כללי - שאל את הרב

איזה גלגול יקום בתחיית המתים?

ד' תמוז התשע"ז | 28.06.17 00:00

שאלה

באיזה גוף אדם יחזור בתחיית המתים אם הוא עבר כמה גלגולים והיה בכמה גופים?

תשובה

שלום רב,
 
דעת מרן הבית יוסף זצ"ל בספר מגיד מישרים מהדורא בתרא (דף טו עמוד א) שכל הגלגולים יקומו בתחיית המתים.
 
וההסבר לזה הוא כמו שכתב בספר דברי יואל (פרשת במדבר, עמוד פד) בשם חכמי המקובלים, שהנשמה מתחלקת לכמה ניצוצות, וכל ניצוץ יכנס בגוף כפי מנין הגופות אשר נבנו לזאת הנשמה, וכולם יקומו לזמן התחיה. וע"ע מה שהביא בזה בספר מגדים חדשים על מסכת ברכות (עמודים יא-יב).
 
בברכה

הלל מאירס

 

הנקראים ביותר