x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - מהי מעלת זיכוי הרבים?

הרב אליהו עמר

מהו זיכוי הרבים, מהי מעלתו של מי שזוכה להיות 'מזכה הרבים', וכיצד ניתן לצאת מגבולות עצמנו ופרטיותנו - כדי להיות מזכי הרבים? הרב אליהו עמר בהרצאה חשובה לחיים