חברה והשקפה - שאל את הרב

מות על קידוש השם

ח' סיון התשע"ט | 11.06.19 00:00

שאלה

שלום,
שמעתי מספר פעמים שאומרים שחיילים שנופלים במלחמות/מבצעים או אזרחים שנפגעים בפיגועים או יהודים שנפלו בשואה הם נחשבים כאילו מתו על קידוש השם מפני שנהרגו רק בשל היותם יהודים.
בהרצאה אחרת של רב מאוד מוכר הוא מציין שמי שמת על קידוש השם הוא רק מי שעושה מצוות ״יהרג ובל יעבור״ כלומר שמאיימים עליו לעשות עבירה של עבודה זרה/גילוי עריות/שפיכות דמים והוא סרב ונרצח על כך. רק הם נחשבים שמתו על קידוש השם.
מה מהם הוא הנכון? האם יהודי שנהרג רק בגלל עצם היותו יהודי (גם אם הוא חילוני למשל) הופך את המוות שלו למוות על קידוש השם?
תודה

תשובה

שלום וברכה

קידוש השם יש בו דרגות שונות. אמת שאין דומה מי שקיבל על עצמו למות על קידוש  השם כדי לא לעבוד עבודה זרה ובין מי שנהרג בפיגוע אבל שניה קדושים ושניהם זוכים לכפרה וכבמואר בדברי הזוהר כל מי שנרצח בגלל היותו יהודי נרשם בבגדו של המלך כביכול והשם ינקום את דמו והאו נמצא בעולם מיודח בגן עדן וז"ל הזוהר  פרשת בראשית דף מא עמוד א 

היכלא רביעאה הכא קיימא חד רוחא גדריהאל (נ"א גהדה"אל) שמיה דא קיימא על כל אינון נשמתין דקטולי דשאר עמין (עעכו"ם) לעאלא לון גו פורפרא דמלכא ואתרשימו תמן עד יומא דינקום לון קודשא בריך הוא דכתיב (תהלים ק"י) ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה: 

בברכת חיים טובים ארוכים לכל עם ישראל,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר