שמיטה - שאל את הרב

ביכורי בית המקדש בשנת שמיטה

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:36

שאלה

בשנת שמיטה איזה ביכורים היו מביאים לבית המקדש אם השדה לא שייך לאף אחד או בשנה זו לא היתה עליה לי"ם

תשובה

שלום

ובכן למרבה הפלא שאלה מאוד מצויה בזמן שבית המקדש קיים, ואין על כך תשובה ברורה בתלמוד. נחלקו בזה רש"י והאור החיים הקדוש. זה לשון רש"י (שמות כג יט): "ראשית בכורי אדמתך - אף השביעית חייבת בבכורים, לכך נאמר אף כאן בכורי אדמתך". אולם באור החיים (דברים פרק כו פסוק ב) כתב בזה הלשון:

"אשר ה` אלהיך נותן לך - פירוש לפי ששייר ה` לו חלק בארץ, והוא שנת השמיטה, דכתיב (ויקרא כה ד) ובשנה השביעית וגו` שבת לה`, לזה בא דברו הטוב שאינו מצווה אלא על זמן הנתינה לך שהם שש שנים, אבל שנת השמיטה אין בה הבאת ביכורים לפי שאינם שלו, אלא מופקרת לכל". יצויין כי גם ברש"י יש המשנים את הגירסא, ולפיה לכל הדעות אין הבאת ביכורים בשנת השמיטה.

בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר