הלכות ומנהגים - שאל את הרב

מה כולל האיסור ״לא תחנם״ בנוגע לנתינת חן לגויים?

כ"ד אדר ב' התשע"ט | 31.03.19 00:00

שאלה

אני אשמח להבין מה המשמעות של ״לא תחנם"
ממה שאני זוכרת חלק מהאיסור זה לומר על גוי שהוא יפה-להודות בחן שלו
זה לא מובן לי מפני שגם להם יש חלק אלוק ממעל לא?
כשאני רואה ילד חמוד שבא לי לחבק אותו או לומר על גויה שהיא יפה זה איסור?
אשמח לבירור ההלכות
תודה מראש

תשובה

שלום רב,

1. אכן כך מובא בגמרא בעבודה זרה (דף כ עמוד א) שאין לתת חן לעובדי כוכבים, דהיינו שאסור לומר כמה נאה עובד כוכבים זה, ודבר זה נלמד ממה שכתוב (דברים ז ב) "לא תחנם". אולם אם מתכוון בדבריו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו מותר.

וכן הוא להלכה בשלחן ערוך יורה דעה (סימן קנא סעיף יד) שאסור לספר בשבח עובד כוכבים, אפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו. קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו. אבל אם מכוון בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו מותר.

2. כל האיסור לשבח גויים, הוא דוקא אם הם עובדי עבודה זרה, אולם גויים שאינם עובדי עבודה זרה אין איסור לשבח (שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן מז אות ה. וכן יש ללמוד ממה שכתב באורך בשו"ת יביע אומר חלק י' חלק יורה דעה סימן מא אות א-ו).

3. מה שאסור לספר בשבחן של גויים משום "לא תחנם" הוא דוקא אם מדברים על זה. אולם במחשבה בלבד אין איסור מעיקר הדין (ציץ אליעזר שם אות א). וממילא אם את חושבת על יופי של ילד מסויים אין בזה איסור.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 9 (2 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר