אמונה - שאל את הרב

למה אין היום התגלויות כמו בימי התנ"ך?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 00:00

שאלה

למה אלוהים לא מתגלה אלינו כיום כמו אז . למה היום אן נביאים כמו מדה במעמד הר סיני .? אולי אנחנו נוהרים בצורה עיוורת אל משהו שלא קיים ? אולי האמונה היא צורך פסיכולוגי שלנו .? כל דבר מסתכם ב- " הכול לטובה , הכל כתוב" אין ספק שזה עוזר לאדם במשבר ... מהי תכלית הבריאה ? לא סיפקה אותי התשובה : " על מנת שאדם יצבור שכרו בעולם הזה " מה הטעם בלצבור שכר להגיע לעולם הבא ואז שוב לרדת לפה בגלגול אחר... לא מבינה.. יש לי תחושה שאנחנו הולכים בצורה עיוורת.. איך אני אדע מהי דרכי הנכונה.?. הייתי בסמינר ערכים נהניתי מאוד אך לא הצלחתי להרגיש שזו האמת.. אני רוצה להתחזק פשוט קשה לי להאמין בכול זה .. בנוגע להוכחות מהטבע - שאין סיכוי שהעולם נברא מעצמו ואולי כן? למה הקב"ה צריך את העולם כדי למלוך עזרו לי..

תשובה


שלום רב!

שאלות טובות;

א-לוהים בעבר כבר התגלה לעיני כל אבותינו, ועתיד להתגלות שוב בביאת משיח.
כעת אנחנו בגלות מפני עוונותינו, ואין התגלויות כלל, אלא הסתר פנים.
אנחנו ממשיכים מנהג אבותינו בידינו, והאמונה היא מסורת שלנו מדורי דורות.

כל מי שאינו מאמין, הוא עיוור גמור; התאולוג האנגלי ויליאם פיילי טען בספרו "תאולוגיה טבעית", אשר יצא לאור בשנת 1802, ובו מביא דימוי של שעון כיס שנמצא בשדה. אף שאיננו יודעים מי יוצרו ואולי אף איננו בקיאים במלאכת עשיית שעונים או לא ראינו ייצורו של שעון מעולם, אין ספק בליבנו כי השעון הוא מלאכתו של יוצר כלשהו, שהוא פרי עשיה מחושבת של יוצר.
העולם מופלא, בשמיים ובארץ, הימים וכל אשר בהם, עולם החי, עולם הצומח, ויצירת אדם, איך יכול להיות מעצמו?!
ובאוצר המדרשים (אייזנשטיין) תמורה: ומעשה שבא מין ואמר לר' עקיבא העוה"ז מי בראו?
א"ל הקדוש ברוך הוא,
א"ל הראיני דבר ברור,
א"ל למחר תבא אלי,
למחר בא אצלו א"ל מה אתה לובש?
א"ל בגד,
א"ל מי עשאו,
א"ל האורג,
א"ל איני מאמינך הראיני דבר ברור,
א"ל ומה אראה לך ואין אתה יודע שהאורג עשאו?
א"ל ואתה אינך יודע שהקב"ה ברא את עולמו?
נפטר אותו המין,
אמרו לו תלמידיו מה הדבר ברור?
א"ל בניי כשם שהבית מודיע על הבנאי והבגד מודיע על האורג והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו, ישתבח ויתעלה שמו לעד ולנצח נצחים, אמן ואמן נצח סלה ועד.

תכלית הבריאה היא כבוד שמיים, רוצה לומר כבוד השם, וכלשון התנא במסכת אבות פרק ו: משנה יא: כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו - לא ברא אלא לכבודו - שנאמר; כל הנקרא בשמי - ולכבודי בראתיו - יצרתיו - אף עשיתיו - ואומר; ה' ימלוך לעולם ועד.
הכלל הוא שאין מלך בלא עם, לכך, כבוד שמיים יש בעבודת אדם אותו בתורה ובמצוות, תפילה וצדקה וגמילות חסדים.

הצלחה וברכה;

יעקב משה
 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר