שבת - שאל את הרב

קריאת עיתונים בשבת

ט' אדר א' התשע"ט | 14.02.19 00:00

שאלה

מותר לקרוא בשבת עיתון דברים שאינם גורמים לצער?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

אם הוא עיתון דתי­ חרדי, שמותר לקרוא בו ביום חול, מותר לקרוא בו בשבת, ובלבד שלא יקרא בו ענינים של משא ומתן ומכירות וכיוצא בזה.

אבל אם הוא עיתון חדשות חילוני, שבודאי אסור לקרוא בו אפילו ביום חול, כי הוא מלא תמונות שחץ, וכתבות המלאות זימה ולשון הרע ורכילות ובזיון תלמידי חכמים וכדומה, אסור לטלטלו בשבת, כי דינו כדין עפר ואבנים, שהם מוקצים מחמת גופם. 

כל האמור לעיל לגבי קריאת עיתונים דתיים, זהו מעיקר הדין, אבל ראוי ונכון מאד שלא לקרוא בשבת שום דבר מלבד בדברי תורה, כי לכך נועדה השבת (ראה חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ג' עמוד לב, ד"ה עתון, וחלק ו' עמודים עא-עב).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר