תפילה וברכות - שאל את הרב

חיוב מאה ברכות בנשים

כ"ח אדר א' התשע"ו | 08.03.16 00:00

שאלה

שלום, רציתי לשאול איך אפשר להגיע למאה ברכות ביום, זה ממש הרבה. תודה רבה.

תשובה

שלום רב,
 
אף על פי שלפי מנהג בנות ספרד אין חיוב להתפלל אלא רק תפילה אחת ביום (ולפי מנהג בנות אשכנז יש חיוב להתפלל שחרית ומנחה), וגם לפי מנהג בנות ספרד אסור לברך ברכות פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע של שחרית וערבית, מכל מקום צריכות הנשים להשלים מאה ברכות על ידי שתברכנה על מגדנות, וכן הרי הן רשאות להתפלל גם שמונה עשרה של מנחה וערבית ולהשלים מאה ברכות. וכן ברכות השחר וברכות התורה, ברכת על נטילת ידים והמוציא, וברכת המזון.
 
מקורות: כן כתב בילקוט יוסף (סימן מו סעיף ה). אלא שיש לציין שזהו לפי דעת הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו הליכות עולם חלק א' (עמוד נט) שגם נשים חייבות לברך מאה ברכות בכל יום. וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל (מובא בספר אשרי האיש חלק א' עמוד מז).
 
אולם יש לציין שדעת רבים מהפוסקים שאישה לא חייבת לברך מאה ברכות בכל יום, וכמו שהובא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר הליכות שלמה חלק א' (פרק כב סעיף כה). וכן כתבו בשו"ת שבט הלוי חלק ה' (סימן כג) ושו"ת תשובות והנהגות חלק ב' (סימן קכט) ושו"ת רבבות אפרים חלק ג' (סימן מז) ושו"ת שבט הקהתי חלק א' (סימן סג) ושו"ת עולת יצחק חלק ג' (סימן יג) ושו"ת דברות יעקב חלק א' (סימן יא). 
 
בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר