חוה שמילוביץ'

הרפיית-תפילה לשלום ואחדות בעם ישראל

זוהי תפילה לשלום ואחדות, לאהבה ללא תנאי, לדון לכף זכות בעומק

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

אחד העניינים שתמיד צריך להתחזק בהם על מנת לקרב את הגאולה, הוא אהבת ישראל. 

שנאת חינם גרמה לחורבן בית המקדש, ואהבת חינם תבנה אותו מחדש.

תפילה זו מוקדשת באהבה לקירוב הגאולה והלבבות.

במיוחד בזמנים הקשים שאנחנו עוברים, שעם ישראל נמצא במחלוקת גדולה ומכאיבה כל כך, חשוב כל כך להתחבר לבורא, שייתן לנו כוח לכולנו לפתוח את הלב לאהבה, לקבל את השוני שלנו זה מזה ולזכות לשלום שהוא חיבור בין הפכים. 

אמר רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה הוא כלל גדול בתורה", משום שזה עניין מהותי שבלעדיו אי אפשר לקבל את תורתך בשלמות. זוהי תפילה לשלום ואחדות, לאהבה ללא תנאי, לדון לכף זכות בעומק.

 

תפילה לשלום ולאהבת חינם לעמ"י

מלך אוהב שלום, ועושה שלום ושמך שלום,

אנא למדני כיצד ליצור שלום בכל מערכות היחסים שאתה מזמין  לחיי, ובכל תקופה ואתגר.

עזור לי לגלות מה כיוון התיקון המיוחד שלי בכל מפגש מאתגר שלי עם הזולת.

תן לי הכלים הנכונים כיצד ליצור שלום בתוכי, בחיי, ובפרט עזור לי להפנים את הדעת הגדולה שיכולה לגאול אותי מכל מצב שלילי, שהיא לדעת ש"כל העולם נברא רק בשבילי", הכוונה לתיקוני.

לכן עזור לי לראות כל אירוע וכל אדם כשליח להביא אותי לתיקוני השלם, מתוך אמנה עמוקה שאין אף לאף אדם כוח להיטיב לי או לצער אותי יותר מהנגזר עליי מלמעלה, ולהאמין באמונה שלמה שכל אחד שאני פוגשת נשלח עבור התיקון שלי.

עזור לי לקחת אחריות על אושרי ועל רגשותי, ולעשות כל מה שביכולתי כדי להשפיע על היחסים לטובה, להאמין שבכוחי להביא שלום לכל מערכת יחסים.


אוהב עמו ישראל

עזור לי וחזק בתוכי את "אהבת ישראל", שאזכה לאהוב כל אחד ואחת מעמך ישראל, שהם יצירי כפיך אפילו אם הם שונים ממני במידותיהם ובדעותיהם.

 

לדון לכף זכות בעומק

עזור לי לקיים את מאמר חז"ל "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו", והרי לא אגיע למקומו לעולם, הרי מעולם לא עברתי את מה שהזולת עבר בחייו, ואין לי החסרונות והקשיים שיש לו.

גילת לנו שכל אדם הוא עולם מלא כוחות הנפש והגוף וניסיונות והתמודדויות ורצונות ומידות. עזור לי לזכור שכל מחשבה דיבור ומעשה של כל אדם וכן והגישה שלו לחיים, הם תוצאה מכל המצב שלו, ולא רק ממצבו העכשווי, אלא מכל מה שעבר עליו במשך חייו בגלגול זה, וגם מגלגולים קודמים, ומתוך החינוך שקיבל. לכן ממליא לא ניתן להתחיל להבין למה השני חושב כך או עושה כך או כך, ומדוע הוא בוחר בדרך כזו שנראית לי מוטעית.

הלא כל מה שהוא עושה הוא תוצאה של אלפי דברים נסתרים שאינינו יודעים, ואפילו אם אנו יודעים מקצת ממצבו וכמה פרטים, אך איננו חיים את זה, ולכן אי אפשר להבין את זה באמת לעומק, ואין לי הרשות לדון אותו עד שאגיע ממש למקומו. ומאחר שלא אגיע למקומו - אין לי רשות לדון אותו כלל!

והדעת זו גואלת מכל כעס וההקפדות. כי כל פרט של התנהגותו ודיבורו ומעשיו הם תוצאה של המצב שלו וכל זמן שאני לא במצב שלו, לא אוכל להבין אותו לגמרי.

מתוך חיבורי לאמונה בהשגחתך הפרטית עלי, עזור לי לעולם לא להאשים את הזולת במצבי, כי ברגע שאני מאשימה אותו – אני ממש מתרחקת מהאמונה התמימה, מתרחקת מעצמי, מעוצמתי ומעצמאותי.

כל צער שבא לי מהזולת, ואף מציבור שלם, הרי הוא ממך, אבי שבשמים. המצב שלו והתכונות שלו, בהשגחה פרטית מדויקת עבורי.

עזור לי לשמוע לבקשתך מאיתנו, "בצדק תשפוט עמיתך ולא תשא עליו חטא". אנא עזור לי להתדבק לאמת והצדק ולהבין ולהרגיש שאין שום תביעה מאחד לשני, וכל הקושיות על האחר באות מחסרון אמונה בהשגחתך לטובה.

ואף על פי שנדמה שמכירים היטב-האמת היא שאין מכירים כלל! כי לפי הטבע והתכונות ולפי המצב שהוא נמצא בו באמת אין שום תביעה, ואין שום טענה, לא על יחיד ולא על ציבור.

האמת היא שכל הרגשות של התביעות על השני הם טעות ממש, כי הם טיפה מן הים ובטלים ביחס לכל היתרונות והכוחות שיש לכל אחד מעמ"י.

לכן עזור לי להבין שגם אם יש חיסרון אצל השני – הוא אינו רוצה בו, רק חסרון הדעת שלו מביאו לזה, וחסרון הדעת שלו נובע מהניסיונות שלו, התאוות, הרצונות התכונות שלו, ההתמודדויות שלו.

וכמו שאני יודעת מתוכי כמה קשה לי להתגבר ולנצח את יצרי – כך גם לכל אחד יש מלחמה חזקה מאוד מאוד שהיצר מפתה ומושך לכל מיני הבלים, ושפלות וקטנות ודעות כוזבות.

רק אתה, בורא עולם, יודע מה הניסיונות של כל אחד, וכמה חביב בעיניך כל יחיד ויחיד שלוחם ומשתדל. עזור לי להרגיש במקצת את המעלות, ואז לא יהיה זלזול כלל, אלא רק אהבה והערכה!

תפתח לי את שערי המוח והלב - שהנשמה תאיר בתוכי, ואז אראה כמה הרגשות של הזלזול הם טעות והיפוך מהאמת, וכמה הרגשות של הערכה, אהבה, אכפתיות, ורחמים הם הרגשות המהותיים לי, ומתחברים על שורש נשמתי.

לכן, זכני לפתוח את לבי לרגש האהבה. ראשית שאתפתח את לבי להרגיש ולהכיל את אהבתך העצומה אלי באופן אישי, ושנית – זכני להרגיש את אהבתך האינסופית וללא תנאי אל כל אחד מיצירי כפיך, ובייחוד אל עמך ישראל.

זכני להרגיש את האהבה שלך בתוכי, זורמת דרכי ומוקרנת לכל מי שמסביבי.

זכני להרגיש שאני עטופה בחסדך, שמראים לי באופן ברור וגלוי את אהבתך כלפי.

אוהב עמו ישראל,

עזור לי להידבק במידותיך ולאהוב אהבה ללא תנאי את ברואיך.

עזור לי להשאיר את לבי פתוח לזולת, ולהיות קשובה אליו, להיות קשובה לעצמי ולכל מי שמסביבי.

עזור לי להיות מוכנה לוותר על כל הציפיות הלא מותאמות שיש לי מאנשים אחרים, לוותר על הרצון שלי שהם יהיו כל דבר שאינו מה שהם באמת.

שחרר אותי מכל צורך שאנשים יתנו לי דברים שאינם יכולים לתת. שחרר אותי מכל צורך שאנשים יחשבו כפי שהייתי רוצה או שיפעלו בדרכים מסוימות, או שיגיבו אלי באופן מסוים.

זכה אותי לוותר על כל צורך שאחרים יהיו חמים מפרגנים ואוהבים כלפי, עוד לפני שאני מסכימה להיות כך כלפיהם.

בכל מערכת יחסים קיים האתגר להשאיר את הלב פתוח, לדבר בכנות, לתקשר בכבוד לקבל את השונות. עזור לי בכל פעם לפתוח את הלב בבטחה, ולהתחבר למקומות חדשים של קבלה והבנה של אחרים.

עזור לי להישאר רגועה ושלווה, לא משנה מה קורה מסביבי.

עזור לי לאפשר לאנשים להיות הם עצמם, לכבד את כוח הבחירה שנתת להם ולשחרר אותם לעשות את הטעויות שלהם במידה ואינם פתוחים לקבל את הדרכתי.

עזור לי להעניק לכל מי שמסביבי מחסה חמים ובטוח, שבו הם יוכלו להתחמם באור היציב של האהבה והקבלה שלי אותם.

עזור לי לתת לעצמי מתנה בכך שאקבל את הברואים שלך ממש כפי שבראת אותם.

תגיות:תפילהאהבת חינם

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה