חברה והשקפה - שאל את הרב

האם יש גן עדן וגיהינום?

כ"ט שבט התשע"ח | 14.02.18 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב,
לאחרונה המורה לתנ"ך שלי אמרה לנו שבתורה עצמה לא רשום על זה שנזכה לעולם הבא, רק במקורות יהודיים מאוחרים זה הופיע כי זה היה בתקופה של החשמונאים/ רומאים (אני לא זוכר בדיוק) ואמרו את זה כדי שלא יתיוונו ויראו שליהודים הצדיקים מגיע את האור הגנוז בעולם הבא ואז הם לא יתיוונו, היא אמרה גם שגיהנם זה קיצור של גיא בן הינם והיו שורפים שם את הבנים כמנחה ועל שם זה המקום.
אני מאין בה' בלב שלם ואני רוצה לדעת אם זה נכון ואם לא אז לפרט לי על זה כי אני לא רוצה להיכנס להרבה ספקות.
תודה מראש.

תשובה

שלום וברכה,

מצער מאוד לקרוא שקרים שכאלה. בעזרת השם עוד תזכה ללמוד במקום של תורה. 

בינתיים יפה שאתה שואל ומתעניין להכיר את יהדותך האמתית, ולא מתפתה להאמין לשקרים מכוערים שכאלה.

זה הוא אחד מעיקרי האמונה ביהדות, להאמין שהצדיקים מקבלים שכר על צדקתם, והרשעים נעשים על רשעתם. והכל נעשה בצדק מוחלט. מדובר במושג עתיק יומין ביהדות, המופיע כמובן גם בתנ"ך:

דברים (פרק ל, טו): "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את ה´ אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו".

על חנוך נאמר: "ויתהלך חנוך את הא-לוהים, ואיננו כי לקח אותו א-לוהים". בתיאור מותה של רחל מוזכרת במפורש יציאת הנפש: "ויהי בצאת נפשה כי מתה".

התורה גם אוסרת במפורש לתקשר עם המתים בעולם הבא: "לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא ימצא בך... וחובר חבר ושואל אוב וידעוני, ודורש אל המתים" (דברים פרק יח, יא).

בעלת האוב העלתה את שמואל מקברו, והוא ניבא לשאול שהוא ובניו ייפלו ביד פלשתים: "ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי". אביגיל אומרת לדוד: "והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה´ אלוקיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע".

ישנן עבירות בתורה עליהן אין מענישים בעולם הזה, אולם נאמר על החוטא בהן במזיד: "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה" (לדוגמה: שמות פרק יב, יט; ויקרא פרק ז, כז). 

בספר קוהלת נאמר במפורש (פרק יב): "וזכור את בוראך בימי בחורותיך... כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים... וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל הא-לוהים אשר נתנה. הבל הבלים אמר הקוהלת, הכול הבל...

סוף דבר הכול נשמע, את הא-לוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשה הא-לוהים יביא במשפט, על כל נעלם, אם טוב ואם רע".

הנביאים גם מספרים לנו על אחרית הימים ועל תחיית המתים: "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם" (דניאל, פרק יב, ב).

ראה עוד פסוקים המתארים את מציאות הנשמה בתנ"ך, ושכר ועונש בעולם הבא:

http://www.hidabroot.org/he/article/111165

המילים "גן עדן" ו"גיהנום" הם כינויים מאוחרים שניתנו למקום שכר ומקום העונש בעולם הבא.  הכינוי "גיהנום" מבוסס על מקום שבו היו הרשעים שורפים ילדים לעבודה זרה, ולכן נקרא מקום העונש בעולם בכינוי "גיהנום".

מקום השכר בעולם הבא נקרא "גן עדן" על שם גן-עדן שבו היה מצוי האדם הראשון קודם החטא. למרות שאלו כינויים - עצם הרעיון של שכר ועונש בעולם הבא - מופיע לכל אורך התנ"ך.

 לסיום, אציע שתחפש בגוגל את המילים "שיחה גורלית", ותקרא חוברת מחזקת על הוכחות לעיקרי האמונה.

 בברכה,

דניאל בלס 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר