תורה ומדע - שאל את הרב

איך ניתן לדעת שלא התבלבלו בספירת הימים?

כ"ח תמוז התשע"ח | 11.07.18 00:00

שאלה

שאלה שמעולם לא ראיתי שנשאלה ולכן אני אישית לא ראיתי תשובה לגביה.
איך ניתן לדעת שבמשך כל תקופת הקיום של עם ישראל לא התבלבלו בספירת הימים? איך ניתן לדעת שהיום יום שני כ”ו בתמוז ולא יום חמישי כ”ט בתמוז?
השאלה הזאת די מעסיקה אותי כי יכול להיות שכל הצומות שאנחנו צמים הם בכללים אמורים להיות ביום אחר.
תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכה,

התנ"ך מתאר היסטוריוגרפיה - כלומר תיאור מפורט של אירועים היסטוריים, המקומות הגיאוגרפיים, הזמנים, השמות, השושלות, הגילאים וכו'. לדוגמה (דברים פרק א'):

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף בין-פארן ובין-תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש ברנע. ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה ה' אותו אלהם, אחרי הכותו את סיחן מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרעי..."

התנ"ך מכיל 24 ספרים היסטוריוגרפיים שמתארים את כל תולדות עם ישראל, נביאיו ומלכיו, מזמן מתן תורה ועד חורבן הבית השני. כל התאריכים מתועדים, כל תקופה עם שושלות המלכים והנביאים. לאחר מכן תקופת התנאים והאמוראים מתועדת בגמרא, מאוחר יותר על ידי הגאונים, הראשונים והאחרונים. כל דור מנוהל על ידי חכמי הדור שמתעדים את חוכמתם ומדקדקים בתורה.

דע שהמושג שנקרא "טלפון שבור" אפשרי רק כאשר טקסט עובר בידי יחידים, אך לא בידי המונים. "טלפון שבור" אינו קיים במציאות שבה טקסט עובר על ידי מאות אלפי אנשים מדור לדור.

 אם נשים בחדר אחד עשרה אנשים אשר יעבירו מסר לעוד עשרה אנשים הבאים אחריהם - כך פעם אחר פעם - לעולם לא תיפול טעות במסר, כי אפילו אם אדם אחד יטעה - כל התשעה יתקנו אותו. לכן "טלפון שבור" לא קיים בהיסטוריה המונית שעוברת על ידי מיליונים מדור לדור.

תורת ישראל נמסרה מדור לדור על ידי מיליוני בני ישראל, ששומרים שבת בכל שבוע, וראש חודש בכל חודש בשנה, ואת כל חגי ישראל בתאריכים קבועים - יהודים מאירופה וארצות ערב כמו יהודים מתימן ותוניס.

זו עובדה שלאחר 2000 שנות גלות חזרו יהודים מכל קצוות תבל עם אותן תפילין, אותה ציצית, אותה שבת, אותו סדר פסח וכו' וכו'. כך שלא ניתן לומר שהתורה שבכתב או שבעל פה נשכחה ח"ו. לכן לא נמצאת מחלוקת בגמרא האם תפילין צריכות להיות מרובעות או שחורות וכיוצא באלו השאלות, כל המחלוקות הן רק בפרטים הקטנים כמו בענפים של אילן גדול וחזק.

כמו כן, בורא עולם קורא את כל הדורות מראש. מי שאכן מאמין שספר התורה ניתן מבורא עולם - כבר יודע שהתורה לא שונתה ולא נשכחה במרוצת הדורות, כי ה' הבטיח בתורתו: "כי לא תשכח מפי זרעו" (דברים לא, כא).

וכן גם הבטיחו הנביאים: "ואני זאת בריתי אותם, אמר ה', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך - לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם" (ישעיהו נט, כא)

בברכה,

דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר