נשים - שאל את הרב

האם מותר לנשים ללמוד גמרא?

י"ד כסלו התשע"ט | 22.11.18 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב!
האם מותר לנשים ללמוד גמרא ?
תודה מראש.

תשובה

שלום רב,

אסור ללמד נשים גמרא. אולם אם הן לומדות בעצמן אין בזה איסור ויקבלו שכר בתורת אינן מצוות ועושות.

אמנם מותר ללמד נשים פרקי אבות משום שהוא כולל עניני מוסר והנהגות טובות.

מקורות: עצם הדין שאסור ללמד נשים תורה שבעל פה מבואר בשלחן ערוך יורה דעה (סימן רמו סעיף ו).

ואמנם בספר שלחן גבוה חלק יורה דעה (סימן רמו אות יט) כתב לאסור גם לימוד עצמי בתורה שבעל פה לנשים, ע"ש. וכ"כ בספר נהורא דאורייתא (מאמר ג' פרק י אות ג). וכן פסק בשו"ת שבט הלוי חלק ו' (סימן קנ) וחלק ח' (סימן ריא).

אולם בשו"ת מהרי"ל החדשות (סימן מה) כתב, שדווקא ללמד את בתו אסור, אבל היא שלמדה בעצמה יש לה שכר כאינה מצווה ועושה שהיא מכוונת לטובה, ע"ש. וכן כתבו מדנפשייהו בספר אבי עזרי (הלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה יג) ובשו"ת ציץ אליעזר חלק ט' (סימן ג) ובשו"ת אז נדברו חלק יד' (סימן ג אות ז) ובשו"ת משנה הלכות חלק י' (סימן קסא). וזכו לכוון לדברי חד מרבוותא קמאי ה"ה המהרי"ל הנ"ל. וע"ע בשו"ת בני בנים חלק ג' (סימן יב) ובשו"ת נהרות איתן חלק ב' (סימן סד אות א-ב).

ולכל הדעות מותר לנשים ללמוד מסכת אבות (ואף מותר ללמד אותן) וכמבואר בשו"ת אגרות משה חלק יורה דעה חלק ג' (סימן פז) ובשו"ת שרגא המאיר חלק ז' (סימן כו אות ג). וע"ע בספר ארחות רבנו חלק א' (עמוד קצג אות כ) ובספר דרך שיחה חלק א' (עמוד פה).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר