כללי - שאל את הרב

מה המקור שהעולם לא יכול להתקיים בלי לימוד תורה?

כ"א אדר א' התשע"ט | 26.02.19 00:00

שאלה

הגמרא בעבודה זרה ג. שלמדנו עכשיו בדף היומי אומרת שאם עם ישראל לא היו מקבלים את התורה העולם היה חוזר לתוהו ובוהו ואח"כ הארץ שקטה והתוספות שם אומרים שזה רק בזמן שקבלו שאלתי איפה המקור על הדבר הידוע שאם העולם היה רגע אחד בלי תורה העולם היה קורס.

תשובה

שלום רב,

יסוד העניין שהעולם לא יכול להתקיים בלי לימוד תורה הוא מהגמרא במסכת נדרים (דף לב עמוד א) אמר רבי אלעזר, גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר (ספר ירמיה פרק לג פסוק כה) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי".

וכתב הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים (שער ד' פרק יא) והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כלו, מקצה עד קצהו, פנוי ח"ו אף רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותהו חס ושלום. וכן שפעת אורם או מעוטו ח"ו, הכל כפי ענין ורב עסקנו בה, יעויין שם.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר