סגולות

אל תחמיצו את הסגולות המיוחדות הטמונות בשבת הקרובה, שבת זכור

כאשר כל ישראל יכוונו בעת עשיית המצוות למחות את זרעו של עמלק, הם יינצלו מכל הצרות. 10 עובדות על השבת הקרובה – שבת זכור

| ז' אדר התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
אא

השבת, פרשת ויקרא, נקראת גם "שבת זכור". מדריך קצר לדמותה של השבת הקרובה:

1. שבת זכור היא השניה מתוך ארבעת הפרשיות, שהם: שקלים, זכור, פרה והחדש. את פרשת "שקלים" קוראים לפני ר"ח אדר או בר"ח. פרשת "זכור" לפני פורים, ופרשת "פרה" אחרי פורים, ופרשת "החדש" בשבת לפני ר"ח ניסן או בר"ח ניסן.

2. בשבת "זכור" קוראים בספר התורה את הפסוקים המתארים את זכירת מחיית עמלק. 

3. עיקר המצווה: זכירה בפה את רשעותו של עמלק. קריאת פרשת "זכור" היא מצווה דאורייתא. לכן יזהר הקורא לקראה בקול רם כדי שישמעו כל הקהל ויכוונו לצאת ידי חובה, וגם הש"ץ יכוון להוציאם ידי חובתם. ואם שמע ולא כיון - לא יצא ידי חובה. עיקר המצווה: זכירה בפה את רשעותו של עמלק.

4. הפוסקים נחלקו אם נשים חייבות בקריאת "זכור" או לא. קיימות בפוסקים דעות שונות. למעשה, לפי רוב הפוסקים, נשים פטורות מקריאת "זכור", אבל כיום נהגו לבא ולשמוע. אשה שאינה יכולה להגיע לבית הכנסת - תקרא בחומש את פרשת זכור.

5. שבת זכור היא זמן סגולי להתפלל על זרע של קיימא. רבי צדוק הכהן מלובלין ב'דברי סופרים' כותב כך: "אז הזמן לפעול בקדושה לזרע יעקב, הולדת בנים חיים וקיימים לעד". ההסבר לכך הוא שלא יתכן שעשיו ויעקב יהיו שניהם ברום המעלה, ואחד תלוי בשני, כשזה קם, זה נופל, "לכן", מסביר רבי צדוק הכהן, "כאשר מזכירים מחיית עמלק בשבת זו, ומבקשים מהקב"ה להמעיט ולכלות זכרם, עי"ז מוכרחים בני ישראל להתרבות במניין ובמספר". רבי צדוק הכהן מלובלין מסיים בברכה: "וכולם יזכו לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות".

6. הרמב"ם מבאר מהי המטרה של מחיית עמלק, וכה דבריו: "מצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים. כדי לעורר איבתו". בעל "ספר החינוך": "ומצות עשה מן התורה על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורתינו מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם, וכדי לקיים מצות עשה זו של זכירת רשעותו של עמלק תקנו חז"ל שיהיו קוראים פרשה זו בציבור ומתוך הספר, פעם אחת בכל שנה, בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך מחית עמלק למחית המן שהיה מזרעו".

7. הרמב"ם בהלכות מלכים מסביר את הכפילות לכאורה, הכתובה על מחית עמלק: "זכור", וכן כתוב: "לא תשכח". לדבריו, "זכור" – בפה, "לא תשכח" – בלב, שאסור לשכוח איבתו ושנאתו.

8. ה"בן איש חי" מרחיב ומסביר מיהו עמלק: עמלק נמצא בתוך קרבו של האדם והוא משבש דעתו. ועל עמלק נאמר "אשר קרך" - הוא בא לקרר את האדם בעשיית המצוות, והוא משדלו לדחות את עשיית המצוות למחר או מחרתיים. אבל אם האדם עושה מצוות בזריזות, בחום, בחשק ובהתלהבות - זו מעלה גדולה.

קריאת מצות מחיית עמלק מביאה ליראת שמים טהורה. הציווי למחות את זכר עמלק, הוא מכיוון שעמלק שם לו למטרה להשכיח את התורה הקדושה מעם ישראל. עד היום, התקררות של יהודי וחוסר התלהבותו מקיום מצוות, הינה בהשפעתו של עמלק, שהתחיל את המלחמה בעם ישראל דרך התקררות.

9. כיון שקריאה פרשת זכור בשבת זו היא מן התורה, יש להימנע מאכילה ושתיה לפני קריאת פרשת זכור. מי שקשה לו להמתין עד אחר קריאת פרשת זכור, מותר לו באכילת עראי ובשתיית עראי.

10. כיצד ניתן למחות את זרעו של עמלק? על ידי קבלת עול תורה ומצוות. בעל ה"בית אהרן" מבטיח כי כאשר כל ישראל יכוונו בעת עשיית המצוות למחות את זרעו של עמלק, הם יינצלו מכל הצרות. כה דבריו: "כל איש ישראל, כל מה שהוא עושה, כוונתו צריכה להיות שבזו העשייה יתמחה הזכר של עמלק, וכאשר יהיה נזהר בזה כל בר ישראל, אזי בטוח אני אשר חיש מהר יהיו פטורים מכל הצרות".

הרב שמואל אלזם בביאורו על ההפטרה הנקראת בשבת זכור:


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.2 (129 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים