כללי - שאל את הרב

איזה גלגול יקום בתחיית המתים?

ד' תמוז התשע"ז | 28.06.17 00:00

שאלה

באיזה גוף אדם יחזור בתחיית המתים אם הוא עבר כמה גלגולים והיה בכמה גופים?

תשובה

שלום רב,

בספר ערבי נחל (דרוש ג' לפרשת שלח, ד"ה והנה איתא בזוהר הקדוש) שכתב, דגוף אחרון לבד שהשלים חוקו הוא עומד לתחיית המתים, וגופים הראשונים נאבדו, וכל מצוות שעשו גופות הראשונים יורש זה הגוף האחרון, ע"ש.

אולם דעת מרן הבית יוסף בספר מגיד מישרים (פרשת מקץ). וכן כתב בספר שפתי כהן על התורה (פרשת בהר, בפסוק והארץ לא תמכר לצמיתות).

וההסבר לזה הוא כמו שכתב בספר דברי יואל (פרשת במדבר, עמוד פד) בשם חכמי המקובלים, שהנשמה מתחלקת לכמה ניצוצות, וכל ניצוץ יכנס בגוף כפי מנין הגופות אשר נבנו לזאת הנשמה, וכולם יקומו לזמן התחיה, ע"ש. וע"ע מה שהביא בזה בספר מגדים חדשים על מסכת ברכות (עמודים יא-יב).

בברכה,

הלל מאירס

 

 

 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר