תפילה וברכות - שאל את הרב

ברכות- אנא ענו לי

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 14:09

שאלה

בס´ד שלום רב, רציתי בבקשה מכם נוסח של ´ברכת כלה´ כפי שאני צריכה לומר לבן זוגי בעזרת השם בלי נדר לפני שנעלה לחופה. והאם יש גם ´ברכת חתן´ שהוא צריך לומר לי אם כן, אשמח לקבל את הנוסח. בנוסף, שמעתי שלפני הזיווג צריך לומר את פרשת ´ובראשי חדשיכם´ גם הבעל גם האישה . האם אפשר לקבל את נוסח פרשה זו? והאם באמת זה נכון שצריך תודה רבה רבה רבה רבה מראש והמשך יום נפלא ומבורך לכולכם.

תשובה

שלום וברכה

כך כתב בספר הקדוש עבודת ישראל:

"דרך החתן והכלה, כשמתייחדים בחדר מדרך הכלה לברך לחתן ולומר לו תזכה לאורך ימים, ולהתייחד באהבה מעתה ועד עולם. ולפעמים, שהכלה איננה משכלת כל כך, מדרך החתן ללמד אותה הברכה, כלומר, ברכני בברכה שאזכה לשבת עמך לעולמים". עכ"ל.

ככל הידוע לי אין מקור לאמירת הפרשה שהזכרת לפני הזיווג.

יש מקור שהבעל יאמר את התפילה הזאת לפני הזיווג כשרוצים להיכנס להריון:

יהי רצון מלפניך צור כל העולמים צדיק בכל הדורות, למען שמך הגדול היוצא מפסוק ה` זכרנו יברך, שתתן לי זרע חדש זרע קודש, רצוי והגון טוב ויפה מתוקן ומקובל, וראוי לחיות ולהתקיים בלי עון ואשמה, ותברכני בשמך, ותברך את ביתי בזכרים, ואדע כי שלום אהלי.

ותמשוך משך זרעי וכל מעייני ממקור ישראל, וטהר גופי וקדש נפשי ומחשבותי ושכלי ודעתי ויתר הרגשותי, אתחזק ואתאמץ ואתלבש ברוחך הטובה הזכה והנדיבה בכוונת תחינתי, כדי שאשלים רצונך, ותשלים זרעי ויבנה ויחיה ויצטייר ויעשה באמת ויושר, וימשך ויותך ויעמוד במקום הצלחתו. ותכונן כל הנאותיי כדי להשלימו ולקיימו ולהעמידו בטעם בחן בחסד בכח בבריאות באומץ ובחוזק ובתוקף בגבורה.

ותרחם עליו בהעשותו בהתרקמו בהתמתחו בהתלבשו והציגתו על בוריו על מכונו בהוייתו ובבריאתו ביצירתו בעשייתו, בנפשו ברוחו ובנשמתו, בקרביו וביצוריו, ולא יהא בו ולא באחד מאבריו לא נזק ולא חסרון לא פגע ולא מקרה לא חולי ולא מדוה לא כאב ולא צער לא נגע ולא מחלה, לא חלי ולא רפיון, ולא יחסר כל טוב כל ימי חייו.

 ותברכני אני וביתי וזרעי בכל דבר המשלים דעתנו ושכלנו והרגשותנו לעשות כל מעשים לרצונך, ותברכנו ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת, ומברכותיך יבורך בית עבדך לעולם, אמן נצח סלה.

[לאחר שתזכו ללדת בן, תוכלו להוסיף בלשון התפילה: "ותברך את ביתי בזכרים ובנקבות"].

בהצלחה, ובמזל טוב - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר