25:37,430
,כי הוא היה אמור לדבר אל הסלע
.ומה הוא עשה? -הכה. -הכה בסלע

378
00:25:37,890 --> 00:25:41,980
.אז בגלל המים באמת הוא לא נכנס לארץ
.הם ראו נכון, אבל לא מדויק

379
00:25:43,210 --> 00:25:48,600
אז בגלל מה שאמרו לו, הוא זרק את כל הילדים
.שנולדים עכשיו, מעכשיו והלאה, ליאור

380
00:25:48,940 --> 00:25:51,390
.מצרים, יהודים, את כולם
.את כולם הוא זרק ליאור

381
00:25:52,160 --> 00:25:53,990
?שאלתי אתכם איך משה רבנו נולד

382
00:25:54,540 --> 00:25:57,530
,אז בגלל הגזירה, שימו לב טוב, של פרעה

383
00:25:58,290 --> 00:26:01,290
:עמרם שהיה גדול הדור אמר ליוכבד אשתו

384
00:26:01,540 --> 00:26:05,100
,מאמי, אנחנו עכשיו כאילו חיים לבד קצת
.מה שנקרא. לא שייך שנמשיך להיות ביחד

385
00:26:05,340 --> 00:26:07,880
?אנחנו נביא ילדים לעולם, מה זה ייתן
.זורקים אותם ליאור

386
00:26:08,270 --> 00:26:10,870
.זה כואב הלב, כואב הלב
.לא שייך

387
00:26:11,070 --> 00:26:16,010
?אבל בנות לא... -בסדר, אם יצא בן
.חצי חצי יכול להיות

388
00:26:18,470 --> 00:26:21,800
.יש דברים שבאמת... לא, זה היריון
.אתם יודעים מה זה? אנחנו לא יודעים מה זה

389
00:26:22,070 --> 00:26:23,640
?...מה אכפת לך? נו, מה

390
00:26:24,720 --> 00:26:26,590
זה אחד הדברים הכי כפויי טובה
.שבעולם, תדעי לך

391
00:26:26,620 --> 00:26:28,320
,אני לא רוצה להפחיד אתכם
.אבל הצעירות פה

392
00:26:29,450 --> 00:26:35,580
היריון, אתם יודעים מה זה היריון? כל הגוף
...משתנה. כל ההורמונים מהאוזניים, מהגבות מה

393
00:26:37,290 --> 00:26:41,670
זה בהתחלה כבר, אני אומר לך. את לא קולטת
...מה קורה איתך. את עצבנית על כל דבר שעף

394
00:26:43,270 --> 00:26:47,930
,ואחרי זה שינויים הורמונאליים, קוראים לזה
...וכל מיני ורידים ברגליים וצרבות

395
00:26:49,140 --> 00:26:50,960
,ועוד אומרים לך
."יש לך צרבות כי הוא שעיר"

396
00:26:53,950 --> 00:27:00,690
.ניחמתני, באמת. תודה שאמרתם לי את זה"
."אני מחכה לראות אותו עכשיו עם הפלומה

397
00:27:01,500 --> 00:27:04,340
.האפרוח עם הפלומה
?אתה מבין

398
00:27:05,060 --> 00:27:08,480
ואחרי זה זה נהיה כבד. לא רוצה לתאר
.יותר מדי. יש פה כל מיני גילאים

399
00:27:08,490 --> 00:27:13,380
אבל זה נהיה כבד. נו, מה אתה צוחק? בוא נראה
.אותך עם שני אבטיחים ככה, בוא תלך ככה

400
00:27:13,390 --> 00:27:16,830
.בוא נראה אותך מסתובב, ישן
?...איך אתה ישן? מה

401
00:27:17,240 --> 00:27:19,030
לא יודע, בא לי לשטוף
...כלים אפילו, מינימאלי

402
00:27:20,810 --> 00:27:23,860
?אה
?...אנחנו לא מכירים את זה

403
00:27:24,590 --> 00:27:30,280
.נו, ואחרי זה לידה, עוד חוויה פסטורלית
...בקטנה... מה, זה שניות, מה, עם דולפינים

404
00:27:33,200 --> 00:27:37,160
.ואחרי זה כל ה'טיפת חלב' וטיטולים
?תחליף טיטולים פעם, נראה אותך. אתה מבין

405
00:27:37,860 --> 00:27:41,120
אתה מחליף, אבל אתה יודע, זו לא
'...חוויה כאילו 'וואו, וואו, וואו, וואו

406
00:27:44,890 --> 00:27:48,480
.זה טוב לנשמה
.מכניס אנרגיות חיוביות לבית

407
00:27:49,600 --> 00:27:55,220
,נו? יופי, ואחרי כל הבלגן הזה
.והיא חיה אותו 24 שעות, 24 שעות

408
00:27:55,490 --> 00:28:00,160
פרזיט קטן. 24 שעות. ואז סוף כל סוף
,אחרי שהיא מתרגשת מכל דבר קטן

409
00:28:00,180 --> 00:28:02,740
?הוא פותח את הפה, מה המילה הראשונה
.'אבא'

410
00:28:03,960 --> 00:28:05,710
.איזה כפוי טובה

411
00:28:07,240 --> 00:28:08,640
.מי? אבא בכלל לא מכיר אותו בכלל

412
00:28:09,530 --> 00:28:11,370
?איך קוראים לו
...רגע, שנייה-

413
00:28:11,870 --> 00:28:14,130
?בן כמה הוא
...לא יודע, כמה חודשים. מה זה משנה כמה-

414
00:28:16,290 --> 00:28:17,300
.טוב, לא משנה
...אבל

415
00:28:18,700 --> 00:28:22,890
.זה העולם שלנו, תדעו לכם
.זה עולם כפוי טובה, אכזרי

416
00:28:23,620 --> 00:28:26,180
.לא משנה
.אבל אנחנו אוהבים אותו, ברוך השם

417
00:28:27,160 --> 00:28:32,230
,בא עמרם ואומר לאשתו, ליוכבד
,תקשיבי, בגלל הגזירה, סליחה שאני אומר"

418
00:28:32,240 --> 00:28:36,390
אבל בואי, עדיף... בואי ניפרד. כי מה, נביא"
."ילדים לעולם, נזרוק אותם ליאור, לא שווה

419
00:28:36,600 --> 00:28:41,210
?נכון, רק את בנים. אבל בינינו, מי חשוב
.סתם, חס ושלום

420
00:28:41,600 --> 00:28:42,250
?הרב

421
00:28:44,710 --> 00:28:49,240
פעם אמרו לי: למה באמת עשו את אדם
?הראשון קודם, אחרי זה את חווה? למה

422
00:28:49,810 --> 00:28:51,850
.כי לפני כל מאסטרפיס צריך טיוטה

423
00:28:53,090 --> 00:28:56,670
...יופי, בנות
.טפחו לכן על השכם

424
00:28:57,260 --> 00:28:58,160
...סתם. אבל

425
00:29:02,150 --> 00:29:03,880
.בא עמרם ונפרד מאשתו

426
00:29:04,410 --> 00:29:08,910
,מגיעה הבת שלו, תקשיבו טוב
.מרים, היא בת 3 הייתה. ילדה קטנה

427
00:29:09,500 --> 00:29:12,020
היא באה לאבא שלה ואומרת לו
.מה שאתה אמרת

428
00:29:12,380 --> 00:29:16,460
:באה מרים, אומרת לו
,אבא, סליחה שאני אומרת לך את זה"

429
00:29:16,480 --> 00:29:19,670
.אבל גזירתך קשה משל פרעה"
.אתה יותר גרוע מפרעה בקטע הזה

430
00:29:20,200 --> 00:29:22,620
,פרעה גזר רק על הזכרים"
.ואתה גם על הנקבות

431
00:29:22,640 --> 00:29:25,690
,אם עכשיו אתם לא תהיו ביחד"
?אז לא יהיו בנים ולא יהיו בנות, אוקיי

432
00:29:26,420 --> 00:29:30,670
.פרעה ספק גזירתו מתקיימת"
.אולי הילדים יינצלו, אולי יקרה משהו

433
00:29:31,200 --> 00:29:33,490
.הרב פנגר אמר לא להתייאש"
."אתה יודע, יש תקווה

434
00:29:34,800 --> 00:29:35,350
...היא לא אמרה את זה

435
00:29:36,610 --> 00:29:40,700
.אתה ודאי שהגזירה מתקיימת"
."אתם לא ביחד, אז 100 אחוז זה מתקיים

436
00:29:42,120 --> 00:29:44,460
,אבא שלה, למרות שהוא גדול הדור
?אתה יודע מה זה

437
00:29:45,110 --> 00:29:47,610
:הוא היה צריך להגיד לה
.חמודה, תחזרי לבובות

438
00:29:48,880 --> 00:29:53,150
אל תלמדי אותי, מאמי, לפני שאני אתעצבן"
"!עלייך. גם ככה אני בלי אימא אל תעצבני אותי

439
00:29:53,910 --> 00:29:55,550
.אה? חס ושלום

440
00:29:56,510 --> 00:29:58,300
."תראו מה זה "קבל את האמת ממי שאמרה

441
00:29:59,040 --> 00:30:02,400
.הילדה בת ה-3 מעירה לו
.הוא חושב רגע, היא צודקת

442
00:30:02,760 --> 00:30:03,870
.בואו נהיה אמיתיים, היא צודקת

443
00:30:04,630 --> 00:30:07,960
,הוא מחזיר. הם חוזרים חזרה להיות ביחד
.ומהחזרה הזאת נולד משה רבנו

444
00:30:09,120 --> 00:30:14,710
,ללמד אותך, לפעמים, תעזוב
.השכל שלך עובד בצורה מקובעת מסוימת

445
00:30:14,740 --> 00:30:19,220
.אתה רגיל ככה לחשוב
.תפתח קצת, תפתח

446
00:30:19,650 --> 00:30:24,710
אולי מישהו מעיר לך משהו? תקשיב. אתה לא
.חייב לקבל, אבל תלמד לשמוע גם דעה אחרת

447
00:30:24,770 --> 00:30:27,880
,דעה אפילו סותרת ממה שאתה חושב
?חמוד שלי. מי אמר שאתה צודק

448
00:30:28,280 --> 00:30:30,500
בסדר, אבל הרב, ככה אני מרגיש
.שזה נכון

449
00:30:31,050 --> 00:30:32,190
.בסדר, אז תרגיש אחרת קצת

450
00:30:33,230 --> 00:30:34,780
...לא, כי לפעמים גם

451
00:30:36,110 --> 00:30:38,260
...החברים שלך גם לא בהכרח
.תשמע עוד דעות

452
00:30:38,670 --> 00:30:40,380
,היו פעם איזה שני חבר'ה
.הלכו לדוג בכינרת

453
00:30:41,180 --> 00:30:45,000
,פתאום אחד הביא דג, מה זה מושט
...אני אומר לך, כריש. וואו

454
00:30:45,340 --> 00:30:52,020
,הוציא אותו. החבר שלו אומר לו: "בוא'נה
."איזה דג הבאת. כדאי שנזכור את המקום הזה

455
00:30:52,940 --> 00:30:55,790
,טוב, אז ההוא, זה שתפס את הדג
,הוציא גיר

456
00:30:56,070 --> 00:31:00,700
סימן איקס על הספינה, על הבטן
.של הסירה, איפה בדיוק היה

457
00:31:01,920 --> 00:31:09,130
?...חבר שלו מסתכל עליו, "תגיד לי, מה אתה
"?ואם פעם הבאה נבוא עם סירה אחרת

458
00:31:10,380 --> 00:31:15,250
...אתה מבין? לא תמיד החברים שלך
.הם קצת דומים לך לפעמים

459
00:31:16,920 --> 00:31:20,210
?אבל אם מישהו אומר לך משהו אחר, בסדר
.תקשיב

460
00:31:20,620 --> 00:31:24,560
?פה הבת שלו, בת ה-3, אתה יודע כמה זה קשה
?כמה זה קשה לקבל מהילדים שלך

461
00:31:24,950 --> 00:31:27,770
לפעמים אתה מרגיש, "אני האבא פה ואני
."אחנך אתכם. אתם לא תגידו לי מה לעשות

462
00:31:29,940 --> 00:31:33,010
.אני אומר לכם, אני... פנו אליי
רצו לעשות איזשהו סרט בטלוויזיה

463
00:31:33,020 --> 00:31:36,800
.על ילדים שחזרו בתשובה וההורים לא

464
00:31:38,430 --> 00:31:41,950
או למשל סתם, או אחד מבני הזוג
.חזר בתשובה ובן הזוג השני לא

465
00:31:42,720 --> 00:31:45,850
...יש המון דילמות. זה המון
.זה לא פשוט, זה לא קל

466
00:31:46,690 --> 00:31:50,000
ואני אומר, עוד פעם, אחד הקשיים
,שהילד הוא זה שחזר בתשובה כאילו

467
00:31:51,050 --> 00:31:53,200
?כאילו המלפפון קם על הגנן, אוקיי

468
00:31:53,840 --> 00:31:57,730
...עכשיו אתה תגיד לי כאילו
?כל מיני ניואנסים, "זה בד"צ? לא בד"צ

469
00:31:57,930 --> 00:31:58,990
."רגע, תביא את השקית"

470
00:31:59,960 --> 00:32:04,200
,כל מיני דברים כאלה שההורים כאילו, "סליחה
?מה, אנחנו לא יהודים? אנחנו לא יהודים

471
00:32:04,600 --> 00:32:06,770
.אנחנו אוכלים כשר. זהו"

472
00:32:07,820 --> 00:32:11,150
?לא ראינו את זה אצל סבא וסבתא, אוקיי"
."הם היו דתיים. לא היו כאלה

473
00:32:12,240 --> 00:32:15,410
אז יש מלא ניואנסים קטנים
?שקשה לקבל מהילד שלך. אתה מבין

474
00:32:16,280 --> 00:32:20,450
.פה עמרם מבטל את עצמו
.עושה וזוכה למשה רבנו

475
00:32:21,360 --> 00:32:23,750
?אותו דבר גם... סתם, אתה מבין
.לפעמים צריך לזרוק את השכל

476
00:32:23,770 --> 00:32:25,450
.אתה תעשה. תפסיק לחשוב יותר מדי
.תעשה

477
00:32:25,810 --> 00:32:27,630
.עיקר הדברים בחיים זה המעשים

478
00:32:28,190 --> 00:32:31,320
.אל תדבר לי הרבה
."אמור מעט ועשה הרבה"

479
00:32:31,990 --> 00:32:33,150
.אתה תראה שבסופו של דבר זה יצליח

480
00:32:33,370 --> 00:32:34,880
,אני אומר את זה סתם
?אבל בלי לפגוע עכשיו, כן

481
00:32:35,100 --> 00:32:37,140
,אבל הרבה מאוד
?אני מכיר זוגות למשל, כן

482
00:32:37,770 --> 00:32:39,980
.הם חברים כבר 3 שנים, 4 שנים

483
00:32:40,760 --> 00:32:44,280
,עכשיו ההיא מתחילה להרגיש פרפורים כבר
"?...מה עם חתונה"

484
00:32:48,370 --> 00:32:50,680
."הוא אומר לה: "אנחנו עדיין לא מבוססים

485
00:32:53,360 --> 00:32:57,410
,עכשיו, סליחה שאני אומר לך את זה
?...נראה לך שאתה תהיה מבוסס ב

486
00:32:59,070 --> 00:33:00,930
?מה מבוסס, מאמי? מה מבוסס

487
00:33:01,360 --> 00:33:04,900
,אתה רואה שאם עד עכשיו לא היית מבוסס
?למה נראה לך שזה יקרה בשנה הקרובה? למה

488
00:33:05,850 --> 00:33:07,920
.לא, אני עובד חזק עכשיו"
."אני עובד חזק

489
00:33:09,620 --> 00:33:12,920
,כמה אני מכיר שעובדים, ופתאום כתר בשיניים

490
00:33:14,050 --> 00:33:15,110
,קנס מהשוטר

491
00:33:15,600 --> 00:33:17,610
.נגיחה מהדוור, לא יודע מה

492
00:33:19,310 --> 00:33:20,740
.תחשוב בהיגיון. אין לי בעיה

493
00:33:21,240 --> 00:33:24,680
,אני יותר מציע לך
?תבדוק שכלית, זה הגיוני או לא הגיוני

494
00:33:24,690 --> 00:33:29,380
תקפוץ למים, אל תדאג. כמו שההורים שלך
.הסתדרו, כולם מסתדרים. יאללה, יאללה, יאללה

495
00:33:30,970 --> 00:33:34,340
,כי כמו שאתה חושב שפרנסה תהיה לך
?מי אמר שתישארו עדיין ביחד

496
00:33:34,720 --> 00:33:36,240
?אולי תעלו על העצבים בינתיים

497
00:33:37,780 --> 00:33:39,560
...הזמן לא עושה טוב. לא

498
00:33:39,930 --> 00:33:42,560
,כי אם הגעתם למצב שאתם חושבים על חתונה
.אני אומר לך, אתם כבר בירידה

499
00:33:43,580 --> 00:33:44,400
.תבדקו את זה

500
00:33:45,210 --> 00:33:48,120
.אתה לא... כשאתה ב'היי', אתה לא חושב
...כאילו, העיקר שאנחנו ביחד

501
00:33:49,380 --> 00:33:53,870
מתי אתם חושבים על חתונה? מתי שאתה מתחיל
.קצת להרגיש... אנחנו טוחנים פה את המים

502
00:33:55,090 --> 00:33:57,100
.נו? טוב, לא משנה
.לא קשור עכשיו

503
00:33:57,530 --> 00:34:00,140
.אז אותו דבר, למשל, חזקיהו המלך

504
00:34:00,280 --> 00:34:02,600
,פעם דיברנו על זה, חזקיהו המלך
.תראה אותו דבר, לזרוק את השכל

505
00:34:03,360 --> 00:34:07,660
,חזקיהו המלך, לא רק שיש לו שכל
.הוא רואה ברוח הקודש. זה יותר משכל

506
00:34:08,180 --> 00:34:12,580
,הוא רואה ש... לא על אף אחד מישראל
.אם הוא מתחתן, יצאו לו שני בנים לא טובים

507
00:34:13,070 --> 00:34:15,400
.שני בנים עבריינים
.עבריינים, נו, חבל על הזמן

508
00:34:16,150 --> 00:34:18,380
,לא, אני מעדיף לא להתחתן
.כדי לא להביא ילדים כאלה לעולם

509
00:34:19,010 --> 00:34:20,690
?עדיף לי ועדיף לעולם כולו, מה

510
00:34:21,830 --> 00:34:25,100
.בא אליו ישעיהו הנביא
,נביא, מסר מבורא עולם

511
00:34:25,740 --> 00:34:31,590
,ואמר לו: "חזקיהו
.אבל פקששת פה ,We love you

512
00:34:32,580 --> 00:34:34,740
."צו לביתך כי מת אתה ולא תחייה"

513
00:34:35,690 --> 00:34:38,720
,במילים שלנו: צוואה
.קפל ציוד, תזדכה עליו

514
00:34:39,850 --> 00:34:42,000
.למה? כי אתה לא התחתנת

515
00:34:43,060 --> 00:34:46,430
אבל הוא אמר: תקשיבו, לא התחתנתי לא בגלל
.שלא בא לי להתחתן. אני מה זה רוצה להתחתן

516
00:34:47,540 --> 00:34:51,760
?חבל. אתחתן, מה פועל יוצא
.הילדים, נו נו נו, אני ראיתי ברוח הקודש

517
00:34:52,560 --> 00:34:56,230
אומר לו ישעיהו הנביא: "בהדי כבשי דרחמנא
.למה לך?" אתה אל תעשה חשבונות

518
00:34:56,980 --> 00:34:58,790
.אל תעשה חשבונות לקדוש ברוך הוא
.תעשה את שלך

519
00:34:59,580 --> 00:35:03,890
תן לדברים להתגלגל. חכה. אתה חושב
.בצורה מסוימת. אני מעריך את מה שאתה חושב

520
00:35:04,200 --> 00:35:07,520
!סע! סע! סע
.תן לדברים להיפתח לבד

521
00:35:07,960 --> 00:35:10,640
.אתה לא יכול לדעת
.אתה לא יודע את הכול. תסתכלו על עצמכם

522
00:35:11,390 --> 00:35:16,110
כל אחד מאיתנו יסתכל בעבר שלו, היו
.מלא דברים שחשבתי שזה ילך ככה והלך אחרת

523
00:35:16,590 --> 00:35:19,430
.מלא, אני אומר לך, מלא
.כמעט אולי תמיד

524
00:35:20,360 --> 00:35:24,610
אתה חושב ככה ואני אעשה ככה... ובסוף בכלל
?משהו אחר מכיוון אחר. נו, אתה לא רואה

525
00:35:24,980 --> 00:35:27,180
.סע. סע. תתקדם, תעשה משהו
.תעשה

526
00:35:28,350 --> 00:35:34,560
ואז באמת חזקיהו מתחתן ובסופו של דבר
.'יוצא ממנו נכד שנקרא יאשיהו עם א

527
00:35:34,590 --> 00:35:37,870
.לא ישעיהו, יאשיהו
שהיה אחד המלכים הטובים ביותר

528
00:35:37,880 --> 00:35:39,870
,שאמרו שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו
.עד כדי כך

529
00:35:40,450 --> 00:35:41,350
?אתה רואה מה היית מפספס

530
00:35:41,850 --> 00:35:43,840
.היית מפספס אם לא היית קופץ למים

531
00:35:44,640 --> 00:35:49,850
לכן אני אומר את זה לעצמנו, נקודה מאוד
.חשובה, זה בהחלט בהחלט לקפוץ למים

532
00:35:49,860 --> 00:35:53,350
.וכל זה אנחנו מדברים עוד לפני
.אני חוזר, א', תעריך דברים קטנים

533
00:35:53,810 --> 00:35:54,970
.ב', אל תאבד תקווה

534
00:35:56,180 --> 00:35:58,080
.כמו מרים, חיכתה. אל תאבד תקווה

535
00:35:58,300 --> 00:36:01,680
.ג', זרוק את השכל
.תתקדם. תתקדם, אני אומר לך

536
00:36:01,790 --> 00:36:03,370
,אל תעשה חשבונות יותר מדי
.כי זה עוצר אותך

537
00:36:03,800 --> 00:36:05,680
.והעיקר זה עשייה

538
00:36:06,770 --> 00:36:09,200
.העיקר זה עשייה
.ואני אומר עוד פעם, כמו בתיה בת פרעה

539
00:36:09,740 --> 00:36:11,250
?מה היא עושה
?נו, מה את עושה

540
00:36:12,040 --> 00:36:15,280
תבינו שמשה רבנו, שמשה רבנו
,זה האדם הכי מפורסם בעולם בגדול

541
00:36:15,910 --> 00:36:17,040
?זכה לשם שלו, למה

542
00:36:17,580 --> 00:36:18,920
.חז"ל אומרים שיש לו עשרה שמות בכלל

543
00:36:19,320 --> 00:36:24,250
,יש לו שם טוביה, ירד שהוריד את התורה
.נתנאל. יש הרבה שמות

544
00:36:25,250 --> 00:36:27,910
?למה דווקא משה רבנו קוראים לו
?על שם מה

545
00:36:29,750 --> 00:36:30,670
.משתה אותו מן המים

546
00:36:31,210 --> 00:36:33,390
.אז א', שתקרא לו משוי

547
00:36:34,880 --> 00:36:37,280
.מי שמושים אותו, קוראים לו משוי

548
00:36:38,640 --> 00:36:40,810
.אתה מקובע, משה, משה

549
00:36:41,440 --> 00:36:44,950
...למה? אותו דבר, משוי
...משוי'לילה

550
00:36:45,900 --> 00:36:46,510
.או מושיקו'לה

551
00:36:48,340 --> 00:36:48,580
.לא

552
00:36:50,220 --> 00:36:58,500
,לצורך העניין, משה רבנו
.בגלל מה שעשתה בתיה בת פרעה

553
00:36:59,440 --> 00:37:00,160
.זה שיעור עבורנו

554
00:37:00,980 --> 00:37:05,490
היא השתדלה להציל אותו, וזה דבר הכי חשוב
.בעולם אולי, להציל מישהו אחר

555
00:37:06,440 --> 00:37:09,220
.גם אם אתה רואה שאין סיכוי להציל אותו
?מה זה יעזור מה שאני אגיד לו, הרב

556
00:37:09,400 --> 00:37:13,570
?מה זה יעזור, הרב
,הוא לא מקשיב לי, לא אכפת לו ממני

557
00:37:13,820 --> 00:37:15,350
.הרב, הוא לא סופר אף אחד

558
00:37:16,440 --> 00:37:20,640
.אתה תנסה. הוא בן אדם
.הוא אח שלך. הוא אח שלך

559
00:37:21,420 --> 00:37:22,810
,גם אם הוא לא אח שלך פיזית
.הוא אח שלך

560
00:37:23,510 --> 00:37:25,300
.תן לו איזו מילה טובה, תעודד אותו

561
00:37:25,830 --> 00:37:27,960
אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת
.מתי זה נופל לו האסימון

562
00:37:27,970 --> 00:37:29,610
.מה הוא הולך הביתה וחושב על זה אחרי זה

563
00:37:30,180 --> 00:37:33,560
.תגיד מילה טובה. אני אומר את זה לעצמי
.אל תתייאש מלהציל בן אדם

564
00:37:34,290 --> 00:37:36,220
...הוא יורד עכשיו
.אתה רואה שהוא הורס את עצמו

565
00:37:36,680 --> 00:37:40,880
,היא הורסת את עצמה, היא כועסת על עצמה
...למה עשיתי?" מתחילה לאכול כל מיני זה"

566
00:37:40,890 --> 00:37:44,870
.או לא יודע מה
.תן מילה טובה. תני מילה טובה

567
00:37:45,740 --> 00:37:50,470
?לא חייב... כן
.אפשר גם לשקר קצת, אה? לא, באמת

568
00:37:50,960 --> 00:37:53,560
היו פעם שני זקנים
.שהגיעו פעם לקזינו בלאס וגאס

569
00:37:53,840 --> 00:37:55,110
.באו לרולטה פעם ראשונה בחיים

570
00:37:55,680 --> 00:37:56,760
"?אמרו: "על איזה מספר נהמר

571
00:37:57,680 --> 00:38:05,240
אמרו: "נהמר על כמה עסקים טובים
."שעשינו השבוע, זה יהיה המספר שנהמר

572
00:38:05,720 --> 00:38:07,760
.אחד שם על 7, אחד שם על 4

573
00:38:08,570 --> 00:38:10,200
.הרולטה נפלה על אפס

574
00:38:11,440 --> 00:38:15,500
מסתכלים אחד על השני, "אם היינו
."אמיתיים, היינו עכשיו מיליונרים

575
00:38:16,960 --> 00:38:20,500
,קשה לך להודות על האמת
.אבל לפעמים מותר קצת לשקר

576
00:38:20,980 --> 00:38:22,020
...אני אומר את זה
?מה זה לשקר

577
00:38:22,380 --> 00:38:24,680
...על פי היהדות, שקר זה לא בהכרח

578
00:38:26,900 --> 00:38:28,720
,סתם, בינינו עכשיו
.אשתי לא שומעת עכשיו

579
00:38:28,760 --> 00:38:33,990
אבל תאר לך אשתי הייתה אומרת לי
.באמת באמת כל מה שהיא חושבת עליי

580
00:38:35,530 --> 00:38:40,130
,אני חושב שדרכנו היו נפרדות
?לפחות זמנית, עד שאני יתאושש, אוקיי

581
00:38:41,560 --> 00:38:46,520
אנחנו פתוחים וזה, אבל אתה לא רוצה
.לשמוע באמת באמת באמת הכול

582
00:38:47,360 --> 00:38:48,300
...אני... אתה יודע

583
00:38:49,600 --> 00:38:50,330
.תייפי קצת

584
00:38:51,620 --> 00:38:54,440
,ולכן הגמרא אומרת שזו מחלוקת
,מחלוקת בית שמאי ובית הלל

585
00:38:55,010 --> 00:38:57,470
.כיצד משבחים את הכלה
.מחלוקת

586
00:38:58,400 --> 00:39:01,980
אתה בא לחתונה, וחבר שלך
"?או החתן אומר לך: "אחי, איך? איך

587
00:39:03,360 --> 00:39:05,190
,עכשיו, אתה רואה אותה
.אתה אומר: "השם ירחם

588
00:39:06,720 --> 00:39:10,170
,לא, סליחה, אימא שלה כישפה את החבר שלי"
.אחרת הוא לא... לא יכול להיות, הרב

589
00:39:10,190 --> 00:39:12,890
לא יכול להיות. תקשיב, הוא בחור חתיך"
,חבל על הזמן. אני אומר לך, בוא'נה

590
00:39:12,900 --> 00:39:14,220
."הוא היה ה... של הזה"

591
00:39:15,880 --> 00:39:18,080
...מה זה? טעות
.זה חישוב מסלול מחדש

592
00:39:20,080 --> 00:39:21,490
.יש דברים שאני לא מבין
.לא שואל שאלות אפילו

593
00:39:23,410 --> 00:39:25,710
.אבל חבר שלך שאל אותך
?מה אתה צריך לענות לו

594
00:39:26,520 --> 00:39:28,270
.נאה וחסודה
.הו, יפה-

595
00:39:28,660 --> 00:39:29,960
.מחלוקת בית שמאי ובית הלל

596
00:39:30,530 --> 00:39:32,420
."בית שמאי אומרים: "כלה כמות שהיא

597
00:39:32,940 --> 00:39:36,990
,תגיד לו בפנים: "אחי, אני אוהב אותך
."אבל הייתה פה טעות

598
00:39:38,320 --> 00:39:39,050
.הייתה פה טעות

599
00:39:39,900 --> 00:39:43,330
,לא, קבל על האף, קבל על האוזניים
...על העיניים, על ה

600
00:39:44,000 --> 00:39:46,470
...היה פעם איזה
,אצל הדתיים יש שדכן

601
00:39:47,270 --> 00:39:50,250
,אז ההורים הלכו עם החתן לשדכן
.יושבים איתו

602
00:39:50,610 --> 00:39:51,830
:השדכן מציע להם בחורה, אומר

603
00:39:51,860 --> 00:39:55,470
,תקשיב, היא בחורה טובה"
."אבל יש לה עין אחת קצת יוצאת לה ככה

604
00:39:56,380 --> 00:39:58,440
."אז הוא אומר, החתן: "לא אכפת לי

605
00:39:59,150 --> 00:40:00,640
.טוב, השדכן רואה עת רצון

606
00:40:01,200 --> 00:40:04,160
אמר: "אז גם האוזן שלה, לא שומעת
."כל כך באוזן שמאל. לא כל כך שומעת

607
00:40:04,440 --> 00:40:05,680
."החתן אומר: "לא אכפת לי

608
00:40:06,270 --> 00:40:10,800
...השדכן אומר: "אם ככה, היא גם קצת
"...הרגליים שלה לא הכי, אתה יודע... זה

609
00:40:11,050 --> 00:40:12,260
."אומר: "לא אכפת לי. לא אכפת לי

610
00:40:12,800 --> 00:40:14,650
"...אומר: "גם הגב שלה, יש לה קצת גיבנת

611
00:40:15,290 --> 00:40:16,160
."לא אכפת לי"

612
00:40:16,210 --> 00:40:19,350
?ההורים שלו: "מה זה לא אכפת לך
"?מה, אין לך אישיות? מה זה לא אכפת לך

613
00:40:19,520 --> 00:40:21,280
.אומר: "לא אכפת לי
."אכפת למי שיתחתן איתה

614
00:40:25,190 --> 00:40:26,020
.שיהיה אכפת לך

615
00:40:27,160 --> 00:40:30,400
?אבל למה אני אומר את זה

616
00:40:35,220 --> 00:40:39,080
מכיוון שבית שמאי אומרים: "כלה כמות
שהיא". תגיד לו בפנים. תגיד לו בפנים

617
00:40:39,890 --> 00:40:43,060
.את האמת, אסור לשקר
."בית הלל אומרים: "לא. כלה נאה וחסודה

618
00:40:46,390 --> 00:40:51,650
.מה נאה ומה חסודה פה? תקשיב
?קבל. אתה עושה צחוק

619
00:40:52,260 --> 00:40:55,520
:אז אומרים בית שמאי לבית הלל
.אבל אסור לשקר. מדבר שקר תרחק

620
00:40:55,750 --> 00:40:59,200
.אסור לשקר
.אתם משקרים. בפועל אתם משקרים

621
00:41:00,080 --> 00:41:06,170
.אומרים בית הלל: יש הלכה
,הלוקח מקח רע בשוק

622
00:41:06,930 --> 00:41:10,000
?ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו
?מה זאת אומרת

623
00:41:10,150 --> 00:41:14,490
אדם קנה, חברה שלך קנתה נעליים
.בדיזינגוף סנטר

624
00:41:15,320 --> 00:41:16,550
.או לא דיזינגוף סנטר, לא אעשה פרסומת

625
00:41:16,680 --> 00:41:20,940
.היא קנתה כבר וגם נעלה
.אין זה... אף אחד לא ירצה את הזה שלה

626
00:41:22,000 --> 00:41:25,270
"?היא באה לך, "איך הנעליים
...מנפנפת עם ה

627
00:41:25,280 --> 00:41:28,410
עכשיו, את רואה צבע ורוד
.של תנין גוסס, אני אומר לך

628
00:41:29,900 --> 00:41:32,160
,בוא'נה, בפורים ישלמו לך
.את לא מעיזה ללבוש את זה

629
00:41:33,030 --> 00:41:34,590
,והיא עפה על עצמה
"?איך הנעליים? איך הנעליים"

630
00:41:35,400 --> 00:41:37,680
.עכשיו, את לא יודעת אם לצחוק או לבכות
.את בטוחה שהיא עובדת עלייך

631
00:41:37,690 --> 00:41:39,680
.היא עובדת עלייך. היא לא נורמאלית

632
00:41:42,060 --> 00:41:45,850
"...הלכה אומרת: "הלוקח מקח רע בשוק
:ועוד היא אומרת לך

633
00:41:46,150 --> 00:41:47,530
?כמה זה עלה לי"
."זרקי מספר

634
00:41:48,100 --> 00:41:51,030
:את, לא נעים לך להגיד לה
."שילמו לך לנעול את זה"

635
00:41:52,950 --> 00:41:56,930
.היא אומרת לך: "אחותי, מבצע
?מבצע בדיזינגוף. 5,000 שקל, אה

636
00:41:57,480 --> 00:42:00,600
"?איזה מחיר פגז"
.זה תנין גוסס אמיתי

637
00:42:02,220 --> 00:42:03,880
.זה זה שלא הלך למסיבה של האריה

638
00:42:06,210 --> 00:42:10,160
?אחותי, אה
"?ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו"

639
00:42:10,170 --> 00:42:12,380
."אומרת הגמרא: "ישבחנו בעיניו

640
00:42:13,030 --> 00:42:16,910
?היא כבר קנתה. היא אוהבת את זה, אוקיי
.איזה פיצוץ

641
00:42:19,080 --> 00:42:20,760
.היא אוהבת את זה
...די, די

642
00:42:22,550 --> 00:42:24,830
...תגידי לה
.את לא חייבת לשקר לגמרי

643
00:42:24,860 --> 00:42:28,690
:תגידי לה כאילו
?וואו, יש בזה עומק", אה "

644
00:42:29,830 --> 00:42:32,670
"?זו המילה האחרונה בטח, לא"
...בעזה

645
00:42:33,770 --> 00:42:36,090
...אבל
.בלי לפגוע

646
00:42:38,610 --> 00:42:43,450
אותו דבר, תגיד מילה טובה לשני. תגיד
.מילה טובה לשני. מה אכפת לך? תעודד אותו

647
00:42:44,050 --> 00:42:44,550
.תעודד אותו

648
00:42:45,610 --> 00:42:49,240
,הדבר האחרון, אני אומר לך
.אל תתעלם. אל תתעלם

649
00:42:49,590 --> 00:42:53,720
זה הכול 'לפני'. תכף נעבור ל'אחרי'. אנחנו
.עוד רק ב... אל תדאגו, זה לא אותו זמן

650
00:42:55,520 --> 00:42:56,150
.אל תתעלם

651
00:42:57,010 --> 00:42:58,510
.אמרנו: לפני מעשה - בידי אדם

652
00:42:59,330 --> 00:43:00,840
.אל תתעלם
.מראים לך סימנים משמים

653
00:43:01,370 --> 00:43:03,930
על משה רבנו, אחת הסיבות
,שהוא נבחר, זה לא רק שהוא הלך עם הכבש

654
00:43:03,940 --> 00:43:05,140
.זה בגלל שהוא ראה את הסנה בוער

655
00:43:05,990 --> 00:43:08,410
."אסורה נא ואראה"
.כך כתוב בתורה

656
00:43:08,510 --> 00:43:12,370
אסורה נא ואראה". יש מחלוקת במדרש"
?"מה זה "אסורה נא ואראה

657
00:43:12,380 --> 00:43:13,150
?מה הוא עשה

658
00:43:13,720 --> 00:43:16,530
,אומרים חז"ל: בגלל שהוא הלך לראות
.אלוקים התגלה אליו

659
00:43:16,780 --> 00:43:18,460
,אם הוא לא היה הולך לראות
.אלוקים לא היה נגלה אליו

660
00:43:19,220 --> 00:43:24,160
מה היית צריך לראות פה? הגמרא אומרת
.שיש מחלוקת, רבי יוחנן וריש לקיש

661
00:43:24,280 --> 00:43:29,440
.אחד אומר, מה הוא עשה? הלך 3 צעדים לכיוון
.השני אומר רק הטה את צווארו אפילו

662
00:43:29,640 --> 00:43:30,650
.אפילו משהו כזה

663
00:43:31,330 --> 00:43:32,910
.אל תתעלם ממה שקורה סביבך

664
00:43:33,170 --> 00:43:37,560
,עכשיו, אני אומר את זה לעצמי להתחזק
.כי אנחנו כל הזמן משופעים היום במידע

665
00:43:38,930 --> 00:43:45,240
,חדשות... עכשיו, התרגלנו כבר, לצערי הרב
.אני אומר את זה לעצמי, להתעלם. להתעלם

666
00:43:45,740 --> 00:43:50,160
?בסדר, מה אפשר לעשות
.השם ירחם. כואב הלב

667
00:43:51,280 --> 00:43:53,780
.אתה ממשיך. אתה ממשיך
.מה, אתה נעצרת לרגע? לא

668
00:43:55,390 --> 00:43:58,930
אני אומר לכם, אם נשים לב... תראו, לא
.יותר מדי לשים לב כי זה מכניס לדיכאון

669
00:44:00,050 --> 00:44:01,920
.מדי פעם תשמע ותקשיב

670
00:44:02,520 --> 00:44:04,970
?תגיד, מה אני יכול לקחת
?מה זה אומר אליי? מה זה אומר אליי

671
00:44:05,690 --> 00:44:07,250
.אתה שומע, ההוא קלטות

672
00:44:08,270 --> 00:44:10,720
,הנה היום גם איזה... טוב, אני לא אגיד

673
00:44:10,730 --> 00:44:12,820
,שלא יגידו לי אחרי זה
.אתה מדבר אקטואליה יותר מדי

674
00:44:13,640 --> 00:44:15,440
.כואב הלב
...עזוב אותך מה... מה

675
00:44:16,370 --> 00:44:21,830
...אתה רואה איזשהו סוהר... מה
...תפסו אותו מעביר, מוכר וזה

676
00:44:22,110 --> 00:44:29,120
,הקליטו את השיחות שלו. עכשיו, כל העם
...כל העם שומע את השיחות שלו בתוך

677
00:44:29,780 --> 00:44:32,040
.איזו הרגשה נוראית זאת
.תחשוב מה זה

678
00:44:32,690 --> 00:44:38,120
תחשוב על הילדים שלו. תחשוב על הילדים
.שלו. תחשוב על אשתו, תחשוב על עצמו

679
00:44:38,920 --> 00:44:42,340
.עכשיו, זה משהו שעשו בחדרי חדרים
.אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע

680
00:44:43,810 --> 00:44:46,550
.ביבי, ה' יעזור
.אוהבים אותך, ביבי

681
00:44:47,160 --> 00:44:52,600
?אבל הוא הקליט אפילו, אה
.לא חלם. לא חלם

682
00:44:55,460 --> 00:44:56,760
,תזכור, אני אומר את זה לעצמי
:המשנה אומרת

683
00:44:56,790 --> 00:45:00,800
עין רואה ואוזן שומעת"
."וכל מעשיך בספר נכתבים

684
00:45:01,740 --> 00:45:05,400
אתה יודע מה זה? אני אומר
.לעצמנו, כדי שנתחזק לעצמנו

685
00:45:05,420 --> 00:45:08,010
.לא אכפת לי האנשים הספציפיים
.זה אלינו, אלינו

686
00:45:08,430 --> 00:45:11,600
מה אתה יכול לקחת מזה לעצמך? אני אומר
.את זה לעצמי, לא אליכם, אני אומר לכם

687
00:45:12,140 --> 00:45:14,910
?איך אני יכול להיות בעל יותר טוב, אה

688
00:45:15,790 --> 00:45:17,880
.בעל יותר טוב, אבא יותר טוב

689
00:45:18,760 --> 00:45:25,770
תאר לך היו מקליטים אותך. תאר לך היו
.מקליטים אותך איך אתה מדבר, איך אתה מגיב

690
00:45:26,140 --> 00:45:28,710
,עכשיו, הבעיה, כשמגיע הבלגן
.אתה שוכח את זה

691
00:45:29,490 --> 00:45:35,930
.בסדר, מקליטים, מקליטים
.גם ב'אח הגדול' אחרי זה... אתה התרגלת

692
00:45:37,050 --> 00:45:38,440
."אבל "אסורה נא ואראה

693
00:45:39,440 --> 00:45:40,800
.אתה שומע צער של אנשים

694
00:45:41,620 --> 00:45:44,900
אתה שומע את זאת האלמנה
...ככה מדברת וככה בוכה ו

695
00:45:46,200 --> 00:45:48,150
תחשוב. אתה אומר, אתה לא יכול לעשות
.שום דבר? אתה לא יכול לעשות שום דבר

696
00:45:48,870 --> 00:45:49,570
.תתפלל אפילו

697
00:45:50,550 --> 00:45:52,680
תגיד, "יהי רצון באמת
.שהקדוש ברוך הוא ינחם אותה

698
00:45:53,450 --> 00:45:56,170
."ישלח לה בשורות טובות, יחזק את המשפחה"
?לא יודע. תגיד. מה אכפת לך

699
00:45:56,980 --> 00:45:58,090
,שום דבר לא הולך לאיבוד
.אני אומר לך

700
00:45:58,760 --> 00:46:02,610
אסורה נא ואראה". ראו את משה רבנו"
.שהיה אכפת לו מהצאן, על זה הוא נבחר

701
00:46:03,520 --> 00:46:08,120
...אז כל זה לפני, אבל אחרי
.לפני מעשה - בידי אדם

702
00:46:08,920 --> 00:46:10,880
.אחרי מעשה - בידי שמים

703
00:46:11,880 --> 00:46:15,300
,"שאני אומר "בידי שמים
,אז בפרשה של השבוע, שתבין

704
00:46:15,620 --> 00:46:19,060
."ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף"
?"מה זה "לא ידע את יוסף

705
00:46:19,460 --> 00:46:20,300
?מי זה יוסף

706
00:46:21,000 --> 00:46:23,840
.בוא'נה, פה הוא המשנה למלך
אתה עושה צחוק? 7 שנים פה

707
00:46:23,860 --> 00:46:25,840
?...הוא מפרנס את כולכם פה. מה אתה

708
00:46:26,690 --> 00:46:28,540
.זה פרעה. קטן, קטן, אבל שובב

709
00:46:28,980 --> 00:46:32,190
.הוא לא היה טיפש, חכם מאוד
?"מה זה "אשר לא ידע את יוסף

710
00:46:32,700 --> 00:46:33,790
.הוא לא ידע את מה שאנחנו לומדים עכשיו

711
00:46:34,700 --> 00:46:38,080
.הוא לא למד את השיעור הזה של יוסף

712
00:46:38,330 --> 00:46:39,540
?למה? מה זה השיעור של יוסף

713
00:46:40,410 --> 00:46:44,420
,השיעור של יוסף זה, תקשיב טוב
.אחרי מעשה - בידי שמים

714
00:46:45,000 --> 00:46:49,720
- אם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו
.לא יעזור בדין, לא יעזור בדין

715
00:46:52,540 --> 00:46:53,500
.יוסף חולם חלומות

716
00:46:54,520 --> 00:46:59,880
,בא לאחים שלו, "חבר'ה
."חלמתי כוכבים, ירח, משתחווים לי

717
00:47:00,000 --> 00:47:04,530
.האחים מבינים, הוא קיבל שיגעון גדלות
.חס ושלום, בשפה שלנו

718
00:47:05,340 --> 00:47:08,480
.אנחנו נדאג שזה לא יצא לפועל
.אנחנו נדאג שזה לא יצא לפועל

719
00:47:08,950 --> 00:47:12,000
,איך אני אדאג לזה? אני אזרוק אותו לבור
.אני אמכור אותו לעבד

720
00:47:12,130 --> 00:47:14,010
!מאה אחוז זה לא ילך! מאה אחוז

721
00:47:15,010 --> 00:47:18,190
- דווקא בגלל מה שהם עשו, דווקא
.זה מה שעשה אותו מלך

722
00:47:19,270 --> 00:47:20,490
.מכרתם אותו לעבד? מצוין

723
00:47:20,810 --> 00:47:25,630
,מה שאתה עושה יחזור אליך, ולא רק יחזור
.אתה תעזור שזה יקרה בסוף

724
00:47:26,630 --> 00:47:29,060
,כי ככה רצה בורא עולם
.לא יעזור לך, חמוד שלי

725
00:47:29,070 --> 00:47:34,350
,גם אם תעשה את כל הטעויות שבעולם
,אם אלוקים רוצה שטרמפ יהיה

726
00:47:35,340 --> 00:47:38,180
,אז הוא יכול לעשות את כל הטעויות שבעולם

727
00:47:38,490 --> 00:47:41,530
,לכתוב שטויות בפייסבוק שלו
,בטוויטר

728
00:47:41,750 --> 00:47:44,980
,שכולם יגידו, אנחנו לא מאמינים
.We don't believe it ,פשוט לא מאמינים

729
00:47:45,800 --> 00:47:49,510
,We don't love him ,רוב ארצות הברית
.אנחנו לא אוהבים בן אדם זה

730
00:47:51,350 --> 00:47:52,310
.לא יעזור לך, מאמי

731
00:47:53,170 --> 00:47:57,570
כל הסקרים, אתה מבין? זה לא סקרים
.'של 'מכון הסקרים מושיקו צ'יפופו

732
00:47:58,560 --> 00:48:00,570
אחי, זה
.United States of America

733
00:48:00,920 --> 00:48:04,210
...אין, אנחנו כאילו
.זה המושא להערצה

734
00:48:04,220 --> 00:48:06,200
Yes... we love you...

735
00:48:06,870 --> 00:48:10,720
?נו, מה קורה פה
.תודה לך. אם נקצב משהו, נקצב

736
00:48:12,010 --> 00:48:12,840
?למה אני אומר לנו את זה

737
00:48:13,430 --> 00:48:15,960
,אותו דבר ככה פרעה
."כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"

738
00:48:15,970 --> 00:48:18,680
.זרקו, רק שמושיעם של ישראל לא יחיה

739
00:48:18,820 --> 00:48:22,420
נו? ודווקא בגלל שאתה זורק את כולם
.ליאור, הוא יגדל על הברכיים שלך, באבי

740
00:48:23,050 --> 00:48:24,420
...על הברכיים

741
00:48:25,600 --> 00:48:27,350
?ככה. אתה לא מבין מה קורה פה

742
00:48:27,940 --> 00:48:30,120
!לא יעזור בדין
!לא יעזור

743
00:48:31,100 --> 00:48:33,170
:לנו, אני מחלק את זה

744
00:48:33,560 --> 00:48:38,030
לפני מעשה - יעזור, בסדר? לפני מעשה
.אנחנו לא יודעים מה נקצב עדיין

745
00:48:38,430 --> 00:48:40,800
.תעשה הכול
,אל תזלזל בדברים קטנים

746
00:48:41,340 --> 00:48:45,020
,תעריך כל דבר קטן שאתה עושה
,אל תתייאש, אל תאבד תקווה

747
00:48:45,380 --> 00:48:48,930
,תעשה את המקסימום שלך, תזוז
.תהיה אכפתי. כל מה שאמרנו

748
00:48:49,670 --> 00:48:50,520
,אבל אחרי מעשה

749
00:48:52,370 --> 00:48:57,300
.קח אוויר. תשחרר, תשחרר, תשחרר
.כך היה צריך להיות

750
00:48:58,190 --> 00:49:02,180
לא כגישה דטרמיניסטית
,שלא היה לי מה לעשות בנידון

751
00:49:03,330 --> 00:49:10,120
.תיקח את העבר כשיעור, לא כמקרה
.אבל זה שיעור שאתה צריך לעבור

752
00:49:11,000 --> 00:49:14,470
.כשיעור, לא כמקרה
.מבחינתי, זה מה שהיה

753
00:49:15,200 --> 00:49:16,430
.אל סתם תדפדף

754
00:49:16,590 --> 00:49:20,540
הגיע מישהו לרבי אהרון לייב שטיינמן, אחד
.מגדולי הדור, השם ישלח לו רפואה שלמה

755
00:49:22,080 --> 00:49:25,190
אמר לו שיש לו צרות, צרות, מפה עד
.להודעה חדשה. צרות ממש גדולות

756
00:49:26,880 --> 00:49:29,280
,אחרי שהוא שומע
.וצרה רודפת צרה, באמת משהו לא פשוט

757
00:49:30,230 --> 00:49:33,340
:אמר לו הרב
."תבדוק אם לא פגעת במישהו"

758
00:49:34,840 --> 00:49:37,170
:ההוא בודק, אומר
."לא. לא פגעתי באף אחד"

759
00:49:38,600 --> 00:49:41,010
אומר לו הרב: "תבדוק עוד פעם
."אם לא פגעת במישהו

760
00:49:42,960 --> 00:49:44,660
."מנסה לחשוב, "לא, לא פגעתי

761
00:49:45,860 --> 00:49:48,440
."אומר: "בכל זאת, תבדוק את זה

762
00:49:49,450 --> 00:49:52,090
.פגעתי במישהו, אבל אני הייתי צודק"
"?אוקיי, הרב

763
00:49:54,310 --> 00:49:57,940
,הרב, מי שמכיר את הרב הזה
.הוא רב צנום, חמוד כזה

764
00:49:57,950 --> 00:49:59,450
.אתה יודע, לא מתלהם

765
00:50:00,390 --> 00:50:02,870
.כשהוא שמע את זה, ממש כאב לו

766
00:50:03,740 --> 00:50:07,110
?הוא אמר: "מה
,שני ילדים מסוכסכים, ראובן ושמעון

767
00:50:07,870 --> 00:50:10,710
,וראובן צודק, ראובן צודק"
.ושמעון לא צודק

768
00:50:11,320 --> 00:50:12,880
,וראובן הוציא אקדח, ירה בו"

769
00:50:14,070 --> 00:50:18,370
.בשמעון שלא צודק"
.הוא לא רוצח? ברור שהוא רוצח

770
00:50:18,780 --> 00:50:19,810
"?מה זה קשור מי צודק פה"

771
00:50:20,540 --> 00:50:25,310
,לפגוע ביהודי, לפגוע בבן אדם, בבן אדם
.זה יכול להיות רצח

772
00:50:26,200 --> 00:50:28,820
."המלבין פני חברו ברבים כאילו הרגו"

773
00:50:29,660 --> 00:50:33,400
,אתה מלבין פני חברו. צוחקים עם החבר'ה
"...נו, עזוב אותך, זה מושיקו השמן"

774
00:50:36,790 --> 00:50:41,350
,לא. אני אומר את זה לעצמנו
.כיוון שאנחנו איבדנו את הרגישות

775
00:50:41,360 --> 00:50:44,030
,היה באיזה בית ספר, לא משנה
.אז דיברו איתם על עשרת הדיברות

776
00:50:44,160 --> 00:50:46,710
:אז אמרו להם
...יש מצוות כיבוד אב ואם וזה

777
00:50:47,540 --> 00:50:50,020
.זה הדיבר שמדבר על הכיבוד אב ואם

778
00:50:50,200 --> 00:50:51,600
?איפה זה מדבר על האחים

779
00:50:52,370 --> 00:50:55,260
."אז ילד אחד אמר: "לא תרצח
.אלה המושגים

780
00:50:56,870 --> 00:51:00,890
,אנחנו צריכים להבין, גם בין אחים
.סתם, יושבים בשולחן עם משפחה, אוכלים

781
00:51:01,450 --> 00:51:03,820
,אח אחד יורד על השני
.תראה איך אתה נראה, יא מגעיל"

782
00:51:04,500 --> 00:51:05,760
."תסתכל על הפרצוף שלך, יא מכוער"

783
00:51:06,470 --> 00:51:08,070
..."?אני"

784
00:51:09,360 --> 00:51:11,210
?"זה לא "מלבין פני חברו
?בינינו, מה

785
00:51:12,200 --> 00:51:14,590
?זה מה זה? זה מה
.אני אומר את זה לעצמי, צריך להיזהר

786
00:51:14,600 --> 00:51:17,080
,אפילו אנחנו כהורים רוצים לחנך
."אני אחנך אותו"

787
00:51:17,450 --> 00:51:20,150
,אתה מעיר לו בשולחן
,או מעיר לה לפני כולם

788
00:51:21,540 --> 00:51:22,570
.זה יכול להיות הלבנת פנים

789
00:51:23,750 --> 00:51:27,600
.לצורך העניין, צריך להיזהר
.צריך להיזהר כל אחד מאיתנו

790
00:51:28,360 --> 00:51:31,200
והעבודה שלנו זה אומר זה לא רק
.להיזהר לא לפגוע, כן? זה ברור

791
00:51:31,920 --> 00:51:34,650
.אבל לדעת ש... שוב אני אומר, תפרידו

792
00:51:35,510 --> 00:51:38,710
.מה שנקצב - נקצב
.כדוגמה, כן? אני אגיד לכם דוגמה

793
00:51:39,460 --> 00:51:42,830
:הקדוש ברוך הוא מגיע לאברהם אבינו, אומר לו
תדע לך, "גר יהיה זרעך בארץ לא להם

794
00:51:42,870 --> 00:51:45,990
."ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה"

795
00:51:46,050 --> 00:51:48,870
,תדע לך, אתה רואה את הילדים שלך
,בעזרת השם, הנכדים שלך

796
00:51:49,140 --> 00:51:52,230
.עם ישראל הולך להיות עבד, עבד, עבד

797
00:51:52,520 --> 00:51:55,160
.ועבדום ועינום אותם", עינו אותם"

798
00:51:56,150 --> 00:52:00,410
ואז ממשיך אלוקים ואומר: "וגם את הגוי
."אשר יעבודו דן אנוכי

799
00:52:01,210 --> 00:52:02,770
.אני אכנס בהם אחרי זה

800
00:52:03,860 --> 00:52:05,590
?שואלים חז"ל: למה
?למה אתה עושה את זה

801
00:52:06,000 --> 00:52:07,680
?אתה אמרת שהם יהיו עבדים, נכון

802
00:52:08,000 --> 00:52:11,610
.אתה אמרת שעבודם ועינום אותם
?למה אתה מעניש אותם

803
00:52:12,300 --> 00:52:16,160
?למה אלוקים העניש את המצרים
?מה הם עשו? מה עשינו

804
00:52:17,100 --> 00:52:21,210
.אתה אמרת. עשינו מה שביקשת
?אה

805
00:52:21,520 --> 00:52:25,240
,חס ושלום, עכשיו הצבא מחליט
,דרגת הפיקוד

806
00:52:25,810 --> 00:52:30,890
,רואים איזשהו מחבל חמאס מהכבדים
,מסתובב עכשיו בעזה

807
00:52:30,900 --> 00:52:32,450
.עשה טעות, יצא עם האופנוע שלו

808
00:52:32,710 --> 00:52:35,430
,חביבי, כטב"ם עולה לשמים
.או שהוא נמצא כבר בשמים

809
00:52:35,820 --> 00:52:39,540
,'מכוונים אותו... 'טה טה טה טה טה
...מעלימים אותו

810
00:52:44,060 --> 00:52:49,350
.הנה, רוצחים. רוצחים
.למה שלא נעמיד אותם לדין? נעמיד אותם לדין

811
00:52:50,100 --> 00:52:52,340
.לא, יש כאלה שמגיע להם

812
00:52:53,440 --> 00:52:54,560
?נו, אז אולי כל אחד מגיע לו

813
00:52:54,950 --> 00:52:56,650
,כל רוצח יבוא לשופט

814
00:52:58,180 --> 00:53:00,530
.הגיע לו"
."הגיע לו

815
00:53:01,500 --> 00:53:04,000
,לא. תקשיבו טוב
.זו נקודה מאוד חשובה

816
00:53:04,990 --> 00:53:11,660
,זה שנקצב לעם ישראל להיות גר
גר יהיה זרעך בארץ לא להם"

817
00:53:11,670 --> 00:53:13,510
"ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה"
.זה נקצב להם, נכון

818
00:53:14,140 --> 00:53:16,050
.מי יעשה את העבודה - לא נקצב

819
00:53:16,860 --> 00:53:18,130
.תקשיבו, זו נקודה מאוד חשובה

820
00:53:18,740 --> 00:53:23,860
.לבן אדם שקיבל מכה, נקצב לו לקבל מכה
.אתה אל תרביץ לו

821
00:53:25,080 --> 00:53:26,700
?אם אין אני לי, מי לי
?מי ירביץ לו

822
00:53:27,310 --> 00:53:28,640
.עזוב. עזוב. אתה, אל תתערב

823
00:53:29,270 --> 00:53:32,310
זאת אומרת, זו נקודה מאוד עדינה
...שאנחנו צריכים להבין אותה, אבל

824
00:53:34,840 --> 00:53:37,840
,כל אחד מאיתנו, לצערנו הרב
.פגעו בנו. פגעו בנו

825
00:53:38,510 --> 00:53:41,390
אנשים קרובים לנו, אנשים שאנחנו 
.אהבנו, אוהבים

826
00:53:42,290 --> 00:53:48,140
אנחנו צריכים להסתכל על זה: אם לא
.היה נקצב לי שיפגעו, לא היו יכולים לפגוע

827
00:53:48,910 --> 00:53:49,950
.זו האמונה האמיתית

828
00:53:50,560 --> 00:53:55,460
.אם לא היה נקצב שיפגעו, לא היו פוגעים
.מאה אחוז. מאה אחוז

829
00:53:55,890 --> 00:53:58,570
?רק מה
.זה שפגע צריך להיענש

830
00:53:59,300 --> 00:54:01,640
.לא על ידי
.אני לא הרשות השופטת

831
00:54:02,240 --> 00:54:04,010
.אבל מבחינתנו אלה שני דברים שונים

832
00:54:04,340 --> 00:54:06,540
זאת אומרת, אתם תראו את זה
?הרבה פעמים לצערנו הרב, כן

833
00:54:06,760 --> 00:54:10,380
,אתם תראו את זה בכל מיני דברים
.לא משנה, בתאונות... לא על אף אחד מישראל

834
00:54:11,010 --> 00:54:13,550
.תראה אנשים מאמינים יקבלו את זה אחרת

835
00:54:14,160 --> 00:54:17,020
לא שהם לא רוצים שהבן אדם
.שעשה את הדבר לא צריך להיענש

836
00:54:17,020 --> 00:54:20,190
,זה הבית משפט צריך להחליט
.זה המשטרה, לא יודע איך תקרא לזה

837
00:54:20,430 --> 00:54:22,090
.מי שרוצה, שהם יחליטו
.לא קשור אליי

838
00:54:22,850 --> 00:54:25,730
:אני צריך לקבל את זה
.אם זה לא היה נקצב - זה לא היה קורה

839
00:54:27,730 --> 00:54:30,920
גר יהיה זרעך בארץ לא להם"
,"ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה

840
00:54:30,940 --> 00:54:34,100
,זה מה שנקצב וזה לטובתי
.למרות שאני לא רואה את זה כרגע

841
00:54:35,250 --> 00:54:37,870
.אבל את האדם השני אני רוצה לשחרר
.אני רוצה לשחרר את זה מהלב שלי

842
00:54:38,670 --> 00:54:39,470
.תנסו לעבוד על זה

843
00:54:40,290 --> 00:54:43,370
תנסו לעבוד על הנקודה שגם אם
.מישהו פגע בי או עשה לי, אני משחרר

844
00:54:44,050 --> 00:54:49,440
אני משחרר. אני רוצה לסלוח, אני רוצה
.לשכוח. אני רוצה לחיות בשלום עם כולם

845
00:54:49,850 --> 00:54:52,130
.מה שמגיע לו, הוא יקבל
.אני פעם אמרתי לכם את זה בשם הבעל שם טוב

846
00:54:52,150 --> 00:54:53,810
,זה קצת מפחיד מה שאני אגיד עכשיו
.אבל בעדינות

847
00:54:54,770 --> 00:54:56,480
:הבעל שם טוב אומר
,כל עוד שאתה שומר את זה בלב

848
00:54:56,950 --> 00:55:00,810
ואתה כאילו, "חכה, אני אתפוס אותו ואני
."אשלח לו אנשים הביתה... אקלל אותו

849
00:55:01,840 --> 00:55:04,780
?אז כביכול אלוקים אומר: טוב, אתה מטפל בו
.אז אני יוצא מהתמונה

850
00:55:05,670 --> 00:55:08,960
,ברגע שאתה אומר: אתה יודע מה
.אני משחרר. אני לא עושה כלום. אני מוחל לו

851
00:55:09,440 --> 00:55:13,870
?אלוקים אומר: טוב, אתה עוזב אותו
?בוא אליי! הבנת

852
00:55:15,950 --> 00:55:19,340
,אז לא שאני אומר לך... ואל תגיד
,אסור לך להגיד: "טוב, אני אשחרר, אלוקים

853
00:55:19,520 --> 00:55:22,570
!יאללה, כנס בו! כנס בו אלוקים"
"!תן! תן! תן! תן

854
00:55:23,580 --> 00:55:25,850
.לא. אתה תפריד, תפריד

855
00:55:27,100 --> 00:55:29,310
.תעזוב, עזוב
,אתה אל תכעס על אנשים

856
00:55:29,520 --> 00:55:33,050
.אתה אל תפגע בהם, חס ושלום
.אתה תעבוד עם עצמך

857
00:55:33,620 --> 00:55:37,620
.שחרר את הנקודה אצלך בלב
.שחרר אותה, מותק. שחרר אותה. שחרר

858
00:55:38,560 --> 00:55:41,390
.מה שהוא צריך לקבל, הוא יקבל
,אני מבטיח לך את זה במיליון האחוזים

859
00:55:41,410 --> 00:55:43,320
.גם בלי שתגיד
."לא צריך להגיד "אלוקים, אלוקים

860
00:55:43,330 --> 00:55:45,840
...אתה מבין? אלוקים לא צריך אותך
?אתה מבין

861
00:55:46,670 --> 00:55:48,840
.עדיף שאתה תשתוק
.עדיף שאתה תשתוק

862
00:55:49,500 --> 00:55:54,990
אתה, עוד פעם, אתה תעשה בדק בית
.אצלך למה זה קרה לך, למה זה קרה לך

863
00:55:55,570 --> 00:55:56,870
,כי אם זה לא היה נקצב
.זה לא היה קורה לך

864
00:55:57,550 --> 00:55:58,800
,נקודה מאוד חשובה
.זה לא היה קורה לך

865
00:55:59,400 --> 00:56:01,150
.אז אני עושה את הבדק בית שלי
,אמרתי לך

866
00:56:01,420 --> 00:56:02,570
.מה שהיה היה. נגמר

867
00:56:03,430 --> 00:56:08,090
,מה שקשור לעבר, העבר, תדע לך
.זה בידי שמים

868
00:56:08,770 --> 00:56:11,690
?אבל למה אלוקים הביא לי את זה
.זה שיעור. אני רוצה ללמוד את זה

869
00:56:12,490 --> 00:56:13,960
.אליו לא אכפת לי. אני משחרר את זה

870
00:56:14,700 --> 00:56:19,440
זו נקודה מאוד חשובה עבורנו ואני
,אומר את זה לעצמי, מכיוון שאם נבין

871
00:56:19,570 --> 00:56:22,870
,את הנקודה הזאת
.אולי יהיה לנו קצת יותר טוב בחיים

872
00:56:23,530 --> 00:56:28,290
והבקשה שלי היא: לא משנה מה
.אתה עובר עכשיו - אל תתייאש מעצמך

873
00:56:29,180 --> 00:56:31,480
.אל תתייאש מעצמך, אל תתייאשי מעצמך

874
00:56:32,200 --> 00:56:35,160
,זה הרעיון של יציאת מצרים
.כי לא היה שום סיכוי לצאת ממצרים, תבינו

875
00:56:35,180 --> 00:56:36,960
,ואם התורה מספרת לנו את זה
.זה נוגע אלינו

876
00:56:37,330 --> 00:56:39,480
.לא היה שום סיכוי לצאת ממצרים

877
00:56:39,550 --> 00:56:42,520
.אין, אין כזה דבר. לא שייך
.ניסינו, הרב. מלא ניסו

878
00:56:42,920 --> 00:56:43,610
.אף אחד לא הצליח

879
00:56:44,240 --> 00:56:47,430
.הנה, כולם יצאנו מה שנקרא בסוף
.זו האמת בחיים

880
00:56:48,040 --> 00:56:50,860
אף פעם לא סיפרתי לכם את זה, אז אני אסיים לכם
.עם זה, כי זה עולה לי עכשיו בראש הסיפור הזה

881
00:56:50,870 --> 00:56:51,520
אני אספר לכם

882
00:56:52,710 --> 00:56:55,120
.ששלחו אותי פעם אחת לתת הרצאה לארגון זק"א

883
00:56:56,380 --> 00:57:01,580
,ארגון של מתנדבים, שעוסקים, לצערנו הרב
.בזיהוי קורבנות אסון

884
00:57:02,840 --> 00:57:04,500
.אז שלחו אותי, מה שנקרא, לעודד אותם

885
00:57:06,530 --> 00:57:08,830
,ואחד מהמתנדבים, סיפרתי לכם
,סיפר לי את הסיפור הבא

886
00:57:09,890 --> 00:57:13,860
שיום אחד הם מקבלים בביפר
.הודעה על אדם זקן ערירי שנפטר

887
00:57:15,030 --> 00:57:17,620
,הם מגיעים לשם שני מתנדבים
.מד"א כבר היו במקום

888
00:57:18,060 --> 00:57:22,050
,והרופא של מד"א, מרוב הריח הלא טוב
.חתם תעודת פטירה מבחוץ

889
00:57:23,560 --> 00:57:27,310
מה היה שם? זה היה זקן ערירי שאין
.לו אף אחד בעולם, פשוט נפטר בבית

890
00:57:28,160 --> 00:57:30,860
.נפטר בבית
,השכנים לא שמו לב

891
00:57:31,080 --> 00:57:32,610
.אבל אחרי שלושה ימים היה ריח לא טוב

892
00:57:33,550 --> 00:57:35,360
.דפקו בדלת, אף אחד לא עונה
.לא עונה

893
00:57:36,240 --> 00:57:39,750
.אז קראו למשטרה
,המשטרה פרצה את הדלת

894
00:57:39,780 --> 00:57:41,230
.ראו שהזקן יושב על הכיסא ככה

895
00:57:42,770 --> 00:57:45,660
,אז הביאו מד"א, ומד"א
.אפילו הרופא לא היה מסוגל להיכנס

896
00:57:46,480 --> 00:57:47,220
.תעודת פטירה מבחוץ

897
00:57:48,190 --> 00:57:52,500
,עכשיו, זק"א גם הגיעו
.קחו, זה שלכם

898
00:57:54,140 --> 00:57:56,440
,אז הוא אומר לי
.מתנדבים, זה מתנדבים

899
00:57:57,260 --> 00:58:00,330
.הוא אומר: "נכנסנו שנינו
.אני הייתי אז בן 26," הוא אומר לי

900
00:58:01,490 --> 00:58:03,450
,"אנחנו באים לקחת את הגופה, אתה יודע"

901
00:58:04,320 --> 00:58:07,280
,ברגע שתופסים את היד של הזקן
.הזקן מושך את היד

902
00:58:07,970 --> 00:58:10,980
"!...הוא נבהל, "אה
.הוא התחיל לברוח, "אה...!" ברחו

903
00:58:12,190 --> 00:58:15,540
,אז הרופא של מד"א
.תחזרו, כאילו זו הסחורה שלכם

904
00:58:17,680 --> 00:58:20,110
?מה התברר שם
.שהזקן הזה היה חי

905
00:58:21,120 --> 00:58:24,950
.הוא היה חי. פשוט קיבל אירוע מוחי
.חצי גוף השתתק לו

906
00:58:26,020 --> 00:58:26,940
.הוא לא יכול היה לזוז מהכיסא

907
00:58:27,550 --> 00:58:32,300
.גוף שיושב שלושה ימים על כיסא, יש הפרשות
.הריח היה בלתי נסבל

908
00:58:32,740 --> 00:58:36,800
הוא לא יכול להזיז את עצמו, אז הרופא חשב
.שהוא כבר עזב את העולם הזה, אבל הוא היה חי

909
00:58:37,710 --> 00:58:40,160
:אמר לי אותו מתנדב
.זה חינך אותי לחיים"

910
00:58:41,110 --> 00:58:44,210
.אף פעם אל תתייאש"
."גם אם מישהו נראה לך מת, הוא חי

911
00:58:45,650 --> 00:58:47,530
.הוא חי
.נשאר בו משהו

912
00:58:48,220 --> 00:58:50,450
."זה "הסנה בוער ואיננו אוכל

913
00:58:51,360 --> 00:58:53,780
,אתה רואה סנה בוער
.די, אין סיכוי

914
00:58:54,080 --> 00:58:56,640
.לא. משהו נשאר
.לא, הוא לא יישרף

915
00:58:57,150 --> 00:59:00,410
לכל אחד מאיתנו יש איזו
לבת אש בפנים שבוערת

916
00:59:01,090 --> 00:59:04,960
,כן להצליח, כן להחזיק מעמד
.כן להתאושש, כן להרים את עצמנו

917
00:59:05,580 --> 00:59:08,080
,עכשיו זה תלוי בנו
.כי בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו

918
00:59:08,430 --> 00:59:12,190
,אם נעשה את זה, כבר אמרו את זה לפניי
.אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה

919
00:59:12,460 --> 00:59:13,990
.השם יחזק אותנו, אמן כן יהי רצון

920
00:59:14,160 --> 00:59:15,290
.תודה רבה ובהצלחה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה