כללי - שאל את הרב

כמה שאלות על תחיית המתים

ב' סיון התשע"ט | 05.06.19 00:00

שאלה

סליחה אם זה ארוך מידי,
 

1. האם המתים יתעוררו כמו שהם נקברו?
זאת אומרת סבא שלי עליו השלום לפני שהוא נפטר הוא עבר ניתוח והיו צריכים לקרוט לו את הרגל...
אז בתחיית המתים הקדוש ברוך הוא יקים אותו בלי הרגל?
כדי שקודם כל נראה שזה באמת הוא ושנאמין שזה הוא כי ככה הוא נקבר ואז בורא עולם יצמיח לו רגל חדשה?

2. וגם הגויים וכל האנשים הרעים כגון היטלר וכו יזכו לקום לתחייה??

3. ואיך יהיה מקום בעולם לכל האנשים שיקומו לתחייה?

4. ובנוסף, שנזכה לגאולה, בעזרת השם, וכולם יקומו לתחייה, הם לא ימותו שוב בסוף של דבר, או שהם יזכו לחיי נצח?

תודה רבה מראש ושוב פעם סליחה אם זה ארוך מידי

תשובה

שלום רב,

1. כל בעלי המומין יתרפאו לעתיד לבוא. אלא שקודם הם יקומו לתחייה עם המום, ורק לאחר מכן יתרפאו (מסכת סנהדרין דף צא עמוד ב. וטעם הדבר מבואר בבראשית רבה פרשה צה פרק א', ובמדרש תנחומא פרשת ויגש פרק ח', שהוא כדי שלא יאמרו הרשעים, אחרים המית ואחרים החיה. ולכן אמר הקב"ה, יעמדו כמו שהלכו, ואחר כך אני מרפא אותן. וע"ע במהרש"א בסנהדרין שם, ובספר בית אלקים שער היסודות פרק נט).

2. הגויים לא יזכו לקום בתחיית המתים, כמבואר בבראשית רבה (פרשה יג פסקה ו), חוץ מחסידי אומות העולם, וכמו שכתב היפה תואר שם. וכ"כ בספר ענף עץ אבות (עמודים ב-ג).

3. יעויין במדרש תנחומא (פרשת צו סימן יב) שאמרו שם, אף לעתיד לבוא כך אני עושה בציון, כל אותן האוכלוסין מן אדם הראשון עד שיחיו המתים היכן הם עומדין, והם עתידים לומר צר לי המקום גשה לי ואשבה, מה אני עושה להם אני מרחיבה שנאמר "הרחיבי מקום אהלך", ע"ש.

וכן כתב בסידור היעב"ץ (בפירוש למעמדות ליום הששי) שלאשר יאמין בנסי התורה ובדברי חז"ל לא יפלא זה בעיניו ואין כאן שאלה כל עיקר, וכי לא מצינו דוגמתן בעולם הזה כמה פעמים שהמועט מחזיק את המרובה וכו', אם כן היפלא מה' דבר כזה לעתיד כי יברא ה' חדשות בקרב הארץ להוליד גופות ולהצמיח מוצא נפשות, ולא יבצר ממנה התרחבה יריעות משכנותיה להחזיק צאצאיה ולא יצרו להם מגרשות, ע"ש.

4. נחלקו בזה הראשונים, כי דעת הרמב"ם (אגרת תחיית המתים) שמצב זה של חיבור גוף ונשמה, אינו אלא זמני בלבד, כאשר לאחר כמה אלפי שנים מעת תחיית המתים, תתרומם הנשמה מן הגוף מעלה מעלה אל עולם הנשמות ושם תקבל שכרה לנצח נצחים, ועל אותו הזמן אמרו בברכות (דף יז עמוד א): "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".

לעומת זאת דעת הרמב"ן (בשער הגמול) כי המצב שנוצר בעת התחייה בו חזרה הנשמה אל הגוף לא יפסק לעד לעולם, אלא ישאר קיים לנצח נצחים, כאשר גוף ונשמה כשהם אגודים זה בזה יכנסו לעולם שכולו ארוך הוא עולם הבא.

בברכה,

הלל מאירס

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (2 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר