תפילה וברכות - שאל את הרב

מה פירוש המכין מצעדי גבר?

ד' כסלו התשע"ט | 12.11.18 00:00

שאלה

שלום רב,
כתוב בברכות השחר "המכין מצעדי גבר", מה פירוש הברכה ?

תודה

תשובה

שלום רב,

הפירוש הוא כמו שכתב האבודרהם (שחרית של חול) שהוא על שם הפסוק (תהלים לז כג) "מה' מצעדי גבר כוננו", שהכין הקדוש ברוך הוא פסיעות רגליו ללכת בכל עסקיו.

וביתר ביאור כתב בספר יסוד ושורש העבודה (שער האשמורת פרק ד) וזה לשונו : ובברכת המכין מצעדי גבר יכוין האדם במחשבתו החכמה הנפלאה של הבורא יתברך שמו שברא באדם אברים וחוליות ופרטי חוליות שברגלים שמהם באו הנענוע וההילוך ויחשוב במחשבתו בחתימת ברכה זו כמה פעמים גבורת ה' בשמחה עצומה מאד, ע"כ.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר