זוגיות

חובות הבעל לאשתו מבחינה כלכלית

ח' אדר א' התשע"ט | 13.02.19 00:00

שאלה

נשואה פעם שניה, מבקשת לדעת מהן חובות הבעל כלפי אשתו מבחינה כלכלית

תשובה

שלום וברכה

שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן סט 

סעיף א
 כשנושא אדם אשה מתחייב לה בעשרה דברים, וזכה בה בד' דברים, אפילו לא נכתבו. 

סעיף ב
 אלו הן העשרה דברים  מזונותיה, וכסותה, ועונתה, ועיקר כתובתה, ורפואתה, ולפדותה אם נשבית, וקבורתה, ולהיות ניזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה, ולהיות בנותיו ניזונות אחר מותו עד שיתארסו, ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם. 

סעיף ג
אלו הם הארבע: מעשה ידיה, ומציאתה, ופירותיה וירושתה. 

בהצלחה,

בנימין שמואלי

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה