שבת - שאל את הרב

מותר להדק קשר של ציצית בשבת?

כ"ה אדר ב' התשע"ט | 01.04.19 00:00

שאלה

במידה והקשר האחרון בטלית משתחרר טיפה אבל לא לגמרי האם מותר לחזק / להדק את הקשר בשבת ? תודה

תשובה

שלום רב,

אסור.

מקורות: כן כתב הקצות השלחן חלק ה' (סימן קכג בבדי השלחן סק"ד) שצריך ליזהר מאוד בציצית שמצוי לפעמים  שהקשר העליון מתרופף קצת, ואם מושכו ומהדקו יש בזה חשש חיוב חטאת להרמב"ם וכו', ע"ש. והובא להלכה בחזון עובדיה שבת חלק ה' (עמוד סה-סו) ובשמירת שבת כהלכתה החדש חלק א' (פרק טו סעיף נג). וע"ע בשו"ת אז נדברו חלק ג' (סימן כב) וחלק יא' (סימן מח) ובשו"ת באר משה חלק ו' (סימן קד).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 9 (5 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר