לא יטיל אדם בפרדס...

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:36

שאלה

איפה זה רשום יש סודות פה ספרו לי

תשובה

שלום

זה לשון הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ד הלכה יג): "עניני ארבעה פרקים אלו – מעשי מרכבה ומעשי בראשית – הם שהחכמים הראשונים קוראים אותו פרדס, כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס, ואע"פ שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואע"פ שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות דאביי ורבא, אעפ"כ ראויים הן להקדימן, שהן מיישבים דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקב"ה ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר שידעם הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר".

הייתי מגלה לך בשמחה קצת מהסודות הללו, על קצה המזלג, אבל דברי הרמב"ם הללו עומדים נר לנגד עינינו שלא לגלות סודות אלו למי שעדיין לא שלם בחלקים הקודמים לזה, וק"ו למי שעדיין לא זכה לקבל עליו לשמור שבת כהלכתה. בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר