שבת - שאל את הרב

האם מותר להתקלח בשבת

ז' שבט התשע"ט | 13.01.19 00:00

שאלה

באיזה אופן (אם בכלל) מותר להתקלח בשבת?
(כמובן ללא חפיפה)

תשובה

שלום רב,

אסור להתקלח בשבת במים חמים כל גופו, אפילו אם רוחץ אבר אבר לבדו, ואפילו אם הוחמו מערב-שבת.

וכן אסור להתרחץ במים שהוחמו מאליהם בשבת על ידי ה''דוד שמש''. וגם אם אינו רוחץ את כל גופו, אלא רק את רובו, גם כן אסור, דרוב הגוף נחשב כרוחץ את כל הגוף ואסור (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן שכו סעיף א, משנה ברורה סק"ב, וילקוט יוסף שם).
 

אמנם לפי מנהג הספרדים מותר להתקלח במים קרים בשבת (לוית חן עמוד קכג, וטהרת הבית חלק ב' מהדורת תשע"ט עמודים תעד-תעה).

אולם מנהג האשכנזים שלא להתקלח אפילו במים קרים זולת במקרים שהוא מצטער שאז ניתן להקל בזה (ראה משנה ברורה סימן שכו ס"ק כא, ושו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ד' סימן עד, עניני רחיצה אות ג, וסימן עה אות א, ושו"ת מנחת יצחק חלק ו' סימן לב אות ה, ושו"ת דברי פינחס חלק ב' סימן כז).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר