כללי - שאל את הרב

איך יכול להיות שמי שמדבר לשון הרע מפסיד את כל המצוות שעשה?

כ"ח אב התשע"ח | 09.08.18 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב
שמעתי פעמים רבות בחיים שלי (בשם החפץ חיים) שמי שמדבר לשון הרע העברות של המדובר עוברים אליו והמצוות שלו עוברים למדובר.
וזה ממש קשה להבנה, בן אדם שהיה כל החיים שלו רשע גמור, אם רגע לפני שהוא מת דיברו עליו לשון הרע אז פתאום הוא יחשב צדיק? וחוץ מזה למדתי שבלשון הרע נענשים שלושה: המדבר, המדובר והשומע. אז מה העונש שלו? שעוברים ממנו כל העברות שאי פעם עשה?
איך אפשר לאבד מאמצים לעבודת מידות של שנים ברגע אחד של לשון הרע?
אשמח להסבר

תשובה

שלום רב,

ראשית כל כפי הנראה מי שמדבר לשון הרע מפסיד רק חלק מזכויותיו ולא את כל זכויותיו, וכן אינו מקבל את כל העבירות של אותו אדם שדיבר עליו אלא רק חלק מהם  (כך נראה מדברי חובת הלבבות שער הכניעה פרק ז', והארחות צדיקים שער הענוה, והמגיד מישרים פרשת ויקהל. וע"ע בספר מכתב מאליהו חלק ד' עמוד 214).

שנית, יש שכתבו שדוקא מי שהוא בעל לשון הרע, דהיינו שפיו הפקר ואינו מקפיד על איסור לשון הרע כלל, הוא זה שלוקחים ממנו זכויות ומעבירים אליו עבירות של זולתו, אולם מי שדיבר לשון הרע באקראי אין לוקחים ממנו זכויות ולא מעבירים אליו עבירות כלל (תשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א, הובא בספר הליכות חיים חלק ב' תשובה תה. וכן צידד הגרי"ח סופר שליט"א בקובץ הבאר, כד, עמוד נו).

שלישית, אם המספר לשון הרע חזר בתשובה שלימה, ופייס את חבירו והשיג מחילתו, הזכויות שהפסיד חוזרות אליו, וכן העבירות שעברו אליו מחבירו נמחלות לו (יעויין בדרשות החתם סופר לז' אדר שנת תקצ"ו, ובספר דברי יואל על התורה חלק ה' עמוד תנא, ובשו"ת אז נדברו חלק יד' סימן סט, ובספר גם אני אודך על עניינים בש"ס חלק ב' סימן עו בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, ובמה שכתב הגרי"ח סופר שליט"א בקובץ הבאר שם. וכתב בספר אילת השחר על ס' ויקרא פרק יט פסוק טז שמכל מקום הזכות שיש לו במה שמוחל, שוקל הרבה כנגד כל הזכויות שעברו אליו והחזירם ע"י מחילתו, ע"ש. אמנם יעויין בשו"ת אבן ישראל חלק ט' סימן קסד אות א).

וראי עוד : https://www.hidabroot.org/question/245932

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר