תפילה וברכות - שאל את הרב

מי שלא מתפלל, האם יכול לברך על נטילת ידיים בבוקר?

ל' סיון התשע"ח | 13.06.18 00:00

שאלה

בס"ד

שלום לכבוד הרב..

רציתי לדעת האם מברכים על נטילת ידיים בבוקר גם אני לא מתפלל שחרית ואפילו שלא באונס? חבר אמר שלי שראה את זה בספר כלשהו שנטילה וברכה נתקנו בשביל התפילה ואם לא מתפללים אז לא לברך זה נכון?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

מי שלא מתפלל כלל אין לו לברך על נטילת ידיים בבוקר. אולם אם הוא קורא לפחות קריאת שמע הוא יכול לברך.

מקורות: עיין בשו"ת מחזה אליהו חלק א' (סימן יא) שדן בזה, והעלה כאמור, ע"ש. וכן מבואר יוצא דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א בספר דעת נוטה חלק א' (דיני נטילת ידים שחרית תשובה רצא) שמי שיש לו אונס ואינו יכול להתפלל בבוקר כי אם ברכות השחר לחוד שאינו יכול לברך על נטילת ידיים. ושם (תשובה רצב) נשאל מה הדין במי שאינו יכול להתפלל אבל יכול לקרוא קריאת שמע האם יברך על נטילת ידיים. והשיב: לכאורה מברך, ע"ש. וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק א' (סימן ה, ד"ה ולהגר"א) ובספר בירור הלכה חלק ה' (סימן ד) ובספר אוצר דינים לאשה ולבת (פרק א' סעיף ה).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר