שבת - שאל את הרב

מותר להזמין אורחים שיסעו בשבת?

י"ח שבט התשע"ז | 14.02.17 00:00

שאלה

האם מותר לי להזמין לשבת אורחים כשאני יודעת בוודאות שהם יסעו במהלך השבת כדי לחזור לביתם? (למרות שהזמנתי אותם להישאר לישון).

תשובה

שלום רב,
 
היות והדבר ברור שבעקבות הזמנתך הם יסעו בשבת, ולא יענו להזמנתך לישון בביתך - אזי אסור להזמינם, משום שזה גורם להם להיכשל בחילול שבת, ויש בזה משום "ולפני עיור לא תיתן מכשול".

מקורות: על פי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה חלק א' (חלק אורח חיים סימן צט) וספר חשוקי חמד על מסכת פסחים (עמוד קפט) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ע"ש. וכן דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א, הובא בספר הליכות חיים חלק ב' (תשובה קעט). וע"ע בשו"ת מעשה אפוד חלק א' (סימן נא).

 
בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר