שבת - שאל את הרב

מותר להזמין אורחים שיסעו בשבת?

י"ח שבט התשע"ז | 14.02.17 00:00

שאלה

האם מותר לי להזמין לשבת אורחים כשאני יודעת בוודאות שהם יסעו במהלך השבת כדי לחזור לביתם? (למרות שהזמנתי אותם להישאר לישון).

תשובה

שלום רב,
 
היות והדבר ברור שבעקבות הזמנתך הם יסעו בשבת, ולא יענו להזמנתך לישון בביתך - אזי אסור להזמינם, משום שזה גורם להם להיכשל בחילול שבת, ויש בזה משום "ולפני עיור לא תיתן מכשול".

מקורות: על פי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה חלק א' (חלק אורח חיים סימן צט) והגר"י זילברשטיין שליט"א בספרו חשוקי חמד על מסכת פסחים (עמוד קפט) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל. וע"ע בשו"ת מעשה אפוד חלק א' (סימן נא).
 
בברכה,
הלל מאירס

הנקראים ביותר