חברה והשקפה - שאל את הרב

שאלה על הפרשה

י"א טבת התשע"ט | 19.12.18 00:00

שאלה

מדוע יעקב אבינו המשיל את השבטים לחיות?

תשובה

בס"ד

שלום וברכה,

יעקב אבינו לא המשיל את כל השבטים לחיות, לדוגמה: "זבולון לחוף ימים ישכון" (בראשית מט, יג).

עם זאת, בעלי החיים מייצגים תכונות ידועות שספינה לא יכולה לייצג. לדוגמה יהודה: ""יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אוייביך... גור אריה יהודה, מטרף בני עלית, כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו" - מתאר את מידת הגבורה והכוח. אריות יכולים להתחיל לצוד מגיל חודשים ספורים, עוד בתור גורים. והיא מציינת נחישות וכח מנהיגות שאין חולקים עליו.

"יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים" - החמור בזמן הקדום לא ייצג טיפשות אלא כוח ואומץ, כי היה סוחב מסעות לאורך זמן רב בנחישות ובעקשנות מבלי להישבר, כפי שמבאר הרשב"ם (בראשית פרק מט פסוקים יד-טו): "יששכר חמור גרם – לא כזבולון שהולך עם עוברי ימים לסחורה, אלא עובד אדמתו יהיה כחמור בעל איברים חזק מצוי בין המשפתים – תחומי העיר לחרוש ולעבוד את האדמה."

תכונות אלו נועדו להשלים זה את זה, כדי ששבטי ישראל יכירו את כוחם ותפקידם לעזור איש לרעהו. יש מי שכוחו יפה במסע או מלחמה, ויש מי שכוחו יפה ביישוב ועבודת האדמה. כך היו עושים ביניהם הסכמים, כמו הסכם זבולון ויששכר המפורסם. בעלי החיים ייצגו תכונות ידועות אלה, ולכן היו משלים טובים לייצוגם.

בברכה,

דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר