הדרכה למתחזקים

מהו הנשק החזק ביותר שלך? זה הכוח שיש לכל אחד

ממה מפחד היצר הרע, ומהו הכוח החזק ביותר בחייו של כל אחד ואחד מאיתנו? דברים חשובים על כוחה של תפילה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

הכוח החזק ביותר בחייך הוא כוח הפה, כלומר כוח התפילה, כמו שאמרו חז"ל (מדרש שוח"ט כ"ב): עם ישראל נמשלו לתולעת, ככתוב (ישעיה מ"א) "אל תיראי תולעת יעקב" - מה תולעת כוחה בפיה - אף ישראל כוחם בפיהם – כוח התפילה.

אומר הכוזרי שהתפילה היא "לב הזמן ופריו". כותב החזון אי"ש באגרתו: "התפילה היא מטה-עוז ביד כל אדם, וכל שישים האדם מבטחו בו יתברך כן יעלה וכן יצליח".

בכוח התפילה אפשר לשנות גורלות, לבטל גזרות, לרפא מחלות, לזכות לעושר רוחני וגשמי, להגשים חלומות ולחולל פלאות ממש. ואם יחשוב האדם שהדבר רחוק ממנו, מעידה לנו התורה (פרשת ניצבים, דברים פרק ל') "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו".

"אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה" (ברכות ל).

"אמר להן הקב"ה לישראל, הוו זהירין בתפילה, שאין מידה אחרת יפה הימנה, והיא גדולה מכל הקרבנות... ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו... כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו" (תנחומא וירא א').

 

ממה מפחד היצר הרע?

כותב "בעל המאור" (פרשת כי תצא): "עיקר מלחמת היצר על התפילה, כי גם אם ירבה האדם לעסוק בתורה ומצוות, ולגמול חסד בגופו וממונו, ולהחזיק יד עני ואביון, על כל זה לא ישים היצר את כל תוקף מלחמתו". וכמובא במדרש (תהילים קל"ז), שנבוכדנצאר ציווה לחייליו שיריצו את הגולים ולא יתנו להם לעמוד בדרך, כיוון שאם יעמדו - יוכלו להתפלל - וה' יושיעם.

לכן עלינו לשמר ולשכלל את הנשק שלנו – כוח התפילה – למקסימום התועלת האפשרית.

 

נקודות להצלחת התפילה:

 • כוונת הלב –"אם כיוון אדם את דעתו בתפילה - יהא מובטח שתפילתו נשמעת, שנאמר (תהלים י') 'תכין לבם תקשיב אזנך'" (תנחומא, חיי שרה א').
 • תפילה במקום קבוע – "כל הקובע מקום לתפילתו, אלקי אברהם בעזרו" (ברכות ו).
 • דמעות – "אמר ר' אלעזר, מיום שחרב ביהמ"ק... אע"פ ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו" (ברכות לב). וכן מובא בספר הזוהר הקדוש (שמות י"ב), "מי שמוריד דמעות בתפילתו - אין שער בשמיים שלא נפתח בפניו".
 • קול בכי – גם אם אינו יכול לבכות ממש, יתפלל בקול של בכי, שנאמר "כי שמע ה' קול בכיי" (תהלים ו').
 • תפילה ארוכה – "כל המאריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם" (ברכות לב).וכן מובא על תפילת חנה (במדרש שמואל) – "והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה'... מכאן – כל המרבה בתפילה - נענה".
 • להתפלל שוב ושוב עד הישועה – "הוי מתפלל וחוזר ומתפלל, ויש שעה שיתנו לך" (דברים רבה ב').
 • לימוד התורה – "אמר הקב"ה: בזכות התורה שאתם עסוקין בה הייתי מקשיב ושומע תפילותכם" (תנחומא, אמור כ"ג). וכן כתב החזון אי"ש (אגרת ב'), "הלימוד והתפלה קשורים זה בזה, עמל הלימוד עוזר לאור התפילה, והתפילה עוזרת את הלימוד. תפילה בבחינת 'קבע' מרחיקה את הלימוד, והלימוד בעצלתיים מונע תפילה".
 • נתינת צדקה לפני התפילה (בבא בתרא י).
 • תפילה בציבור – "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" (תהילים ס"ט) אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללין" (ברכות ח).
 • זהירות ממעכבי תפילה – כגון ניקיון הגוף והמקום, זהירות מגזל, משעטנז, מלשון הרע וחנופה, נטילת ידיים כהלכה, ומעכבים נוספים המובאים בדברי חז"ל.
 • עיקר גדול – להתפלל תמיד בבית הכנסת, כי המתפלל שם כאילו מתפלל בבית המקדש (ילקוט שמעוני, תהילים תרנ"ט). ובגמרא (ברכות ו): "אבא בנימין אומר: אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת". וכן מובא במדרש (קהלת רבה ט') – "בשעה שישראל נפטרין מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, בת קול יוצאת ואומרת 'לך אכול בשמחה לחמך"... כבר נשמעה תפילתכם לפני כריח ניחוח".
תגיות:תפילההיצר הרע

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה