שבת - שאל את הרב

האם מותר לשחק כדורגל בשבת?

ה' סיון התשע"ז | 30.05.17 00:00

שאלה

מותר לשחק מונופול בשבת? והאם מותר לשחק כדורגל?

תשובה

שלום רב,

1. מותר לילדים לשחק מונופול בשבת (יעויין שו"ת באר משה חלק ו' סימן ק, וספר אור לציון חלק ב' עמוד ערב ד"ה וכן, ובספר שמירת שבת כהלכתה החדש חלק א' פרק טז סעיף לג והערה צא).

2. לפי דעת הגר"ע יוסף זצ"ל, אסור לספרדים מעל גיל חינוך (שש ומעלה) לשחק כדורגל בשבת (ראה בספר חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ג' עמודים צט-קא).

וגם לפי מנהג האשכנזים, אסור לשחק כדורגל על אדמה או דשא בשבת. ואפילו על משטח מרוצף, כגון על מגרש מרוצף אספלט או בטון. אבל אין לאסור לשחק על גבי משטח מרוצף שבתוך הבית.

ומכל מקום אחרי גיל בר מצוה ודאי רצוי להימנע אפילו ממשחק בתוך הבית, כי השבת, חמדת הימים, לעונג ניתנה, עונג רוחני מעין עולם הבא, וכל המכבדו מעשות דרכיו - נותנים לו נחלה בלי מצרים (שמירת שבת כהלכתה החדש חלק א' פרק טז סעיפים א, ו).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר