תפילה וברכות - שאל את הרב

למה לא מניחים תפילין בשבת?

כ"ג תמוז התשע"ז | 17.07.17 00:00

שאלה

למה לא מניחים תפילין בשבת וכן הולכים עם ציצית?

תשובה

שלום רב,
 
הטעם שלא מניחים תפילין בשבת, הוא משום ששבת הוא בעצמו אות בין הקב"ה ובין ישראל, וכמו שכתוב בספר שמות (פרק לא פסוק יג) "כי אות היא ביני וביניכם", ואם יניחו בהם תפילין שהוא גם כן אות כמו שכתוב בספר שמות (פרק יג פסוק ט) "והיה לאות על ידך", זה יהיה זלזול לאות של שבת. וזהו גם הטעם שלא מניחים תפילין ביום טוב (שלחן ערוך אורח חיים סימן לא סעיף א, ומשנה ברורה ס"ק ג-ד). אולם טעם זה לא שייך בציצית היות ואינו בגדר "אות" - ולכן לובשים ציצית בשבת כרגיל.
 
בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר