תפילה וברכות

אדם שחזר מחו"ל ונדרש לבידוד, איך יברך הגומל?

כ"ה תשרי התשפ"א | 13.10.20 00:00

שאלה

מה עושה אדם שחזר מחו"ל ונדרש לבידוד עושה עם ברכת הגומל? תודה רבה מראש

תשובה

שלום רב,

צריך לברך הגומל בפני עשרה אנשים, דהיינו עוד תשעה אנשים חוץ מהמברך (יעויין שלחן ערוך אורח חיים סימן ריט סעיף ג ומשנה ברורה ושער הציון שם), ולכן מי שנמצא בבידוד ולא יכול לברך בפני עשרה, יברך אחרי שיצא מבידוד, כי אמנם לכתחילה נכון לברך בתוך שלושה ימים, מכל מקום כשזה לא מסתדר מכל סיבה אפשר לברך גם לאחר מכן ללא הגבלת זמן. 

מקורות: כן כתב השלחן ערוך (סימן ריט סעיף ו) אם איחר יש לו תשלומין לברך כל זמן שירצה ונכון שלא לאחר שלושה ימים. ואמנם יעויין בחזון עובדיה ברכות (עמוד שנח) שהביא משו"ת שבט הקהתי חלק א' (סימן ק) שעל כל פנים אם עברה שנה אין לברך הגומל בשם ומלכות. ונראה שמסכים לדבריו בזה. אולם בשו"ת בצל החכמה חלק ה' (סימן פח אות ב) נקט לדבר פשוט שאפשר לברך אחרי עשר שנים, ושלעולם לא פוקע חיוב זה. וכן ע"ע בספר הלכה ברורה (סימן ריט בבירור הלכה אות כה) שכתב, שמסתימת דברי הפוסקים שלא חילקו בזה משמע דסבירא להו שאפילו לאחר כמה שנים מברך הגומל בשם ומלכות.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה