אמונה

איך אפשר להוכיח את מספר הנוכחים שהיו במעמד הר סיני

  • י"ט אדר ב' התשע"ט
אא

שאלה

מכיון ששאלתי הקודמת נשאלה בקיצור הרי לכם אריכות דברים. משה רבינו הוא היהע אחראי לזון את העם בשנות המדבר וא"כ אפשר שניצל זאת כדי לכוך את העם להאמין בו. ואם תטען שא"א לשכנע שש מאות אלף איש שחוו מעורה כל כך משמעותי להם ולדורות הבאים אפשר שלא היו שש מאות אלף איש ומעתה שני האופציות על השולחן או שהיה מאתיים אלף איש ופחות והיה נראה להם כשש מאות אלף או שהיה פחות מכך והרבה כעשרת אלפים איש אמנם הם היו אינפלבתיים ולא ידעו לקרוא. ובהקשר לטענת מרצי ערכים שמתאר בא' מהפיפרוסים שהעבדים דהיינו העבריים הם אלו ששכתבסו את הכתב מעל הקירות אפשר שידעו רק את כתב החרטומים ולא את הכתב האשורי. אשמח שתחזרו אלי בהקדם האפשרי במייל הנ"ל (שנגמר בשטרודל ג'ימל .קום) הדבר טורד את מנוחתי ואין לי לא יום ולא לילה מכיון שהדת מאוד משכנעת פרט לטעיון הנ"ל תודה רבה.

תשובה

שלום וברכה,

אנו יודעים שהיו שש מאות אלף - בגלל שכך העם שהיה שם - העביר כהיסטוריה לבניו, לא ניתן להמציא היסטוריה ומספרים שלא היו.

ישנו תיעוד היסטורי לעם על גודל והתפלגות האוכלוסיה בדור המדבר. ספר התורה בעת מסירתו לעם - מונה 3 מיליון איש, מספר המורכב מ-12 שבטים שונים, מלבד הכהנים, הלווים ובתי הדינים של הסהנדרין המונה שבעים ואחד מזקני העם. כפי התיעוד ההיסטורי שמעביר העם מידי אבותיו. מספר זה איננו שרירותי: ספר במדבר מונה את התפלגות האוכלוסייה של 12 השבטים בדור המדבר, את שמות המשפחות, השושלות, ראשי כל שבט, את הנחלות, הדגלים ועוד. התורה תיעדה את מספר השבטים בדור יציאת מצרים: 603,550 גברים בני 20 שנה ומעלה. ראה כאן על התפלגות האוכלוסייה של 12 השבטים במקרא עם שמות ושושלות:

http://www.ateret4u.com/online/f_00724.html#HtmpReportNum0000_L2

ספר שמות (פרק לח, כו): "לכל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים", ואף התאריך בו נעשתה הספירה מצוין בתורה: "באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם בארץ מצרים".

אדם אחד לא יכול להמציא היסטוריה לאומית.

אתה יכול לכתוב בספר מה שתרצה, אך לא ניתן לשכנע עם שלם בהיסטוריה שלא שמע מאבותיו.

אם זה היה אפשרי - עוד אלפי דתות בעולם היו מספרות על נסים בקנה מידה המוני כמו בתורת ישראל!

עובדה שמוחמד שלט בעמו הפרימיטיבי בחרב, והיה הורג כל מי שכפר בנביאותו. בכל זאת לא יכל לשכנע אנשים בנסים שלא ראו - זאת מפני שאף אדם איננו אי בודד, וכל אב מספר לילדיו את האמת. אנשים יכולים להאמין לנביא שהוא ראה נס בסתר (כמו מוחמד שטען שראה מלאך במערה),אך הם לא יכולים להאמין בנס שהם ואבותיהם לא ראו בעיניהם. דבר כזה סותר את הטבע וההגיון הבסיסי של כל אדם שפוי.

עניין זה לא קשור לידיעת קרוא וכתוב, אלא לידיעת היסטוריה. אף עם לא יחגוג חגים ויקיים מצוות לזכר היסטוריה שלא שמע עליה מאבותיו.

אבקשך לקרוא חוברת קצרה שכתבתי בשם "סיפור מוזר", על הניסיון להמציא תורה. לקריאת החוברת חפש בגוגל את המילים "דניאל בלס סיפור מוזר".

תמיד תזכור שיש עוד 4000 דתות בעולם, שגם הן התחילו מכתות, עמים או משפחות (חמולות). אילו היה אפשר להמציא היסטוריה המונית בדרך זו, אז האמן שעוד הרבה מאוד דתות בעולם היו מנחילות לילדיהם שקרים מאיזה "סבא משוגע" על נסים בקנה מידה ארצי שנעשו לעיני מיליוני אבותיהם שלא היו ולא נבראו.

יש פתגם באנגלית שאומר: "No man is an Island" - אף אדם אינו אי בודד.

כלומר, בני אדם חיים בקהילות ובאים במגע עם אנשים אחרים, יש להם משפחות והם נזקקים לאנשים נוספים בחייהם. כל בן צריך למצוא בבוא היום אשה להתחתן איתה - וגם לה כמובן יש משפחה, סבות ואבות משני הצדדים. בכל משפחה יש דודים ודודות, בני דודים ובני דודות, אחים ואחיות, סבים וסבתות, קרובים ורחוקים. וכמובן יש מגע עם שכנים, רופאים, קיים מסחר עם בני עמים אחרים והיכרות עם תרבויות שכנות.

פירוש הדבר שגם אילו היה קם "סבא משוגע + סבתא משוגעת" וממציאים לבני משפחתם איזו היסטוריה שלא היתה, הילדים היו מגלים מהר מאוד שהם שיקרו להם - כאשר יבואו במגע עם בריות נוספות. כי אף אדם אינו "אי בודד".

מה שאמר הוא בלתי אפשרי מסיבות רבות, ואמנה כאן כמה מהן:

1. בראש ובראשונה כי התורה נועדה לעם שלם, ולא למשפחה יחידה. היא מתעדת כיבוש של הארץ, מוסד של כהנים, לווים, סנהדרין ועוד. כמו גם 12 שבטים אשר שולטים בנחלות הארץ. אי אפשר לבוא לילדים ולומר להם שעכשיו לילה, כשהם רואים מולם יום. כך גם לא ניתן להמציא אירועים בקנה מידה ארצי - שאין מיליוני משפחות נוספות ששמעו עליו. לא ניתן להעלים את עם ישראל ובית המקדש, ולהמשיך להאמין בתורה שאף עם לא מעיד עליה מאבותיו. גם כל בני העמים מסביב אמורים לדעת על כיבוש הארץ בידי ישראל, ועל ההיסטוריה ההמונית של עם ישראל. ממליץ לך לקרוא בעיון במאמרי "ההוכחה ההיסטורית":

https://www.hidabroot.org/article/219799

2. ההיסטוריה ממשיכה לזכות לתיעוד היסטורי בכל דור, כך שכל דור זוכה לתיעוד נוסף בשרשרת. אילו היתה משפחה אחת בלבד מעבירה את התורה לפתע - אירוע זה היה מונצח בכתביהם של הבנים ובני הבנים שיוולדו מהם - אשר היו מספרים שכך קיבלו בדור נכחד מן "הסבא הגדול". פירוש הדבר שהעם היה זוכר את אבותיו שהגיעו ממשפחה בודדה, וסיפור זה היה מתועד גם כן. לא ניתן "להשתיל" היסטוריה, גם להעלים את "המשתיל" מאזני הדורות הבאים, וגם להעלים את זמן ואירוע "ההשתלה"...

3. ישנם 24 ספרי תנ"ך שמתעדים כל תקופה בעם ישראל, את גודל העם, המלחמות, המנהיגים, המלכים וכו'. מה שלא נותן מקום ל"השתלה", שכן כל תקופה תועדה בידי אנשי דורה - אשר העידו על מסורת הדור הקודם. כך לדוגמה, ספר יהושע מתעד את כיבוש הארץ לאחר פטירת משה. ספר שופטים מתעד את המלחמות והמנהיגים לאחר כיבוש הארץ. ספר שמואל מתעד את המלחמות והמנהיגים בתקופת המלכות הראשונה - שאול ודוד, וספר מלכים מתעד את התפלגות הממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. לאורך כל התקופות הללו היו שני בתי מקדש, סנהדרין וכהנים ולווים. 

* * *

לעיני כל ישראל נעשו אינספור נסים בקנה מידה ארצי, ששינו את מהלך ההיסטוריה: עמוד האש והענן, מן היורד מן השמים, באר מרים, "שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה" (דברים ח, ד). וגם בדורו של יהושע, שבירת חומות יריחו בקול שופרות. אף עם אחר בעולם אינו מספר על נסים בקנה מידה ארצי.

כל דת כידוע נשענת על סיפורי נסים, אשר נועדו להעיד על רמת הקשר של הנביא עם העל-טבעי. לכן נמצא סיפורי מופתים על בודהה, על ישו, על מוחמד, וכל נביאי הדתות. כלומר: קיים אינטרס מובהק לכל דת לדווח על נסים כבירים ככל האפשר. 

מדוע אם כן, הנצרות אינה מספרת למאמיניה על קול ה' מדבר בפני עם שלם במעמד נשגב? מדוע האסלאם אינו מספר על המלאך גבריאל נגלה לעיני מיליונים? מדוע הבודהיזם אינו מספר על בודהה שיצר הראה רוחנית לכל ההודים? היכן נמצאים בדתות אחרות נסים כבירים בקנה מידה ארצי כגון "עשרת המכות", "קריעת ים סוף", "מעמד הר-סיני", "עמוד האש והענן", מן היורד מן השמים ומים מסלע, ארבעים שנה של נסים במדבר, שבירת חומות יריחו בקול שופרות וכהנה וכהנה?

אפילו הנצרות והאסלאם שחיקו את התורה ונשנעות עליה, לא הצליחו לספר למאמיניהם על נסים בקנה מידה ארצי. מוחמד לא היה מסוגל לשכנע אפילו בחרב את מאמיניו הפרימיטיביים, שלא ידעו קרוא וכתוב, שכל אבותיהם זכו להתגלות אלוקית אדירה שלא היתה.

פירוש הדבר, שאין אף אפשרות להמציא היסטוריה המונית (כלומר, אירוע היסטורי לעיני עם שלם שלא היה). אחרת, כל הדתות בעולם היו עושות זאת, ואם לא כולן אז לפחות אלף, ואם לא אלף אז מאה, ואם לא מאה, אז עשר... אך לא ייתכן שמתוך 4000 דתות, רק דת אחת תספר לנו עשרות סיפורי נסים בקנה מידה ארצי.

התירוצים הדחוקים שנשמעים כלאחר-יד הם שהיתה איזו "התפתחות של היסטוריה מקראית מתוך סיפורי אגדות שהתרוצצו בעם", שאנשים היו "פרימיטיביים שאינם יודעים קרוא וכתוב לכן היה אפשר למכור להם הכול", שהיתה "שכחה היסטורית של העם", ומלכים/כוהנים "שלטו בעם" והכתיבו את ההיסטוריה של העם כרצונם. תירוצים אלה מופרכים מיסודם לאור העובדה הפשוטה שקיימות עוד אלפי דתות אחרות בעולם - גם בהן נמצא "סיפורי אגדות" ואנשים "שלא ידעו קרוא וכתוב" ומלכים וכוהנים ש"שלטו בעם ובכתביו". למרות זאת לא נמצאת אפילו באחת מהן טענה להתגלות אלוקית בפני עם שלם.

אתה יכול לכתוב בספר מה שתרצה, אך לא ניתן לשכנע עם שלם בהיסטוריה שלא שמע מאבותיו. אם זה היה אפשרי - עוד אלפי דתות בעולם היו מספרות על נסים בקנה מידה המוני כמו בתורת ישראל!  

בברכה,

דניאל בלס

תגיות:דתאמונה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה