אמונה - שאל את הרב

לא גזעני להתפלל שיבוא המשיח שלנו ואז מליוני גויים ימותו?

כ"ה תשרי התשע"ח | 15.10.17 00:00

שאלה

שלום אומרים שכשיבוא המשיח שלנו אז כמעט כל הגויים ימותו, ורק מי שעזר לנו יישאר בתור אדם סוג ב'. אנחנו תמיד אומרים שהדת שלנו יפה, ובאמת בשונה מדתות אחרות אנחנו תמיד מתפללים רק לשלום ולא מתפללים על לפגוע באדם אחר. אני מודה שהדבר הזה טיפה הרחיק אותי מהדת. למה אני צריכה/ אנחנו צריכים להתפלל ולחכות שיבוא היום והמון אנשים ימותו? אשמח אם תענו

תשובה

לכבוד השואלת, 

סליחה על האיחור בתשובה. 

קשה לי לשמוע שדברים אלו שאין להם שום מקור יגרום לך להרגיש קצת רחוק מן הדת. 

יש לך להבא לברר תמיד ממי שאת שומעת משהו: איפה זה כתוב? כי, כידוע לך, הרבה פעמים אנשים מדברים, ואין דבריהם מדוייקים לפי המקורות ביהדות. 

הנה מספר נקודות שאינן מדוייקות במה שציטטת:

1. "אומרים שכשיבוא המשיח שלנו אז כמעט כל הגויים ימותו". 

- בנביא יחזקאל (פרק לח) ישנה נבואה על מלחמת גוג ומגוג שתארע באחרית הימים.

 נמצא לפי זה, שאין כאן תפלה על מיתת הגויים סתם, שיתכן לקרוא לזה סוג של גזענות, אלא מסופר באופן נבואיי שתתקיים מלחמה בין אומה אחת לשניה - כלומר, בין הגויים עצמם. 

- והכלל הוא, שכל דבר רע, אפילו אם נאמר בנבואה, אינה מוכרחה להתקיים (הקדמת הרמב "ם לפירוש המשניות סדר זרעים). 

ונמצא, שכאשר מתפללים על ביאת המשיח, אין זה תפילה בהכרח על מלחמה כלל. 

- והרמב"ם כותב בפירוש אודות כל הנעשה באחרית הימים (הלכות מלכים פרק יב-ד):

"וכל אלו הדברים וכיוצא בהן--לא יידע אדם היאך יהיו, עד שיהיו".

- ומקובל אצלינו שיתכן שכל הגאולה תבוא באופן של רחמים (ספר הזהר, פרשת נשא, דף קכד ע״ב). [ולא כפי הקושי וייסורין שמבואר בנביא].

- ומקובל אצלינו שכבר במאתיים שנים אחרונות, צדיקי הדור אכן בטלו את הצורך ביסורי המלחמה של גוג ומגוג, וממילא אכן הגאולה תוכל לבוא באופן של רחמים (ספר גבורות השם). 

הרי שלפי כל זה, תפילה על ביאת המשיח אינה תפלה שימותו גויים כלל. 

2. "רק מי שעזר לנו יישאר בתור אדם סוג ב'".

הרמב"ם כותב על אותו זמן [שאחרי ביאת המשיח] (הלכות מלכים יב-יד): "ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות--שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר.  ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבד. "

הרי שמוכח מדבריו "כל העולם", שגם הגויים ירצו רק לדעת את השם. ואם כן אין כאן שום "סוג ב'".

הגויים אמנם ירצו לדעת את השם דרך היהודים, וכמו שניבא הנביא זכריה: "בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלקים עמכם" (פרק ח-כג). 

אבל לא נאמר שמשום זה הם נקראים "אדם סוג ב'", וכמו שלא נאמר על תלמידים שלומדים מרבם שהם "אדם סוג ב'" כלפיו; אלא כל אחד יש לו את אותה המטרה - להתקרב אל השם, וכל אחד עושה את זה לפי הקצב שלו. 

בברכה, 

רב נחום   

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר