חברה והשקפה - שאל את הרב

קניות בסופר זול או יקר

י"ט טבת התשע"ט | 27.12.18 00:00

שאלה

שלום,

אומרים "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה....". אם כך:
א. האם יש משמעות האם אני עורכת קניות בסופר יקר או זול? הרי מה שקצוב לי קצוב...
ב. מה לגבי מבצעים?
ג. לגבי שבת האם זה נכון שדווקא צריך לקנות במקום הכי יקר ע"מ להדר?

המון תודה!

תשובה

שלום וברכה

א.ב. הנה דברי רבינו החפץ חיים בספרו ביאור הלכה סימן תקכט 

סעיף א
ואל יצמצם בהוצאת יום טוב - אבל בשאר הימים צריך כל אדם לצמצם בהוצאותיו [טור] ומקורו מהא דאיתא בגמרא מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו' ופירש"י ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו אלא מה שפסקו לו עכ"ל וזהו תוכחת מרובה על זמנינו שבעו"ה הרבה אנשים עוברין ע"ז ולא ישימו לב איך להתנהג בהוצאות ביתם להרחיק דברים המותרים ורבים חללים הפילה הנהגה הרעה הזו שמביאה את האדם לבסוף עי"ז לידי גזל וחמס וגם לחרפה וכלמה. והרבה סיבות יש שגורמים להנהגה רעה הזו. והסיבה הגדולה שבכולן הוא ע"י הנשים שדעתן קלות ואינן רואות הנולד ואשרי למי שיאמץ לבבו ולא ישגיח לפיתויים וינהל הוצאות ביתו בחשבון כפי ערך הרוחתו ולא יותר ועיין בקונטרס שפת תמים פרק ה' מה שכתבנו בזה:

ג. לא.

בברכה,

בנימין שמואלי
 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר