והערב נא

עשיית שידוך בין זוג נכרים

לאחר שמסר את פרטיו ואת פרטי בת הזוג שמחפש, אמרתי לו שבע"ה אשתדל עבורו. אלא שטרם ניתק אמר: רק רגע, שכחתי לציין פרט נוסף: אני לא יהודי אלא גוי!

אא

סיפר אחד השדכנים המפורסמים: צלצל אלי בחור, שהיה נשמע כמי שנמצא על סף יאוש, וביקש שאעזור לו במציאת שידוך הגון. לאחר שמסר את פרטיו ואת פרטי בת הזוג שמחפש, אמרתי לו שבע"ה אשתדל עבורו. אלא שטרם ניתק אמר: רק רגע, שכחתי לציין פרט נוסף: אני לא יהודי אלא גוי!

אם כן, מה אתה רוצה ממני? שאלתיו. והשיב: מכיון ששמעתי כי כבודו נחשב לשדכן גדול, מעוניין אנכי בשירותיו, כמובן, תמורת תשלום הגון, וברור שאף הבחורה צריכה להיות גויה כמותי...

עתה, סיים השדכן, נפשי בשאלתי: האם אכן מותר לי לסייע לו במציאת בת זוג?

תשובה

איסור "לא תחֹנם"

נאמר בפרשה (דברים ז', א'-ב'): כִּי יְבִיאֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ וְנָשַׁל גּוֹיִם רַבִּים מִפָּנֶיךָ... וּנְתָנָם ה' אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהִכִּיתָם הַחֲרֵם תַּחֲרִים אֹתָם לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תְחָנֵּם. ודרשו רבותינו (במסכת ע"ז כ'.): לא תחנם - "לא תתן להם מתנת חינם".

אולם בנידון דידן לא שייך איסור זה, שכן היהודי נוטל שכר עבור השידוך, וברור איפוא כי אין הדבר בגדר 'מתנת חינם'.

אמנם, מפסוק זה דרשו רבותינו דרשה נוספת (והובאה בפירוש רש"י): "לא תחנם - לא תתן להם חן", וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות עבודת כוכבים פרק י' הלכה ד'): "אסור לספר בשבחן (של הגויים), ואפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריהם, שנאמר: ולא תחנם - לא יהיה להם חן בעיניך, מפני שגורם להדבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים".

לאור הדברים, טען בעל ה'בית שערים'[1] (יור"ד סי' רכ"ז), כי מאחר שדרך השדכנים לשבח לפאר ולהלל את האשה בפני האיש, ואת האיש בפני האשה, אם כן יש לאסור לעשות שידוך ביניהם, מחשש איסור "לא תחנם", ומה לי בשכר או בחינם, שהרי אף אם הוא בשכר שייך הטעם שציין הרמב"ם - שחלילה יבוא להדבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים.

והוסיף ה'בית שערים' לטעון: ואם יאמר האומר שיזהר בנפשו שלא לשבח ולפאר, (מה שקשה להאמין), מכל מקום משום הרחקה מעבירה יש לאסור, וכדברי רבותינו (במסכת ע"ז נ"ח:): "לך לך (לך והתרחק מן היין) אמרינן נזירא (אומרים לנזיר האסור בשתיית יין) סחור סחור (לך סביב לכרם) לכרמא לא תקרב!".

* * *

"מיילד בן לעבודה-זרה"

עוד יש לדון בשאלתנו מהמבואר בשולחן ערוך (יור"ד סי' קנ"ד ס"ב) כי אסור למיילדת ישראלית ליילד בן לנכרית[2]. טעם הדין הוא, משום שמיילדת בן לעבודת-כוכבים. כמו כן נפסק כי בת ישראל לא תניק את בן הנכרית, משום שמגדלת בן לעבודת-כוכבים. ומשכך, יש לומר, כי אף בנוגע לנידון דנן, מאחר וגורם השדכן ליילד בן לעבודה-זרה, יש להימנע מלשדך בין נכרים.

אולם בשו"ת 'חוות יאיר'[3] כתב, כי אין ללמוד לאסור זאת מחמת האיסור ליילד ולהניק נכרים, שהרי אין הדבר ברור שעל די הנישואין יבואו להוליד, והרי זה גרם רחוק. ולמעשה העלה כי אין איסור לזווג בין נכרים.

ומכל מקום, ציין החוות יאיר, שקיבל מפי גדולים וזקנות כי המתעסק בדברים אלו לא יֵצא נקי מזרע שמקדיח תבשילו, רחמנא ליצלן, ונרמז הדבר בכתוב בפרשת ואתחנן (דברים ז', ג'): וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם... כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי. ובעל ה'בית שערים', הביא דברי החוות יאיר, וסיים: לכן, לפי עניות דעתי, שומר נפשו ירחק מזה כמטחוי קשת, וה' יתברך יזמין לו פרנסה בהיתר ולא באיסור, ויהיה לו זרע כשר עד ביאת רגלי מבשר[4].


[1] לגאון רבי עמרם בלום זצ"ל. ר' עמרם נולד בשנת תקצ"ד (1834 למניינם) בהונגריה, והיה תלמידם של גדולי הונגריה תלמידי החתם-סופר. במהלך חייו שימש כרב בכמה קהילות בהונגריה וסלובקיה, ומוזכר בספרי חכמי דורו בכבוד רב. בסוף ימיו שימש כרב בעיירה ברטי-אויפאלו, בה נפטר בשנת תרס"ז (1907).

[2] אלא אם כן קיים חשש איבה ונוטלת שכר עבור פעולתה.

[3] סי' קפ"ה, והביאו הבאר היטב יור"ד סי' ב' ס"ק ט"ו.

[4] והעיר הגה"צ ר' חיים רבי שליט"א: יתכן שבימינו במקרים מסוימים יסכימו כולם להיתר, שהרי לדאבון לב קיימת מציאות שגויים נדבקים ביהודים ומכשילים את בנות ישראל רח"ל, והמצב חמור מאד. וכאשר ידוע למשל על נכרי זה שעובד עם יהודים באותו מפעל או בית-חולים וכדומה, הרי כשנעזור לו להשיג גויה מתאימה, נציל בזה את בנות ישראל. ואם זו הסיבה, אולי יהיה מותר לשדך אף לגויים אלו. ודפח"ח.

לרכישת ספרי "והערב נא" הקליקו כאן.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (82 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

חומש אור החיים עם ביאור אור לעיניים

320לרכישה

מוצרים נוספים

כמים ליבך - הרבנית ימימה מזרחי

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם 11 - חיים ולדר

חבורת תריג 4 - בתעלומת בבל - חיים ולדר

חבורת תריג - עונה 7

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים