כללי - שאל את הרב

תלמוד תורה

י"ב תמוז התשע"ד | 10.07.14 16:47

שאלה

1.איך שאני לומד תורה זה משפיע על הגן עדן שלי ומצוות איך זה פועל? 2. שאני שומע הרצאות של רבנים מהאייפון או מהמחשב זה נחשב תלמוד תורה?

תשובה

 

לכבוד השואל,

 

1. להלן לשון הרמח"ל בספרו "דרך השם" חלק רביעי פרק ב':

 

 "בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריותיו, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה שבכל מה שאפשר שימצא בנמצאים. והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלו יתברך, ויקר ומעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך. והוא הוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויקרו אל ברואיו.

ואמנם קשר הבורא יתברך את השפעתו זאת, בעניין נברא ממנו יתברך לתכלית זה, והוא התורה.

 

"ועניין זה משתלם בשתי בחינות: בהגיון ובהשכלה.

וזה מה שביארנו שם, כי הנה חיבר האדון, ברוך הוא, כלל מילות ומאמרים, שהם כלל חמשה חומשי תורה, ואחריהם במדרגה נביאים וכתובים, וקשר בהם ההשפעה הזאת, באופן שכשידוברו הדיבורים ההם, תימשך ההשפעה הזאת למדבר אותם. ובתנאי שיהיה ההיגיון הזה בגבולים שהוגבלו לו, וכמו שכתבתי לפנים בסייעתא דשמיא.

 

"וכן בהשכלת מה שנכלל בדיבורים ההם לפי דרכיהם האמיתיים, תמשך ההשפעה הזאת למשכיל אותם."

 

הרי שלימוד התורה גורם השפעה ממשית מהשם יתברך אל האדם, וברור שעל ידי זה יותר יושג  מטרת האדם  בקיום המצוות, שהיא ההתקשרות אל השם יתברך.

 

כמו כן ענין ה"גן עדן" היינו מקום מנוחת הנשמות ומקום שהנשמות מתקשרות עם השם יתברך לפי פעולתן בתורה ובמצוות כאשר עדיין היו נמצאות  בעולם הזה; וברור שה"גן עדן" של האדם הזה שגרם התקשרות יתר להשם יתברך אפילו בהיותו בעולם הזה,  נשפע אליו בבוא הזמן את ה"גן עדן" ביתר חוזק והתקשרות

 

2 . מתבאר מדברי הרמח"ל הנ"ל, שישנם ב' ענינים בלימוד תורה : ההגיון וההשכלה. א"כ אע"פ שאין לשומע שיעור ענין ההגיון, הרי הוא עדיין מקיים לימוד תורה ע"י שהוא משכיל ומבין את הדברים הנאמרים.

בברכה,

 

רב נחום

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר