מכתב מרגש שהתפרסם ב"אור השבת" ממחיש את חשיבות ההקפדה על נקיות כפיים וזהירות מכל חשש גזל: "סבי, רבי אברהם קלר ז"ל, נפטר לפני 8 חודשים, בשיאו של נגיף הקורונה. סבא היה אדם פשוט ביותר אשר כל חייו בצניעות רבה ורחוק היה מן הפרסום מרחק רב", פותחת נכדתו את המכתב, ומציינת כי אחת הנקודות עליהם הקפיד סבהּ כל חייו היתה זהירות מגזל, עד כדי כך שבנו ציין בהספדו שאביו היה "מקפיד בעניין הגזל כחמץ בפסח".

"במהלך חייו ויתר פעמים רבות על דברים אשר היה בהם ספק גזל, וכל מה שלא היה שייך לו - לא היה נוגע ולו בקצהו. לדוגמה", מציינת הנכדה, "בערב פסח היה מוכר אלומיניום באורך 5 מטר, והיות והיה מגיע כגליל ארוך מאוד, ציווה לנכדיו שהיו חותכים עבור הלקוחות לתת על כל חתיכה 5 ס"מ יותר, כדי שאם ייחתך בעיקום לא יבוא לידי גזל. והאמור הוא בכמות כ"כ קטנה עד לא מורגשת. וכן אמר פעם מוכר גוי, שכשאדון קלר מביא סחורה הוא כלל אינו בודק, כיון שהיה בטוח באמינותו. ואכן מוכר היה בדקדוקו הגדול בענייני ממונות וזכה וקידש שם שמים בזה".

"לפני מספר חודשים, בי"ג בתמוז תש"פ, חלמתי כי אני נפגשת עם סבי רבי אברהם משה קלר ז"ל שנפטר 4 חודשים קודם לכן. בחלום, ראיתי את סבא בסלון ביתו. והיה הולך וחוזר מצד לצד באומרו: 'החמישה ספרים – החמישה ספרים', והיה נראה דואג מאוד.

"במהלך החלום לא זכרתי שסבא נפטר, ולכן לא התייחסתי לדברים. המשכתי לישון, והחלום שב ונשנה. כאשר ראיתיו שוב חסר מנוחה ואומר: 'החמישה ספרים, החמישה ספרים', התנערתי לפתע: 'הרי סבא נפטר, ומה לא פה?' אמרתי לו: 'סבא, תחזור', והוא לקח אותי לחדר, הראה לי כסא שעליו חמש ספרים, ואמר בנחרצות: 'אני צריך להחזיר את חמשת הספרים. אני לא יכול לעלות'.

"אמרתי לו בחלום מספר פעמים: 'אתה תלך תחזור למקומך, ואני אחזיר לך את הספרים'. ואז בחלומי ראיתיו הולך לחדר אחר, ובו היו מספר אנשים מבני המשפחה ששרו ורקדו במקום.

"התעוררתי בבהלה, וצמרמורת אחזה בי בכל גופי. בדמעות התקשרתי לאבי שיחי', בנו של הסבא וסיפרתי לו אודות החלום. אמרתי לו שסבא ביקש במהלך החלום מספר פעמים להחזיר את 5 הספרים.

"אבי נכנס לבית הסבא שבירושלים אשר בו חי מאז עלותו ארצה לפני כ-3 שנים, והחל בחיפוש מעמיק אחר כל ספר וספר, כשהוא בודק את שייכותו על פי הנרשם בתחילת הספר. אך העלה חרס בידו. הוא לא מצא שום ספר שלא שייך לאביו. לפני עלותו ארצה, גר סבא בארגנטינה, ועל כן אבי פנה לאחותו, שגרה בארגנטינה, בבקשה שתואיל לחפש ולחקור היטב אם נמצאים תחת רשות אביהם 5 ספרים שאינם שלו. שניים מהנכדים הלכו בזריזות אל בית המדרש של הקהילה ביודעם כי הותיר שם ספרים. ואכן נמצאו שני ארגזים מלאים ספרים, ולאחר חיפוש בהם נמצא כי ישנו ספר אחד בלבד שאכן שייך לאחר, שהוא בנו, אבי שיחי'.

"הנכדים השאירו את הספר בבית המדרש, כי שיערו שסבא וודאי לא טרח מן השמים עבור ספר של בנו, ומסתבר שהאמור הם ספרים של אנשים שאינם מהמשפחה. משם פנו לביתו של נכד נוסף, שכאשר שמע על החלום אמר כי ברשותו ספרים רבים שהשאיר הסבא בארגנטינה, ואמר שיחפש באותם ספרים. ואכן מצא בהם ארבעה ספרים שלא שייכים לסבא עצמו, אלא לבני משפחה אחרים: שלושה מהם שייכים לאבי שיחי' (בנו) ואחד של בתו אחרת, ובכך התברר שיחד עם הספר האחד שהשאירו בבית המדרש הרי הם חמישה ספרים הנמצאים ברשותו ואינם שלו. הנכדים מיהרו והחזירו את הספרים לבעליהם".

אחד הפוסקים בשכונת גבעת שאול בירושלים שמע על החלום ופשרו, וציין כי בגזל אין זה שונה בין אם הוא ממשפחתו, או משכן, או כל אחד אחר.

בני המשפחה פנו לגאון רבי יצחק קולדצקי, שאמר שמצווה מאד לפרסם זאת ובפרט בזמננו אנו, שבית המקדש איננו וחרב ממנו בגלל שנאת חינם, והנה לנו ראיה עד כמה מקפידים בשמים אף על ספרים ששייכים לבן, שוודאי אינו מקפיד, ועל כל פנים מקפידים בזה שיחזיר, וצריך שיהיה זכאי לרדת לזה העולם לסיים תיקונו בהחזרת רכוש שאינו שלו אשר ברשותו.

"שיהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה של רבי אברהם משה בן רבי חיים ז"ל", מסתיים המכתב המרגש.

הרב זמיר כהן - החשיבות האדירה של הזהירות מגזל: