כללי - שאל את הרב

האם מובטח שצדקה מצילה ממוות ופגעים?

כ"ח חשון התשע"ט | 06.11.18 00:00

שאלה

האם מובטח שצדקה מצילה ממוות ופגעים חס ושלום?
תודה רבה

תשובה

שלום רב,

זה לשון השלחן ערוך יורה דעה (סימן רמז סעיף ג) כל המרחם על העניים הקב"ה מרחם עליו. ושם (סעיף ד) כתב עוד: הצדקה דוחה את הגזירות הקשות, וברעב תציל ממות כמו שאירע לצרפית. וכתב הש"ך (סק"ב) שהוא הדין שמצילה משאר מיני מיתה כדאיתא בסוף מסכת שבת (דף קנו עמוד ב), ועוד מוספת לו אורך ימים כדאיתא במסכת בבא בתרא (דף יא עמוד א) גבי בנימין הצדיק.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר