כללי - שאל את הרב

פוריות וזרע בר קיימא

י"ז אייר התשע"ט | 22.05.19 00:00

שאלה

אשמח מאוד בבקשה לתפילות וסגולות שאוכל לקרוא/ולעשות, על מנת לפתוח את מזלי ובעזרת השם להיפקד עוד השנה בתינוק בריא ושלם.

תשובה

שלום רב,
 
להלן כמה סגולות שיכולות לסייע להיפקד בזרע של קיימא -

1. קיום מצות שילוח הקן על ידי האיש והאישה סגולה היא לזרע של קיימא (כך אמרו במדרש דברים רבה פרשת כי תצא פיסקא ו, ומה מתן שכרה של מצות שילוח הקן, שאם אין לך בנים אני נותן לך בנים, מנין שנאמר שלח תשלח את האם, ומה שכר אתה נוטל, ואת הבנים תקח לך. וכתב בספר החינוך מצוה תקמה כלומר שימשך קיומו, שהבנים הם קיום האדם וזכרו. וכן ראה בספר מעין אומר חלק יב' פרק א' סימן סא, שכן יעץ הגר"ע יוסף זצ"ל לזוג שטרם נפקד שיקיימו מצות שילוח הקן ואמר לאישה גם את תעזרי לו למצוא קן. וכן ראה בספר דרך שיחה חלק א' עמוד נב בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א).

2. אחרי הדלקת נרות שבת תאמר האישה תפילת חנה בספר שמואל א' פרק ב' פסוקים א-י. וטוב שתבין מה שהיא אומרת ותאמר בכוונה (קצור שלחן ערוך סימן עה סעיף ב, והובא בכף החיים סימן רסג אות לד).

3. ששני כהנים מיוחסים בארץ ישראל יזכירו את שמו לישועה יום יום לפני ברכת כהנים ויכוונו עליו בברכתם (שו"ת תשובות והנהגות חלק א' סימן תשצ, וחלק ד' סימן רג).

4. לבקש ממוהל או סנדק לפני המילה להזכיר את שמו ושמה לישועה (תשובות והנהגות חלק א' שם).

5. לבדוק את המזוזות היטב, ואף שקנה ממומחה, מצוי שחסר דבר קטן שפוסל. ואחר כך יבדוק את הפרשיות והבתים של התפילין לראות אם הם כשרים ומהודרים. ואחר כך יבדוק את הכתובה, כי מצוי שהשמות אינם כתובים כראוי, וצריך כתובה אחרת כדין (תשובות והנהגות חלק ד' שם).

6. סגולה נפלאה לקבל על עצמו בליל טבילה, שאם יעזור הקב"ה ותיכנס להריון יאמר "נשמת כל חי" כולו בכוונה ושמחה. וטוב להפריש בליל טבילה צדקה עבור תלמידי חכמים, ויתפללו שבזכות זה יזכו לבנים תלמידי חכמים (תשובות והנהגות שם).

7. להתפלל בקברה של חנה הנביאה הקבורה בסמוך לבנה שמואל הנביא, וכן בקברה של רחל אמנו (ספר סגולות רבותינו עמוד 96 בשם הגרב"צ מוצפי שליט"א, והוסיף שטוב שיקראו שם את מעשה חנה ותפילתה, ע"ש. ועניין התפילה דווקא אצלן הוא משום ששתיהן חוו בעצמן צער רב עד שזכו לפרי בטן).

8. להתברך אצל גדולי וצדיקי הדור. כי ברכת צדיק עושה רושם. וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.

בשורות טובות בקרוב,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (1 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר