נשים - שאל את הרב

האם מותר לאישה להיות פונדקאית?

ז' טבת התשע"ח | 25.12.17 00:00

שאלה

שלום הרב. אנחנו עושות עבודה בתושב"ע בנושא פונדקאות, נודה לתשובתך. תודה האם מותר לאישה על פי ההלכה להיות אישה פונדקאית ובפרט נשואה?

תשובה

שלום רב,

אי אפשר להתיר שאישה אפילו רווקה תשמש כאם פונדקאית, מכיוון שיש דעות בהלכה שהיא נחשבת האם, ואז יש חשש שאח יבוא להתחתן עם אחותו (וכפי שמצינו חשש זה בחז"ל, ראה מסכת יבמות דף לז עמוד ב, ושלחן ערוך אבן העזר סימן ב סעיף יא. ומטעם זה כתב בשו"ת יביע אומר חלק ב' חלק אבן העזר סוף סימן א לאסור לקבל תרומת זרע מאיש אחר, ע"ש. והוא הדין והוא הטעם בנידון זה. וכ"כ בנידון דידן בשו"ת בריתי שלום חלק ד' סימן טו שאין שום היתר לאישה יהודיה לשמש כאם פונדקאית משום החשש הנ"ל. וע"ע בספר רץ כצבי על עניני פוריות, פרקי מבוא, פרק ד').

והדרך היחידה המותרת עפ"י ההלכה, היא על ידי אישה גויה שתשמש כאם פונדקאית.

וכמובן שאחר הלידה צריך להטביל את הילוד לשם גירות בפני שלושה גברים שומרי מצוות (ואם הוא זכר - צריכים לכוין בשעת ברית המילה שהברית נעשית לשם גירות, ובנוכחות שלושה גברים שומרי מצוות היודעים מכך. ואם זו נקבה - יש לדעת שיהיה אסור עליה להינשא לכהן כמבואר בשלחן ערוך אבן העזר סימן ו סעיף ח, שגיורת אפילו נתגיירה פחותה משלוש שנים, אסורה לכהן).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר